GOSPODARKAPOLSKA

Inflacja za wrzesień 2023 rok. Jest jednocyfrowa. Sztucznie obniżona

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,2% (wskaźnik cen 108,2).

Zaś w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4% (wskaźnik cen 99,6).

W lipcu inflacja wyniosła 10,8% proc., a w czerwcu 11,5%. Za sierpień było to 10,1%.

Zbliżają się wybory parlamentarne. Orlen (czytaj – PiS) sztucznie obniżył ceny paliw. Ten fakt spowodował tak nagły spadek tej inflacji. Od stycznia prawdopodobnie wzrosną ceny żywności, będą większe rachunki za prąd i gaz, drukowanie pieniędzy na 800 plus, itp.

W 2024 roku inflacja prognozowana jest na ponad 6 proc, a rok później na ok. 5 proc.

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE 09 2023
09 2022=100 08 2023=100
OGÓŁEM 108,2 99,6
Żywność i napoje bezalkoholowe 110,3 99,6
Nośniki energii 109,9 99,2
Paliwa do prywatnych środków transportu 93,0 96,9

Inflacja bazowa w sierpniu 2023 r.

Dane NBP: w sierpniu 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,0 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 10,1 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski opublikował 18 września 2023 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2023 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 8,9 proc., wobec 9,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,7 proc., wobec 13,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,0 proc., wobec 10,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 11,0 proc., wobec 12,0 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.
(„źródło danych GUS”)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button