RÓŻNOŚCI

Bałtyk. Podwodna akcja Greenpeace przeciwko planów budowy gazociągu do niemieckiej wyspy Rugia

Morze Bałtyckie

Aktywiści i aktywistki Greenpeace wzięli udział w podwodnej akcji na Morzu Bałtyckim.

Wyrazili tym samym swój sprzeciw wobec planów budowy rurociągu doprowadzającego gaz do niemieckiej wyspy Rugia.

U wybrzeży położonej ok. 100 km od granicy z Polską wyspy planowana jest budowa największego w Europie terminala przeładunkowego gazu skroplonego LNG. Działacze ekologiczni podkreślają, że rozbudowa infrastruktury gazowej będzie zabójcza dla klimatu, a nowy ruch żeglugowy generowany przez olbrzymie gazowce zagrażać będzie transgranicznej populacji chronionych gatunków ssaków i ptaków morskich. Polski oddział Greenpeace przypomina, że już w lipcu tego roku zaapelował do rządu Prawa i Sprawiedliwości* o zainicjowanie konsultacji transgranicznych dla tego projektu. Do tej pory politycy nie odpowiedzieli na apel organizacji. Ekolodzy liczą na to, że nowy rząd podejmie z nimi dialog.

Plany inwestycji gazowych w Europie, w tym w Polsce, zakładają kosztowne uzależnienie na lata sektora energetycznego od zewnętrznych dostaw tego paliwa. Już teraz w Europie realizowanych jest 8 inwestycji gazowych, a plany zakładają kolejne 38 projektów zwiększających możliwości importu gazu, mimo niepełnego, 63-procentowego wykorzystania istniejącej już infrastruktury.

Jeśli dojedzie do urzeczywistnienia tych projektów, cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym zatrzymania pogłębiającego się kryzysu – zostaną zaprzepaszczone. Głównym składnikiem skroplonego gazu ziemnego LNG jest metan, którego potencjał cieplarniany – czyli wpływ, jaki wywiera na klimat jest 85 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla (w okresie 20 lat). To sprawia, że emisje metanu są bardziej niebezpieczne dla ziemskiego klimatu niż CO2.

– Budowa terminalu gazowego na Rugii to skazanie na porażkę wysiłków na rzecz ochrony nas wszystkich przed suszami, huraganami i chaosem jaki wywołuje kryzys klimatyczny. Realizacja tej inwestycji będzie miała także dramatyczny wpływ na ekosystem Morza Bałtyckiego. Od miesięcy domagamy się przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie był tym zainteresowany, liczymy że nowy rząd poważnie potraktuje tę kwestię – powiedziała Anna Meres z Greenpeace.

W świetle najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii World Energy Outlook 2023 oraz aktualizacji Net Zero Roadmap tej samej instytucji, inwestowanie w infrasturturę gazową to kosztowna i tragiczna w skutkach pułapka. Jak podkreślają autorzy publikacji, najtańszą i najbardziej korzystną dla klimatu technologią do produkcji energii elektrycznej są obecnie farmy wiatrowe na morzu i lądzie.

– Przedstawiciele krajów Unii Europejskiej już niebawem wezmą udział w Szczycie Klimatycznym, gdzie odbędą się negocjacje dotyczące celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wysiłków na rzecz powstrzymania klimatycznego chaosu nie da się pogodzić z planami rozbudowy infrastruktury gazowej w krajach unijnych. Dlatego po raz kolejny apelujemy o wstrzymanie planów budowy nowych terminali i elektrowni gazowych – dodała Anna Meres.

* Greenpeace apeluje do polskiego rządu o udział w ocenie wpływu na środowisko planowanego, niemieckiego terminala LNG w okolicach Rugii

Greenpeace sprzeciwia się rozbudowie gazociągu i portu Mukran dla LNG na Rugii w Niemczech. Domaga się przeprowadzenia transgranicznej oceny wpływu na środowisko planowanego na Morzu Bałtyckim niemieckiego terminalu do importu gazu skroplonego LNG. W związku z tym organizacja zwróciła się do polskiego rządu o pilne nawiązanie współpracy z odpowiednimi, zainteresowanymi stronami, w tym z rządem Republiki Federalnej Niemiec, i koordynację wysiłków w celu oceny wszystkich potencjalnych skutków planowanego przedsięwzięcia.

– Uważamy, że budowa kolejnej infrastruktury uzależniającej Europę od paliw kopalnych na kolejne dekady to szkodliwy pomysł. Już obecnie odczuwamy skutki kryzysu klimatycznego, a tego typu projekty tylko go pogłębią. Mamy nadzieję na otwarty dialog, przejrzystość i udział Polski wraz z innymi państwami bałtyckimi w procesie decyzyjnym w celu ochrony wspólnych interesów i różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego – napisał Greenpeace w wysłanym do rządu apelu.

Terminal LNG w okolicach Rugii, który ma importować około 38 mld metrów sześciennych gazu rocznie, ma być największym tego typu obiektem w Europie. Inwestycja planowana jest zaledwie 100 km od granicy Polski.

Realizacja tej inwestycji będzie miała także dramatyczny wpływ na ekosystem Morza Bałtyckiego. Budowa nowego terminalu LNG wygeneruje dodatkowy, uciążliwy ruch żeglugowy na obszarze, który jest domem dla kilku gatunków ptaków morskich chronionych na mocy przepisów unijnych, a w Polsce objętych ochroną gatunkową ścisłą. Gatunki te, w tym nur czarnoszyi i rdzawoszyi, perkoz dwuczuby, markaczka, tracz nurogęś, brzytwodziób i nurnik, tworzą wspólne populacje obejmujące sąsiednie kraje na Morzu Bałtyckim. Ochrona tych populacji ma ogromne znaczenie dla przyszłości tych gatunków w krajach Unii Europejskiej.

Zakłócenia spowodowane pracami budowlanymi i regularnym ruchem statków stanowiłyby także poważne zagrożenie dla bałtyckiej populacji morświna. Tworząca genetycznie ograniczoną populację w środkowej części Morza Bałtyckiego, jest już skrajnie zagrożona, z szacowaną maksymalną liczbą zaledwie około 500 osobników dla całego Morza Bałtyckiego. Wszelkie zakłócenia spowodowane hałasem statków lub pracami budowlanymi mogą mieć poważny wpływ na żywotność tej ponadregionalnej populacji morświnów, jeszcze bardziej pogłębiając jej spadek i potencjalnie prowadząc do wyginięcia.

Planowana inwestycja zagraża także chronionym gatunkom ryb. Jesiotr bałtycki, niegdyś wymarły w Morzu Bałtyckim, został reintrodukowany w ramach żmudnych i wieloletnich wysiłków naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec. Wypuszczone jesiotry można znaleźć nie tylko u wybrzeży Niemiec, ale także w wodach sąsiednich krajów. Ten ściśle chroniony gatunek ryb żeruje w pobliżu dna i mogłyby ucierpieć w wyniku prac związanych z budową rurociągu u wybrzeży Rugii oraz wszelkich naruszeń progu brzegowego Zatok.

Budowa nowego terminalu LNG będzie miała szeroko zakrojone konsekwencje ekologiczne i środowiskowe. Z uwagi na potencjalne dalekosiężne skutki wykraczające poza niemiecką wyłączną strefą ekonomiczną, Greenpeace wezwał polski rząd do udziału w kompleksowej ocenie wpływu projektu na ptaki, ssaki morskie i ryby w ramach transgranicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Konieczna jest dokładna ocena wpływu na środowisko planowanego terminalu LNG w okolicach Rugii.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button