LOTNICZE NEWSY

Awantura o Port Lotniczy Szczecin. Marszałek Geblewicz: od 2016 roku rząd PiS przeznaczył na to lotnisko zero złotych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wstrzymał pomoc finansową dla szczecińskiego lotniska

Brak obiecanych przez rząd środków zmusił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do wstrzymania pomocy finansowej dla Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów.

Informacje uzyskane podczas posiedzenia Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa wskazują, że lotnisko znajduje się na krawędzi upadłości. Możliwości samorządu są niewystarczające, by długofalowo poprawić sytuację Portu.

28 sierpnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego odrzucił projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia Wspólników Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z o.o oraz w sprawie objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o. o. Decyzja Samorządu Województwa oznacza brak zgody na rozpoczęcie dokapitalizowania przedsiębiorstwa kwotą 40 mln zł do 2028 r. Pierwsze 5 mln zł miało trafić do Portu Lotniczego jeszcze w tym roku.

– W mojej ocenie sytuacja Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów jest dramatyczna, a potwierdziły to tylko informacje uzyskane po posiedzeniu Rady Nadzorczej. Musimy odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi z budżetu województwa, każdy wydatek musi być celowy i skuteczny. Nie stać nas na wyrzucanie pieniędzy w błoto, dlatego wstrzymujemy finansowanie Portu Lotniczego do czasu, aż rząd się uaktywni i na konto lotniska wpłynie obiecana pomoc – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jeszcze w czerwcu br. marszałek Olgierd Geblewicz alarmował, że straty spowodowane rządową decyzją o zakazie lotów komercyjnych i zobowiązaniem utrzymania użyteczności publicznej przekroczyły 3,5 mln zł i mogą grozić bankructwem Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Jedyną realną pomocą, jaką od wystąpienia pandemii otrzymał Port, była udzielona dzięki wsparciu Województwa, pożyczka w wysokości 2,5 mln zł z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bez tych pieniędzy pracownicy nie dostaliby pensji za maj, a lotnisko najprawdopodobniej nie byłoby w stanie wznowić operacji w ruchu pasażerskim. Krytyczną sytuację spółki unaoczniają milionowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Rządowe wsparcie miało uruchomić Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, ale przepisy nie zostały wydane. Dokument jest obecnie sprawdzany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie czeka go notyfikacja przez Komisję Europejską. Co ważne, w myśl zapisów, pomoc nie obejmie wszystkich poniesionych przez lotnisko kosztów w okresie pandemii.

W latach 2013 – 2019 Województwo Zachodniopomorskie (20,62% udziałów w PL Szczecin-Goleniów) i Gmina Miasto Szczecin udzielili Spółce wsparcia w wysokości 57,4 mln zł (Województwo – 31.9 mln zł, Szczecin – 25,5 mln zł.). W ramach kolejnego dokapitalizowania, do 2028 r. Województwo rozważa wsparcie w wysokości 40 mln zł. Pomimo obietnic ze strony premiera, strona rządowa do tej pory nie wywiązała się ze wsparcia inwestycyjnego.

Fakty o wsparciu dla lotniska Szczecin-Goleniów

Zero złotych – tyle wyniosło od 2016 r. wsparcie finansowe rządu Prawa i Sprawiedliwości dla Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. W tym samym czasie mniejszościowy udziałowiec jakim jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dokapitalizował przedsiębiorstwo kwotą 17,7 mln zł. Faktom o wsparciu dla lotniska, marszałek Olgierd Geblewicz poświęcił specjalnie zwołany briefing prasowy i ponowił apel do rządu o uruchomienie zapowiadanej jeszcze w czerwcu rekompensaty za COVID. W ocenie marszałka ta bezczynność może doprowadzić do upadłości 80% lotnisk w Polsce.

– Spróbujemy przebić się z prawdą do opinii publicznej. Z kłamstwami ze strony rządowej i Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” spotykamy się dość często. Zarzuca nam się, mi personalnie, działanie na szkodę lotniska Goleniów, działanie na korzyść lotniska w Berlinie, więc chcielibyśmy przedstawić fakty – rozpoczął briefing prasowy marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jak przedstawił marszałek od 2016 r. wsparcie finansowe dla lotniska Szczecin – Goleniów płynie głównie od samorządów, czyli mniejszościowych udziałowców przedsiębiorstwa. Od tego czasu właściciel większościowy czyli Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” nie dokapitalizowało lotniska nawet złotówką.

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów nie otrzymał również wsparcia deklarowanego jeszcze w czerwcu br. przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz wiceministra infrastruktury Marcina Horałę. Miała to być rekompensata za straty spowodowane w trakcie pandemii i rządową decyzję o zakazie lotów komercyjnych oraz zobowiązanie utrzymania użyteczności publicznej. Straty lotniska z tego tytułu przekroczyły 3,5 mln zł, a jedyna pomoc popłynęła od Samorządu Województwa. Było to 2,5 mln zł pożyczki z ZARR, która pozwoliła wypłacić pracownikom pensje. Marszałek przypomniał również o takich działaniach województwa jak lobbing za uruchomieniem ważnego biznesowo połączenia z Kopenhagą czy utworzeniem terminala Cargo. W tym samym czasie PPL drastycznie podniósł opłaty lotniskowe i doprowadził do wycofania się przewoźnika Ryanair z połączenia Szczecin – Warszawa, co znacząco ograniczyło możliwości mieszkańców regionu.

Marszałek zapowiedział, że zwróci się do wiceministra Horały z pytaniem o to na jakim etapie jest notyfikacja pomocy publicznej w Komisji Europejskiej i kiedy w końcu poznamy kwoty zapowiadanej rekompensaty dla lotniska. W ocenie marszałka bezczynność rządu może doprowadzić do upadłości 80% lotnisk w Polsce. Kolejne pismo trafi do PPL, które zostanie wezwane do wsparcia działalności lotniska w Goleniowie. Większościowy udziałowiec zarzuca bowiem Samorządowi Województwa nie realizowanie porozumień w sprawie inwestycji w Porcie Lotniczym.

– Żadnych porozumień w sprawie dokapitalizowania nie złamaliśmy i nie złamiemy. Zgodnie z porozumieniem z 2013 r. wsparliśmy lotnisko kwotą 32 mln. Do końca września trafi więc 1,5 mln zł. Rozmawialiśmy o przyszłości i jeśli prezes mówi, że nie ma problemów z kapitalizowaniem działalności operacyjnej to niech pomaga – wyjaśniał marszałek Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy, 28 sierpnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wstrzymał rozpoczęcie dokapitalizowania Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów kwotą 40 mln zł do 2028 r. Powodem jest brak realizacji deklaracji składanych przez rząd, który obiecywał środki finansowe na inwestycje warte 108 mln zł.

Stanowisko PPL w sprawie PL Szczecin Goleniów

Gra polityczna Marszałka Geblewicza szkodzi PL Szczecin Goleniów

Ostatnie poczynania Marszałka Olgierda Geblewicza wydają się dążyć do doprowadzenia do upadłości Portu Lotniczego w Szczecinie, a w konsekwencji do zerwania więzi komunikacyjnej regionu ze stolicą. W takim scenariuszu ruch lotniczy z tego regionu odbywałby się przez porty za naszą zachodnią granicą, co spowodowałoby oderwanie gospodarcze regionu zachodniopomorskiego od Rzeczpospolitej i pchało w stronę integracji z regionami niemieckimi.

Szczecin ze względu na swoje położenie geograficzne musi być zintegrowany z centralną Polską za pomocą połączenia lotniczego, gdyż nawet po realizacji programu CPK, nie da się zapewnić połączenia kolejowego z czasem dojazdu do 2 godz. – jak to jest w przypadku innych aglomeracji.

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, to również okno komunikacyjne regionu na świat, które w bardzo istotny sposób wpływa na dostępność tego regionu, jego atrakcyjność inwestycyjną, a także potencjalne możliwości integracji gospodarczej.

Od jakiegoś czasu Marszałek Olgierd Geblewicz mówi o upadłości PL Szczecin Goleniów, co w sposób naturalny powinno być sprzeczne z interesem miasta i całego województwa. Niestety nie kończy się na samym mówieniu. Ostatnie działania Marszałka Geblewicza zdają się być ukierunkowane na to, żeby te słowa stały się rzeczywistością.

Zarzut, że PPL jest pasywnym udziałowcem i nie wspiera portu mija się z prawdą. PPL pracował nad strategią rozwoju portu. Po szeregu prac analitycznych (w tym due diligence Portu) wykonanych przez PPL, Wspólnikom zostały przedstawione scenariusze rozwoju portu.

W ich wyniku 24.07.2019 wszyscy Wspólnicy MPL Szczecin – Gmina Miasto Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Goleniów i PPL podpisały Porozumienie dotyczące dofinansowania Portu , w którym zgodnie przyjęli program inwestycyjny zapewniający rozbudowę infrastruktury PL Szczecin Goleniów.

Na mocy Aneksu nr 2 z dnia 10.08.2020 roku do Porozumienia zawartego 24.07.2019 roku podpisanego przez wszystkich udziałowców oraz PL Szczecin Goleniów, Wspólnicy zgodnie potwierdzili przyjęty program inwestycyjny zapewniający rozbudowę infrastruktury PL Szczecin Goleniów.

Spółka realizować będzie program inwestycyjny zapewniający rozbudowę infrastruktury PL Szczecin Goleniów według koncepcji zaprezentowanej w Biznesplanie PL Szczecin Goleniów obejmującym lata 2020-2045, zawierającym zestawienie planowanych inwestycji wraz z szacowanym kosztem i harmonogramem realizacji Programu Inwestycyjnego, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Spółki w dniu 28.07.2020r. Źródłem finansowania inwestycji będą środki pochodzące z dokapitalizowań Spółki realizowanych przez PPL w dwóch transzach z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy publicznej, w łącznej kwocie 108,55 mln zł oraz z wkładu własnego Spółki. Program inwestycyjny został opracowany przez ARUP na zlecenie PPL.

Według par 1 punktu 4 tego Aneksu PPL oświadczył wobec Spółki, że pod warunkiem otrzymania do 31 grudnia 2021 roku pozytywnej decyzji KE, PPL dokona dokapitalizowania Spółki celem realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w harmonogramie, których wartość szacowano na 108, 5 mln zł.

Jednocześnie, w tymże samym par. 1 p. 2 Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Miasta Szczecin w ramach zawartej w dniu 06.05.2013 roku z bankiem PKO BP umowy wsparcia zadeklarowały gotowość do udzielania Spółce wsparcia operacyjnego poprzez dokonywanie dokapitalizowywania Spółki . Ponadto, celem umożliwienia realizacji przez PPL ww. zobowiązania polegającego na procedowaniu wniosku za pośrednictwem UOKIK do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na realizację programu inwestycyjnego, Strony uzgodniły Aneks nr 3 do przedmiotowego porozumienia, który został przez strony parafowany. Był on warunkiem niezbędnym do złożenia przedmiotowego wniosku do Komisji Europejskiej i nigdy nie był kwestionowany przez żadną ze stron, czego uwieńczeniem było złożenie go jako załącznika do wniosku do UOKiK w dniu 21.08.2020.

Jednocześnie tenże Aneks nr 3 zawierał Harmonogram dokapitalizowania Portu w ramach wsparcia finansowego Gminy Miasta Szczecin i Województwa w latach 2020-2028, według którego zarówno Gmina Miasta Szczecin, jak i Województwo Zachodniopomorskie zobowiązały się do wpłat do Spółki określonych wartości w zdefiniowanych w tymże Aneksie terminach. Pozycja pierwsza tego harmonogramu zobowiązuje Gminę Miasto Szczecin do wpłaty 10 mln 185 tys. zł, a Województwo Zachodniopomorskie do wpłaty 5 mln zł do dnia 30.09.2020 r.

Rzeczą ogromnie zdumiewającą dla PPL jest to, że Aneks nr 3 nie był kwestionowany przez żadną ze stron w momencie, gdy był on składany jako załącznik do wniosku do UOKiK, ani w momencie podejmowania uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu wniosku notyfikacyjnego w dniu 25.08.2020, natomiast w tej chwili pan Marszałek Olgierd Geblewicz, mówi, że porozumienie było wyłącznie parafowane, próbując odżegnać się od zawartych w nim zobowiązań. Jednocześnie co najmniej nie na miejscu jest odmawianie PPL prawa głosu w sprawie dokapitalizowania Spółki, choćby w kontekście przyjętego i uzgodnionego przez Wspólników wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej, dotyczącego dokapitalizowania kwotą 108 mln natychmiast po uzyskaniu zgody KE.

Stanowisko PPL wydaje się być spójne w tej sprawie ze stanowiskiem Gminy Miasta Szczecin, które respektując zapisy parafowanego Aneksu nr 3 złożyło oświadczenie o objęciu udziałów w kwocie 10 mln zł.

Żadne z porozumień między Udziałowcami, formalne, czy też nawet wyrażane w trakcie spotkań, w żaden sposób nie uzależniało realizacji Porozumienia wraz z Aneksami od jakiejkolwiek pomocy rządowej. Dlatego PPL ocenia postawę Marszałka Olgierda Geblewicza jako wysoce niesmaczną, a jego działania jako niestosowną próbę realizacji celów politycznych kosztem wykluczenia komunikacyjnego regionu poprzez ewidentne dążenie do upadłości portu. Zatrważające jest to, że funkcja Marszałka regionu powinna być ściśle związana z dbałością o interes regionu i jego mieszkańców, a nie interes obcych obszarów przyległych.

Celem zapewnienia pełnej przejrzystości i transparentności procesu oraz odkłamania obrazu kreowanego przez pana Marszałka Olgierda Geblewicza, PPL zwrócił się w dniu 03.09.2020 do Gminy Miasta Szczecin, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Spółki o ujawnienie treści zawartych w Aneksach nr 2 i 3 w treści jednolitej.

Komu służy bowiem upadłość Portu w Szczecinie, o której tak zajadle mówi Marszałek Geblewicz, wspierając ją aktywnie swoim ostatnimi działaniami?

Odpowiedź PPL na oświadczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza

PPL cieszy deklaracja Marszałka Geblewicza, że nie wycofuje się z wykonania Porozumienia Wspólników, choć wstrzymał swą decyzję w sprawie dofinansowania PL Szczecin-Goleniów.

Wydane wczoraj oświadczenie Marszałka Geblewicza zawiera jednak szereg nieścisłości, które należy wyjaśnić lub sprostować.

Wszystkie realizowane przez Udziałowców Spółki prace, realizowane były w oparciu o harmonogram planowanych czynności związanych z notyfikacją pomocy dla PL Szczecin. Przedmiotowy harmonogram został zaakceptowany również przez Województwo Zachodniopomorskie. Harmonogram przewidywał zmianę Porozumienia Wspólników (czego odzwierciedleniem były zapisy  Aneksu nr 3) – w terminie do 7 sierpnia br. i podwyższenia kapitału Spółki – w terminie do 28 sierpnia br.

Na mocy Aneksu nr 2 Województwo zobowiązało się do udzielania Spółce wsparcia operacyjnego poprzez dokonywanie dokapitalizowań Spółki w zakresie i na zasadach przewidzianych w Umowie Wsparcia oraz w Biznesplanie, który został przyjęty jednogłośną uchwałą wspólników w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Na potrzeby wniosku notyfikacyjnego, Wspólnicy zaparafowali Aneks nr 3 do Porozumienia, na mocy którego potwierdzone zostały określone w Biznesplanie kwoty podwyższeń kapitału przez Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.

Aneks nr 3 zaparafowany został przez reprezentujących Województwo Zachodniopomorskie: radcę prawnego – Stefana Mazurkiewicza i Dyrektora Współpracy Terytorialnej i Turystyki – Damiana Gresia. Pomimo akceptacji merytorycznych służb Urzędu Marszałkowskiego, dokument do dnia dzisiejszego nie został faktycznie podpisany przez Marszałka Olgierda Geblewicza, choć w myśl poczynionych ustaleń, pierwsi podpisy swe mieli złożyć Wspólnicy Samorządowi. Jednak, na mocy jednogłośnie przyjętej Uchwały z dnia 25 sierpnia 2020 r, Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie zobowiązali się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z przyjętym Biznesplanem i zaparafowanym harmonogramem, w terminie do dnia 30 września br.

Miasto Szczecin realizując podjętą opisaną powyżej uchwałę, w dniu 3 września złożyło oświadczenie o objęciu udziałów i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym.

Terminy dokapitalizowań, niezależnie od ich podstawy (obowiązująca Umowa Wsparcia czy Porozumienie Wspólników), uzależnione są od obowiązującego harmonogramu spłat kredytu i winny zostać dokonane w terminie do końca września kolejnych lat, co miało już miejsce w latach 2013-2019 (a nie do końca roku kalendarzowego, o czym wspomina Marszałek Geblewicz).

Przypomnieć należy, iż PPL, przez szereg lat od daty powstania Spółki, był jedynym aktywnym Udziałowcem finansującym jej działalność, czego efektem jest posiadanie największego wartościowo pakietu udziałów. Przedstawiona poniżej struktura kapitału Spółki obrazuje utrzymującą się przewagę PPL nad pozostałymi Wspólnikami.

Udziałowiec % udziałów %
głosów
Kapitał zakładowy Liczba udziałów
PP Porty Lotnicze 41,68% 41,68% 96.031.000 96.031
Miasto Szczecin 35,04% 35,04% 80.736.000 80.736
Województwo Zachodniopomorskie 20,62% 20,62% 47.500.000 47.500
Gmina Goleniów 2,66% 2,66% 6.139.000 6.139

Dlatego też stwierdzenie Marszałka Geblewicza, iż Prezes PPL ma najmniejsze prawo, aby zabierać głoś w sprawie tego, jak powinno wyglądać dokapitalizowanie lotniska jest nie tylko nieuzasadnione, ale i krzywdzące.

Odnotować także ponownie należy nierozróżnianie przez Urząd Marszałkowski kompetencji Rządu RP, Ministerstw i PPL. Wprawdzie PPL jest podmiotem państwowym, jednak to nie Rząd, ani Ministerstwo Infrastruktury było stroną Porozumienia, w którym PPL zobowiązało się do wniesienia 108,5 mln zł. Realizacja zobowiązania PPL, zgodnie z podpisanym także przez Marszałka Geblewicza Porozumieniem, nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej wydanej na podstawie wniosku notyfikacyjnego, którego sygnatariuszem jest także Województwo Zachodniopomorskie.

Marszałek Geblewicz powinien zrozumieć, że takie działanie jest zgodne z obowiązującym prawem. PPL nie zamierza wycofywać się z Porozumienia, aby jednak działać lege artis, musi uzyskać zgodę KE na dofinansowanie.

Uzależnianie podwyższenia kapitału wynikającego z Porozumienia Wspólników od realizacji programu wspierania lotnisk w ramach utrzymania gotowości operacyjnej jest co najmniej niezrozumiałe, podobnie jak powoływanie się na deklaracje Ministra Aktywów Państwowych. PPL podlega bowiem Ministrowi Infrastruktury, na którego czele stoi Pan Minister Andrzej Adamczyk.

W trosce o dobro Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, PPL jako racjonalny i odpowiedzialny Wspólnik, w ramach zagwarantowania jawności i transparentności całego projektu jest gotowy do ujawnienia treści parafowanego przez Województwo Zachodniopomorskie Aneksu odzwierciedlającego zobowiązania stron jak i podpisanego przez Strony Aneksu nr 2. W tej sprawie Prezes PPL wysłał wczoraj do pozostałych udziałowców prośbę o zgodę na ujawnienie treści Aneksu nr 2 i Aneksu nr 3, aby polska opinia publiczna uzyskała pełny ogląd sytuacji.

PPL ma nadzieję, że Marszałek Geblewicz zdecyduje się jednak na realizację zapisów zaakceptowanych wcześniej dokumentów i swoim postępowaniem będzie bardziej dbać o rozwój portów Rzeczpospolitej niż portów niemieckich.

Oświadczenie wspólnika w sprawie PL Szczecin-Goleniów

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ze zdumieniem obserwuje wystąpienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, który wycofuje się z wcześniejszych ustaleń, czym łamie dopiero co aneksowane w lipcu 2019 r. Porozumienie.

Wprawdzie PPL jest podmiotem państwowym, jednak to nie rząd, ani Ministerstwo Infrastruktury było stroną Porozumienia, a udziałowcy Portu Szczecin-Goleniów. W zawartym Porozumieniu samorządowcy zobowiązali się do kontynuowania działalności operacyjnej Portu i wspieranie obsługi kredytu – w formie dokapitalizowania, zgodnie z przyjętym przez Wspólników Biznesplanem na lata 2020-2045.

PPL ze swojej strony zobowiązał się do sfinansowania w formie podwyższenia kapitału inwestycji rozwojowych w porcie w kwocie 108,5 mln zł, czego warunkiem jest z mocy prawa, uprzednia zgoda Komisji Europejskiej na użycie tych środków na cele inwestycyjne.

Wniosek o zgodę na udzielenie pomocy publicznej został złożony przez wszystkich wspólników, włączając w to stronę samorządową, do UOKIK w dniu 21.08.2020.

Dlatego dla PPL jest to tym bardziej niezrozumiałe i dziwne, że strona samorządowa wycofuje się ze swoich zobowiązań, nie dotrzymuje zawartych ustaleń, czym może doprowadzić do upadku portu biorąc za to pełną odpowiedzialność.

W komunikatach medialnych samorząd nie wspomina, że łamie zaakceptowane założenia Porozumienia, w myśl których do końca września miał zasilić Port kwotą 10 mln zł (Miasto Szczecin kwotą 5 mln). W ten sposób Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jawnie i świadomie prowadzi do upadłości spółki i lotniska Szczecin-Goleniów, strony uzgodniły bowiem, że wspólnicy samorządowi będą wspierali bieżącą działalność Portu, co pozwoli na jego funkcjonowanie do uzyskania zgody KE na pomoc inwestycyjną.

Z dużym zdziwieniem i przykrością przyjmujemy do wiadomości to, że Pan Marszalek, wbrew wszelkim obyczajom, informuje o swoich decyzjach poprzez media. Nie wyraża woli spotkania z udziałowcami, nie chce z nimi rozmawiać, ale o tak ważkich sprawach dotyczących portu informuje poprzez środki masowego przekazu.
(PPL, UMWZ)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button