POLSKA

ABM: 50 mln zł na badania kliniczne ukierunkowane na przeciwdziałanie COVID-19

Agencja Badań Medycznych

Prezes ABM Radosław Sierpiński z Ministrem Zdrowia łukaszem Szumowskim podjęli decyzję o przeznaczeniu 50 milionów złotych na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej COVID-19.

Prace badawczo – rozwojowe mogą dotyczyć  opracowania:

 • nowych rozwiązań diagnostycznych związanych z COVID19 (szybkie testy diagnostyczne);
 • skutecznej szczepionki na COVID-19;
 • skutecznej terapii dla osób chorujących na COVID-19.

Agencja Badań Medycznych umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów prac badawczo – rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. uczelnie wyższe;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. Polska Akademia Nauk;
 4. instytuty naukowe PAN;
 5. instytuty badawcze;
 6. międzynarodowe instytuty naukowe;
 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum;
 9. podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
 10.  przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Projekty przyjmowane są w trybie ciągłym. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 mln zł. Informację o wyniku  oceny będą wydawane  w przeciągu 72 godzin, natomiast decyzja o dofinansowaniu projektu w 7 dni roboczych.

UWAGA:

 • Dofinansowaniu podlegają wyłącznie projekty spełniające definicję niekomercyjnego badania klinicznego.
 • Ocenie podlegać będzie wartość naukowa i kompleksowość  zaproponowanego rozwiązania, jego innowacyjność oraz możliwość szybkiego wdrożenia projektowanych rozwiązań. Ocenie podlega również racjonalność budżetu. Ocena dokonywana jest przez pracowników ABM, w tym przez analityka finansowego.
 • Osoby biorące udział w weryfikacji projektów składają oświadczenie poufności i bezstronności.
 • Ocena podlegać będzie na przyznaniu przez każdego z oceniających od 0 do 10 punktów. Dofinansowaniu podlegać będą projekty, które otrzymały minimum 7 punktów (średnia z trzech ocen: 2 merytorycznych i 1 finansowej), jednak ostateczną decyzję o dofinasowaniu podejmuje Prezes ABM.
 •  Z oceny nie tworzy się listy rankingowej. Do dofinansowania kwalifikują się projekty spełniające kryteria punktowe oraz zaakceptowane przez Prezesa ABM.
 • Maksymalna objętość wniosku o dofinansowanie nie powinna przekroczyć 10 stron.
 • Wraz z wnioskiem nie należy przesyłać dodatkowych załączników.
 • Do projektów naukowych związanych z COVID19 nie stosuje się standardowych zasad konkursowych, a od decyzji Prezesa ABM nie przysługuje odwołanie.
 • Informacje o otrzymaniu dofinansowania publikowane są na stornie www.abm.gov.pl   
 • Wypełniony formularz wniosku o dofinasowanie projektu COVID-19 należy przesłać na adres mailowy covid19@abm.gov.pl

Agencja Badań Medycznych włącza się w międzynarodowe prace nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W odpowiedzi na obecne zagrożenie epidemiologiczne spowodowane pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, Prezes Agencji Badań Medycznych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia podjął decyzję o rozpoczęciu przez ABM badania własnego pn. „Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii”, które realizowane będzie w partnerstwie z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami.

„Podejmujemy wyzwanie wobec zagrożenia epidemiologicznego naszych obywateli poszukując skutecznej drogi w walce z CoV-2. Wierzę, że poza zabezpieczeniem sanitarno-epidemiologicznym Polaków, które jest realizowane przez Rząd na najwyższym poziomie, musimy aktywnie włączyć się w światowe prace nad znalezieniem skutecznej metody prewencji i terapii tej choroby. Liczę, że dzięki współpracy ze stroną amerykańską oraz wiodącymi grupami badawczymi ze świata uda nam się przekazać wkład w te tak ważne i potrzebne dziś rozwiązania.” – podkreśla dr n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych.

Obecnie toczą się rozmowy dotyczące kształtu i możliwości współpracy między innymi z amerykańskim National Institutes of Health (NIH) i dr. Anthony’m S. Fauci – Dyrektorem Instytutu Chorób Zakaźnych w Waszyngtonie. ABM prowadzi  także zaawansowane rozmowy z międzynarodowymi Uniwersytetami w Europie, a otwarcie na współpracę zadeklarowała również Ambasada Chin oraz badacze z Niemiec i Kanady.

Agencja Badań Medycznych w ramach realizacji projektu, wybrała do współpracy trzy polskie ośrodki – Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, Narodowy Instytut Onkologii w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Jedną z koncepcji przygotowanych w ramach projektu, jest propozycja realizowana przez Narodowy Instytut Onkologii i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, który we współpracy z innymi naukowcami planuje zastosować nowatorską technologię łączącą wykorzystanie bakteriofagów i nanoprzeciwciał do opracowania terapii przeciwko zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

„W naszym projekcie chcemy wykorzystać nanoprzeciwciało, które umieszczone zostanie na główce bakteriofaga. To nanoprzeciwciało będzie w stanie rozpoznać wirus SARS-CoV-2 i uniemożliwi mu wniknięcie do komórek ludzkich. Bakteriofagi są wykorzystywane w terapii od dziesięcioleci i są bezpieczne dla człowieka. Natomiast nanoprzeciwciała są od niedawna testowane jako potencjalne leki. Dotychczas nikt jeszcze nie wykorzystał połączenia bakteriofag-nanoprzeciwciało do walki z wirusami ludzkimi. Jesteśmy pionierami.” – podkreśla lider projektu prof. Jan Walewski, dyrektor NIO-PIB.

Polscy naukowcy poszukają również skutecznych terapii wśród znanych leków poprzez intensyfikację prac nad inhibitorami proteazy SARS-CoV-2 Mpro. Celem badania jest zahamowanie działania enzymu, co pozwoli na zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Za realizację konceptu odpowiedzialni są naukowcy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (zespół naukowcówe pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Kęsik-Brodackiej) wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej. Prace prowadzone są we współpracy z grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z Lübeck University w Niemczech, który miał olbrzymi wpływ na wygaszenie poprzedniej epidemii SARS (w 2002/2003 r.).

Zespół badaczy ekspertów w dziedzinie badań klinicznych i specjalistów chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  poprowadzi natomiast prace nad zastosowaniem chlorochininy (lek antymalaryczny) u chorych z potwierdzoną infekcją COVID-19 na wczesnym etapie choroby z łagodnymi objawami, aby zapobiec ciężkim powikłaniom płucnym.
(ABM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button