RÓŻNOŚCI

WWF chroni zagrożone gatunki. Kampania związana z wilkiem, rysiem i sóweczką

WWF

Fundacja WWF Polska i pewna marka piwa w Polsce, wystartowały z wyjątkową akcją, której celem jest ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i ich siedlisk.

Wizerunek żubra zniknie z puszek i butelek piwa, ustępując miejsca wilkowi, rysiowi i sóweczce.

Celem kampanii jest uświadomienie Polkom i Polakom, że polskie lasy zamieszkują gatunki zwierząt wciąż potrzebujące naszej ochrony, a ich siedliska z Puszczą Białowieską i Puszczą Karpacką na czele, to obszary niezwykle cenne przyrodniczo. Te unikalne na skalę światową tereny, zamieszkałe przez wyjątkowe zwierzęta, są niestety poważnie zagrożone nieprzemyślaną ludzką ingerencją. Dlatego WWF Polska podejmuje wspólne działania na rzecz ochrony zamieszkujących je gatunków i ich siedlisk.

Firma dla WWF Polska przekaże 1 000 000 złotych na wsparcie programów ochronnych wilka, rysia i sóweczki oraz na działania na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce. Będzie też razem budować świadomość Polek i Polaków na temat konieczności ochrony tych gatunków i ich siedlisk.

Informacje o zagrożonych gatunkach i ich siedliskach

WILK (Canis lupus)

POPULACJA w Polsce: ok. 2000 osobników

Wilk jest inteligentny, wytrzymały i niezwykle opiekuńczy w stosunku do swojej grupy rodzinnej, nazywanej watahą. Wilcza wataha to grupa osobników, której organizacja przypomina rodzinę. W Polsce wilcza grupa rodzinna liczy średnio 4-6 wilków. Każdy osobnik ma w niej swoje miejsce, a wszystkich łączą silne więzi. Najwięcej musi dać z siebie para rodzicielska, natomiast jej potomstwo znajduje się na uprzywilejowanej pozycji.

ZAGROŻENIE: Fragmentacja naturalnych siedlisk wilka – postępująca szczególnie poprzez rozwój sieci dróg ekspresowych i autostrad – może prowadzić do izolacji populacji wilków i powodować zwiększoną ich śmiertelność w kolizjach z pojazdami na drogach. Dodatkowo, ludzie obawiają się wilków przez wzgląd na swoje hodowle zwierząt gospodarskich (czemu mogą zapobiegać poprzez stosowanie np. pastuchów elektrycznych i psów stróżujących), a także – niesłusznie, gdyż wilki generalnie nie zagrażają człowiekowi – z obawy o własne życie i zdrowie. Narastającym problemem jest rozpowszechnianie nieuzasadnionych kulturowych i medialnych stereotypów na temat wilka, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym, co może spowodować brak społecznej akceptacji dla tego zwierzęcia.

ROZWIĄZANIE: Działania informacyjno-edukacyjne o wilkach oraz pomoc hodowcom w efektywnym zabezpieczaniu zwierząt gospodarskich.

RYŚ (Lynx lynx)

POPULACJA: Ryś nizinny – 40 osobników, ogólna liczba rysiów w Polsce – ok. 200 osobników

Rysie zajmują zazwyczaj rozległe terytoria i prowadzą samotniczy tryb życia (oprócz samic prowadzących młode). Zamieszkują zwarte, duże kompleksy leśne z gęstym podszyciem. Umaszczenie rysia jest zróżnicowane w zależności od populacji – karpackiej lub nizinnej. Rysie należące do populacji karpackiej mają rude futro z wyraźnym cętkowaniem. Rysie nizinne mają futro płowe, o raczej jednolitej barwie z cętkami widocznymi jedynie na łapach. Ryś, podobnie jak domowe koty, miauczy, prycha i… mruczy. Ryś potrafi sprawnie wspinać się na drzewa, równie dobrze skakać, ale nie lubi biegać i szybko się męczy.

ZAGROŻENIE: Ryś jest wymagającym gatunkiem – potrzebuje rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych, gdzie odnajdzie „święty spokój” by móc swobodnie się rozmnażać i żyć. Utrudnia to fragmentacja siedlisk na skutek rozwoju infrastruktury drogowej oraz powstawania nowych zabudowań. Zagrożeniem jest również śmiertelność rysi na drogach.

ROZWIĄZANIE: Dbałość o siedliska, korytarze migracyjne i bazę̨ pokarmową rysia oraz programy reintrodukcji rysia nizinnego.

SÓWECZKA (Glaucidium passerinum)

POPULACJA w Polsce: 1000-1500 par lęgowych

Sóweczka – najmniejsza sowa europejska – wyróżnia się wśród innych sów nie tylko małymi rozmiarami, ale również tym, że jest aktywna i poluje w ciągu dnia. W ciemnościach widzi bardzo słabo, więc w miarę zapadania zmroku, ma kłopot z określeniem położenia dziupli. Występuje głównie w lasach iglastych, o bogatym podroście.

ZAGROŻENIE: Sóweczka gniazduje w dziuplach starych drzew. Życie sóweczki może by zakłócane przez wycinanie starych fragmentów lasów ze starymi drzewami dziuplastymi (również martwymi i obumierającymi), czyli niszczeniem ich naturalnych siedlisk.

ROZWIĄZANIE: Dbałość o bezpieczny dom dla soweczki, o najstarsze, a zarazem najcenniejsze przyrodniczo fragmenty lasów w Polsce.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. Jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czyli jej wartość jest porównywalna do wartości Wielkiej Rafy Koralowej. Tymczasem tyko 17% obszaru Puszczy Białowieskiej w Polsce jest objęte ochroną w formie Parku Narodowego. Natomiast większa jej część wciąż jest objęta gospodarką leśną. WWF Polska chce, żeby cała Puszcza Białowieska była właściwie chroniona. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony Puszczy. Prowadzimy działania rzecznicze na poziomie krajowym i międzynarodowym, przygotowujemy analizy i raporty, rozszerzamy naszą współpracę ze społecznościami lokalnymi.

PUSZCZA KARPACKA

Równowaga ekosystemów Puszczy jest zagrożona ze względu na wycinkę najstarszych, ponadstuletnich drzewostanów oraz niszczenie dolin górskich strumieni i rzek, a także budowę i rozbudowę dróg. Zaledwie niewielki odsetek przyrodniczo cennych obszarów objęty jest obecnie właściwą ochroną.

WWF Polska zabiega o zachowanie pozostałości dawnej Puszczy Karpackiej – utworzenie na najcenniejszych jej fragmentach Turnickiego Parku Narodowego. Na miejscu współpracujemy z lokalnymi mieszkańcami i monitorujemy gospodarkę leśną w regionie.
(org.)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button