RÓŻNOŚCI

Wsparcie Unii Europejskiej dla kultury. Ochrona statusu i dochodów artystów

Unia Europejska

Kryzys COVID-19 mocno wypłynął na sytuację artystów i pracowników sektora kultury.

Dowiedz się, jak Parlament Europejski chce ich chronić.

Sztuka i kultura zapewniły pocieszenie i ulgę wielu z nas w trakcie ostatniego kryzysu. Jednak sami artyści są w trudnej sytuacji, na którą dodatkowo wpłynęła pandemia.

Sektory kultury i kreatywny ucierpiały bardziej niż turystyka – przychody spadły o ponad 30% w 2020 r. w porównaniu z 2019 rokiem. Sektor muzyczny stracił 75% obrotów, a sztuka performatywna aż 90%.

Europejski status artysty

Aby zapewnić większą stabilność, Parlament wzywa do ustanowienia europejskiego statusu artysty, stworzenia ogólnounijnych ram dotyczących warunków pracy i minimalnych standardów, w tym równego dostępu do ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia chorobowego, systemów emerytalnych i wspólnej unijnej definicji artystów.

– Jeszcze przed pandemią wielu artystów było w trudnej sytuacji i potrzebowało drugiego dochodu, aby godnie żyć. Wzywamy państwa członkowskie i Komisję Europejską do podjęcia konkretnych środków w celu rozwiązania problemu niestabilnych dochodów, nieodpłatnej pracy i niepewności zatrudnienia oraz do zabezpieczenia minimalnego standardu dochodów artystów i osób zajmujących się kulturą – powiedziała Monica Semedo (Renew, Luksemburg), autorka sprawozdania.

Uproszczona mobilność

Posłowie podkreślili, że różnice między krajami UE w zakresie statusu prawnego artystów utrudniają współpracę i projekty transgraniczne. Państwa członkowskie powinny wspierać mobilność poprzez wzajemne uznawanie dyplomów kulturalnych, ograniczanie biurokracji i unikanie podwójnego opodatkowania.

Wezwali do stworzenia konkretnych programów zachęcających młodych twórców do przemieszczania się po i wymiany w całej Europie.

  • 7,2 milionów – liczba miejsc pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym UE

Wsparcie UE dla kultury

Posłowie zatwierdzili największy jak dotąd budżet przeznaczony na sektor kultury i sektor kreatywny UE – 2,5 miliarda euro w latach 2021-2027.

Lepsze reagowanie na potrzeby różnych sektorów

Aby wziąć pod uwagę specyfikę różnych sektorów i lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Kreatywna Europa jest podzielona na trzy części:

Kultura skupia się na tworzeniu sieci kontaktów, współpracy międzynarodowej i multidyscyplinarnej w sektorach kultury i kreatywnym oraz na wspieraniu silniejszej tożsamości europejskiej i wartości europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sektora muzycznego, co wynegocjowali posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Media wspierają współpracę ponad granicami, mobilność i innowacje; zwiększenie widoczności europejskich utworów audiowizualnych w nowym środowisku; i uczynienie ich atrakcyjnym dla różnych odbiorców, zwłaszcza młodych ludzi.

Część międzysektorowa ma zachęcać do innowacji, wspierać projekty międzysektorowe, wymianę najlepszych praktyk i stawianie czoła wspólnym wyzwaniom.

Prawa autorskie: ochrona przed platformami streamingowymi

W czasie kryzysu wielu autorów i wykonawców dostosowało się do nowych formatów cyfrowej dystrybucji. Chociaż umożliwiło im to dotarcie do odbiorców, naraziło ich również na nieuczciwe praktyki ze strony dominujących platform streamingowych. Niektóre klauzule pozbawiają autorów tantiem poprzez wykupienie od nich pełnych praw autorskich za jednorazową opłatą. Posłowie wezwali Komisję Europejską i kraje UE do zapewnienia artystom dostępu do możliwości negocjacji zbiorowych oraz sprawiedliwego podziału dochodów pomiędzy wszystkich twórców i posiadaczy praw.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button