POLSKAŚWIAT

Granica polsko-białoruska. Wsparcie pancerniaków na wschodzie. Kolejne agresywne zachowania migrantów

Wojsko Polskie przy wschodniej granicy

W sierpniu Straż Graniczna odnotowała ponad 3,5 tys., we wrześniu prawie 7,7 tys., a w październiku blisko 17,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski.

Od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim Łukaszenki (sierpień br.) to już ponad 28,5 tys. prób.

W miniony weekend na granicy polsko-białoruskiej zanotowano kilka kolejnych przypadków agresywnego zachowania migrantów w stosunku do funkcjonariuszy SG, żołnierzy WP oraz policjantów. Na szczęście tym razem ucierpiał „tylko” pojazd służbowy.


1 listopada odnotowano 684 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymanych zostało 16 osób (15 obywateli Iraku, 1 ob. Iranu). Wobec 24 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium RP. Za pomocnictwo zatrzymano 2 osoby z Ukrainy i Egiptu.

31 października cudzoziemcy podjęli 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 87 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozostałym próbom SG zapobiegła.

Dobę wcześniej 727 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowała Straż Graniczna. Zatrzymanych zostało 4 obywateli Iraku. Wobec 51 osób zostały wydane postanowienie o opuszczeniu Polski.

Już ponad 9 tys. żołnierzy pełni służbę na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczną wspierają żołnierze wojsk operacyjnych oraz Żandarmeria Wojskowa. Terytorialsi cały czas prowadzą operacje w obszarze przygranicznym.

Na polsko-białoruską granicę przyjadą kolejni żołnierze. Tym razem działania SG wesprą pancerniacy z Żagania, tj. z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Granica polsko-białoruska. Zapora (fot. Mariusz Błaszczak/Twitter)

Silne wsparcie Wojska Polskiego na wschodzie

Jeden z większych przerzutów 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa z zachodu na wschód Polski właśnie się zakończył. Jak zaznaczył minister Mariusz Błaszczak, zarówno skala, jak i czas realizacji tego ćwiczenia był bardzo satysfakcjonujący. – Po złożonych meldunkach przez dowódców – przez gen. Kowalika i przez gen. Jabłońskiego mogę śmiało powiedzieć, że zadania zostały wykonane. Przerzut wojska i sprzętu w bardzo krótkim czasie zakończył się sukcesem. W 11 kolumnach przerzucono najcięższy sprzęt jakim dysponuje Wojsko Polskie, w tym czołgi Leopard. Czas pokonania odległości 770 km przez kolumny był satysfakcjonujący – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami w Białej Podlaskiej.

W piątek, 29 października br. szef MON spotkał się z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa odbywającymi szkolenie taktyczne na wschodzie Polski.

– Wojsko Polskie intensywnie się szkoli podnosząc w ten sposób swoje umiejętności, sprawdzając też przygotowanie, gotowość bojową. Ćwiczenie, które właśnie ma miejsce tu w Białej Podlaskiej to ćwiczenie dotyczące szybkiej i przeprowadzonej w krótkim czasie dyslokacji żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, więc żołnierzy na co dzień stacjonujących w woj. dolnośląskim, tu do woj. lubelskiego do Białej Podlaskiej, do bazy, która powstała przecież tak niedawno – powiedział minister.

Przerzut żołnierzy i sprzętu wojskowego na dużą odległość stanowił sprawdzian mobilności i gotowości do działania świętoszowskich pancerniaków. Niemal 700 żołnierzy realizuje szkolenie bojowe przy użyciu blisko 350 jednostek sprzętu wojskowego, zapewniając jednocześnie samodzielność pełnego zabezpieczenia bojowego i logistycznego. Komórki odpowiedzialne za współpracę cywilno-wojskową nawiązały relacje z organami pozamilitarnymi oraz przedstawicielami władzy lokalnej.

– Najważniejsze jest to, że po latach do Białej Podlaskiej wróciło Wojsko Polskie, że Wojsko Polskie jest na wschodzie naszego kraju, że ćwiczy i że jest w stanie w krótkim czasie przerzucić swoje oddziały właśnie tu. Dzięki ćwiczeniom, dzięki umiejętnościom żołnierzy Wojska Polskiego, Polska jest bezpieczna – mówił szef MON.

– Ćwiczenie potwierdziło zdolność batalionowego zgrupowania taktycznego do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do działania oraz zapewnienie niezależności od innych jednostek, które na danym terenie się znajdują. Potwierdziło dużą dyspozycyjność żołnierzy, wymagało dyscypliny wykonawczej, a ostatecznie było dowodem na to, że przyjęte założenia planistyczne są właściwe i wszystkie zadanie, które realizowało zgrupowanie taktyczne zostały zakończone w czasie, w którym do tego zadania został przewidziany – podsumował gen. Rafał Kowalik dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Minister podczas swojej wypowiedzi przypomniał także, że na co dzień żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej pełnią swoją służbę na granicy polsko-białoruskiej wspierając polską Straż Graniczną. 8.5 tys. żołnierzy ze wszystkich jednostek Wojska Polskiego pełni swoją służbę na granicy, a 1.5 tys. jest w gotowości, żeby wesprzeć żołnierzy. Wzdłuż granicy rozstawionych jest prawie 400 posterunków , a żołnierze do tej pory postawili 169 km tymczasowego ogrodzenia.

– Już niebawem żołnierze z 11. Dywizji będą pomagać żołnierzom z 16. Dywizji w służbie polegającej na wsparciu Straży Granicznej, żeby zapewnić bezpieczeństwo na naszej wschodniej granicy, żeby dać odpór atakowi hybrydowemu z jakim mamy do czynienia ze strony reżimu białoruskiego – mówił szef MON.

Wojsko Polskie odzyskało teren po lotnisku wojskowym, tworząc 606-hektarowy kompleks wojskowy. Docelowo będzie to jeden z największych garnizonów we wschodniej Polsce, w którym służyć będzie ok. 2500 żołnierzy. W kompleksie funkcjonuje już miasteczko kontenerowe, które może pomieścić do 900 żołnierzy.

10. Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa – ćwiczenia (fot. Leszek Chemperek CO/MON)

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej trafi do podpisu prezydenta

Sejm rozpatrzył 29 października br. poprawki Senatu do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej i skierował ją do podpisu prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Etap parlamentarny prac nad ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej został zakończony. Teraz projekt trafi do Pana Prezydenta. Jestem przekonany, że solidna zapora to jedyne skuteczne narzędzie, które pozwoli powstrzymać presję migracyjną – napisał na Twitterze minister Mariusz Kamiński.

Celem ustawy jest określenie zasad realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Zaprojektowane rozwiązanie polega na stworzeniu podstaw prawnych umożliwiających szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji. Zabezpieczenie granicy będzie obejmowało urządzenia budowlane wraz z infrastrukturą elektroniczną i telekomunikacyjną.

Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Do przygotowania i realizacji inwestycji zostanie także powołany zespół, w którego składzie znajdą się podmioty istotne dla całego procesu inwestycji.

W związku z presją migracyjną na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, w ustawie zaproponowano stworzenie mechanizmów, które umożliwią wybudowanie bariery w możliwie najkrótszym czasie. W związku z tym, ustawa w sposób kompleksowy reguluje te zagadnienia.

Ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji, w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button