POLSKA

Wojsko pomoże w walce z pandemią. Żołnierze będą pobierali próbki do badań

Nowe samochody sanitarne dla Sił Zbrojnych RP

W walce z pandemią koronawirusa rząd chce zapewnić jak największe bezpieczeństwo zdrowotne wszystkim obywatelom.

Dlatego polska armia wesprze cywilną służbę zdrowia 180 wojskowymi zespołami wymazowymi. W działania zaangażowane zostaną przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej.

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciechem Skurkiewiczem odwiedzili Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu. Szef rządu wziął udział w odprawie oraz prezentacji mobilnego punktu poboru.

Wojsko będzie wspierać cywilne służby w walce z pandemią (fot. MON)

Wojsko Polskie przejmuje punkty pobierania próbek do badań na obecność koronawirusa

Dzięki temu personel medyczny będzie mógł mocniej skupić się na pomocy pacjentom. Dziś żołnierze pobierają próbki w 28 punktach na terenie całej Polski. Działają też 53 mobilne zespoły wymazowe.

Wojsko będzie wspierać cywilne służby w walce z pandemią (fot. MON)

W całym kraju działa 7 wojskowych laboratoriów do wykonywania testów na koronawirusa, w tym dwa mobilne. Wojsko utrzymuje także 6 Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w stałej gotowości do wsparcia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego .

W system opieki zdrowotnej włączonych jest 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej. Jest też ponad 1300 żołnierzy terytorialsów zaangażowanych w bezpośrednie wsparcie służb medycznych.

Brygady WOT oraz wojska operacyjne angażują się w zwalczanie jesiennej fali epidemii. Armia wesprze cywilną służbę zdrowia co najmniej 180 wojskowymi zespołami wymazowymi. W obecne działania angażują się przede wszystkim zespoły Wojsk Obrony Terytorialnej. W miejscach trudno dostępnych i w sytuacjach, gdzie liczy się szybkość działania pomagają mobilne punkty do pobierania próbek, tzw. „drive-thru”.

„To co mogłem tu zobaczyć, to bardzo budujący obraz. Dzisiaj na bardzo wielu polach działań walki z Covidem żołnierze WOT wchodzą w pewną przestrzeń, która pozwala luzować nasze podstawowe zasoby kadrowe w służbie zdrowia” – powiedział szef rządu. Dodał, że dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i działaniu takich punktów pobierania wymazów do badań na obecność koronawirusa, jak ten w Zegrzu, służby medyczne będą mogły być odciążone i skierowane do innych zadań.

Szef rządu pokreślił, że wydajność punktów pobrań drive-thru jest bardzo wysoka, a stworzone w nich warunki sanitarne są odpowiednie. Dodał także, że punkty zostały zorganizowane w taki sposób, aby w przyszłości można było dokonywać w nich szczepień.

Wojsko będzie wspierać cywilne służby w walce z pandemią (fot. MON)

Działania Terytorialsów na rzecz walki z COVID-19

W ramach akcji „Odporna Wiosna”, wymazy pobierało ponad 440 zespołów złożonych z żołnierzy WOT. Pobrano niemal 70 tysięcy wymazów do badań, głównie od pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej, w których zdiagnozowano ogniska koronawirusa. Łącznie w placówkach opieki społecznej w czasie wiosennej akcji pobrano 52,2 tys. wymazów.

W skali całego kraju żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomili także 54 mobilne punkty poboru „TEST&GO”. Pobierane są w nich wymazy od osób, które mogą być zakażone koronawirusem. Podczas badania pacjent przez cały czas pozostaje w swoim samochodzie. Cała procedura trwa około piętnastu minut.

Mobilne zespoły docierały także do osób przebywających na kwarantannie, pobierając niemal 28 tys. wymazów. Zespoły kontynuują i będą kontynuować swoje zadania również w ramach akcji „Trwała Odporność”.

W ramach walki z pandemią żołnierze WOT brali również udział w badaniach przesiewowych na obecność SARS-CoV-2. Badania przeprowadzono wśród górników śląskich kopalni oraz pracowników sezonowych na Mazowszu, kierując swoje siły przede wszystkim tam, gdzie odnotowano dużą liczbę osób zakażonych koronawirusem.
Wojska Obrony Terytorialnej

To piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Został utworzony 1 stycznia 2017 r. Pełni w niej służbę blisko 26 000 żołnierzy, w tym ponad 22 000 ochotników. Formacja bardzo aktywnie wpierała i wspiera nadal wojewodów, samorządy, opiekę medyczną, służby sanitarne, osoby starsze i organizacje w walce z koronawirusem.

Obecnie Formacja znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych okresów budowy. Żołnierze szkolą się w ramach piętnastu brygad obrony terytorialnej na terenie wszystkich województw.

Obrona i wspieranie lokalnych społeczności to misja Wojsk Obrony Terytorialnej. Bezpośrednio z niej wynikają zadania Formacji. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami.

Wojsko będzie wspierać cywilne służby w walce z pandemią (fot. MON)

Nowe samochody sanitarne dla Sił Zbrojnych RP

175 szt. samochodów sanitarnych wielonoszowych trafi na wyposażenie Wojska Polskiego. To efekt zawartej dziś umowy przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Samochody sanitarne wykorzystywane będą m.in. do ewakuacji na wszystkich poziomach zabezpieczenia medycznego.

Wojsko Polskie posiada 630 samochodów sanitarnych.

Przedmiotem umowy, w ramach części gwarantowanej, jest dostawa 175 samochodów sanitarnych wielonoszowych dla Sił Zbrojnych RP. Zamówienie obejmuje m.in. szkolenie użytkownika, przekazanie dokumentacji technicznej oraz naprawy i obsługiwanie pojazdów w okresie gwarancyjnym. Umowa zawiera również prawo opcji umożliwiające zwiększenie zamówienia o kolejne pojazdy, maksymalnie o 202 egz. Wartość gwarantowanej części zamówienia wynosi 166 mln złotych brutto.

Samochody sanitarne wielonoszowe będą produkowane na bazie podwozi marki Iveco o stałym układzie napędowym 4×4 i mocy silnika 132 kW. Pojazdy będą umożliwiały transport 4 osób poszkodowanych w pozycji leżącej lub 3 poszkodowanych w pozycji leżącej i 2 w pozycji siedzącej. Wyposażone zostaną w sprzęt medyczny obejmujący m.in. nosze, krzesło kardiologiczne, defibrylator transportowy półautomatyczny AED oraz respirator transportowy. Pojazdy będą przystosowane do przemieszczania się po wszystkich rodzajach dróg oraz po bezdrożach.

Kalendarium najważniejszych działań podejmowanych przez Wojsko Polskie

20 października

2415 żołnierzy Wojska Polskiego zaangażowanych w walkę z koronawirusem, w tym ponad 480 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspomaga policję w monitoringu kwarantanny, a ponad 300 żołnierzy wojsk chemicznych oraz z grup dezynfekcyjnych m. in. z jednostek podległych Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych i 18. Dywizji Zmechanizowanej prowadzi dezynfekcję karetek, namiotów medycznych i pomieszczeń.

19 października

Żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Wojska Obrony Terytorialnej przetransportowali dziś, po zakończonej hospitalizacji pensjonariuszy ze szpitala w Torzymiu do Domy Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest łącznie ponad 2400 żołnierzy wojsk operacyjnych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi wspomagają także pracę personelu medycznego w 119 szpitalach i pomagają w 400 Domach Pomocy Społecznej, opiekują się ponad 1200 seniorami.

17 – 18 października

Żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Wojska Obrony Terytorialnej zabezpieczyli transport 20 seniorów ze szpitala w Drezdenku do Domu Pomocy Społecznej. W weekend żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pobrali około 3700 próbek materiałów do badania na obecność koronawirusa.

16 października

Żołnierze WOT wspierają ponad 120 szpitali i większość Domów Pomocy Społecznej. 16 października terytorialsi pobrali do badań ponad 1 000 wymazów. Ok. 500 żołnierzy WOT razem z policjantami zaangażowanych jest w monitorowanie kwarantanny. Przestrzeganie kwarantanny kontroluje także Żandarmeria Wojskowa. W gotowości pozostaje ponad 120 żołnierzy IwspSz z grup dezynfekcyjnych.

15 października

Terytorialsi z 13. Śląskiej Brygady pod kierownictwem lekarza Grupy Podhalańskiej GOPR przejęli opiekę nad 55 mieszkańcami Domu Seniora w Jaworznie. Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli środki ochrony indywidualnej do 20 placówek medycznych na terenie woj. podlaskiego.

14 października

440 żołnierzy WOT razem z policją zaangażowanych w przestrzeganie kwarantanny. Pod opieka terytorialsów 1160 kombatantów i osób starszych.
(KPRM, MON)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button