RÓŻNOŚCITECHNOLOGIE

USB-C powszechną ładowarką w UE w 2024 roku. Lepsza dla konsumentów i środowiska

Unia Europejska

Parlament i kraje UE doszły do porozumienia ws. ustanowienia USB-C wspólnym standardem ładowania małych urządzeń elektronicznych do jesieni 2024 r.

Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie.

Potrzeba różnych ładowarek dla różnych urządzeń jest uciążliwa dla konsumentów i produkuje tony niepotrzebnych e-odpadów. Aby pomóc w osiągnięciu swoich celów środowiskowych i obniżyć koszty dla konsumentów, UE chce wprowadza jedną, uniwersalną ładowarkę – USB typu C.

84 proc. Odsetek konsumentów, którzy doświadczyli problemów związanych z ładowarkami do telefonów w ciągu ostatnich dwóch lat, według badania Komisji Europejskiej z 2019 r.

Co zmieni się?

Uwzględnione urządzenia

Nowe prawo obejmuje telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, e-czytniki, klawiatury, myszy, słuchawki douszne i przenośne urządzenia do nawigacji. Laptopy będą musiały zostać dostosowane do wymagań 40 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Nowe technologie

Aby nadążyć za rozwojem nowych technologii, Komisja Europejska może dostosowywać zakres dyrektywy, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania w zakresie ładowania bezprzewodowego.

Kupowanie nowego urządzenia bez ładowarki

Nowe prawo przewiduje, że konsumenci będą mieli możliwość zakupu nowego urządzenia z urządzeniem ładującym lub bez.

Monitorowanie nowych technologii

Należy dokonywać regularnych przeglądów stosowania przepisów do nowych technologii ładowania.

Kontekst

Parlament Europejski od ponad 10 lat zabiegał o wprowadzenie wspólnej ładowarki do urządzeń przenośnych. Chociaż niektóre firmy wprowadziły dobrowolne inicjatywy, co zmniejszyło liczbę typów ładowarek, nie wystarczyły one do osiągnięcia celów UE dla ograniczenia ilości e-odpadów. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie wspólnej ładowarki we wrześniu 2021 roku. Parlament i kraje UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów 7 czerwca 2022 r. Po formalnym zatwierdzeniu, spodziewanym po okresie letnim, rządy UE będą miały dwa lata na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego. Nowe przepisy nie będą obejmować produktów, które zostały wprowadzone na rynek przed jego wejściem w życie.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie uniwersalnej ładowarki w UE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie polityczne, które Parlament Europejski i Państwa Członkowskie osiągnęły w sprawie wniosku Komisji dotyczącego wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania, przyjętego we wrześniu 2021 r. Od 2024 r. wszystkie nowe telefony komórkowe, tablety, aparaty i kamery cyfrowe, przenośne konsole do gier wideo, słuchawki nagłowne, słuchawki douszne, zestawy słuchawkowe, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy i przenośne systemy nawigacyjne będą musiały być wyposażone w port ładowania USB-C. W przypadku laptopów terminem tym jest 2026 r.

Za sprawą jednolitego rynku te nowe i długo oczekiwane przepisy zapewnią oszczędności zasobów i zmniejszenie emisji CO2, pozwalając jednocześnie na przyszłe zmiany w świetle innowacji technologicznych.

Wypowiedź Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej: „Koniec z plątaniną różnych ładowarek w naszych szufladach. Wprowadzenie jednej uniwersalnej ładowarki jest realną korzyścią dla nas jako konsumentów. I pomoże to również naszemu środowisku. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy dzisiejsze porozumienie w sprawie uniwersalnej ładowarki po szybkim zakończeniu negocjacji między współprawodawcami.”

Wypowiedź Thierry’ego Bretona, komisarza ds. rynku wewnętrznego: „Wprowadzenie uniwersalnej ładowarki dla tych wszystkich urządzeń, z których korzystamy codziennie, po prostu ma sens. Dzięki naszemu zdecydowanemu zaangażowaniu politycznemu porozumienie w tej kwestii udało się osiągnąć w mniej niż 9 miesięcy. Europejscy konsumenci będą mogli korzystać z jednej ładowarki do wszystkich przenośnych urządzeń elektronicznych, co stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia wygody i ograniczenia ilości odpadów. Zawarte dziś rano porozumienie przyniesie konsumentom oszczędności rzędu 250 mln euro rocznie. Umożliwi również rozwinięcie i dopracowanie nowych technologii, takich jak ładowanie bezprzewodowe, jednocześnie zapewniając, by innowacje nie stały się źródłem fragmentacji rynku i niedogodności dla konsumentów.”

Porozumienie osiągnięte przez współprawodawców potwierdza i rozszerza wniosek Komisji:

• Harmonizacja portu ładowania i technologii szybkiego ładowania: Wspólnym portem będzie USB-C. Dzięki temu konsumenci będą mogli ładować swoje urządzenia tą samą ładowarką USB-C, niezależnie od marki urządzenia. Jednocześnie zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pomoże zapobiec nieuzasadnionemu ograniczaniu prędkości ładowania przez różnych producentów i zapewni taką samą prędkość ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki do urządzenia. Przepisy te będą miały zastosowanie do wspomnianych wyżej urządzeń elektronicznych, ale w zależności od wyników przeprowadzanej przez Komisję regularnej oceny sytuacji na rynku w przyszłości mogą one objąć większą liczbę urządzeń.

• Rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia elektronicznego: Konsumenci będą mogli kupić nowe urządzenie elektroniczne bez nowej ładowarki. Ograniczy to liczbę kupowanych niepotrzebnych lub niewykorzystywanych ładowarek. W trakcie wdrażania ocenie zostaną poddane uzyskane wyniki oraz ewentualne rozszerzenie tego środka na przewód do ładowania.

• Lepsze informowanie konsumentów: Producenci będą musieli dostarczać odpowiednie informacje o wydajności ładowania, w tym informacje o mocy wymaganej przez urządzenie i ewentualnym obsługiwaniu szybkiego ładowania. Ułatwi to konsumentom sprawdzenie, czy posiadane przez nich ładowarki spełniają wymagania nowego urządzenia, oraz w razie potrzeby wybranie kompatybilnej ładowarki.

• Stworzenie warunków dla harmonizacji rozwiązań w zakresie ładowania bezprzewodowego: Ponieważ technologia ładowania bezprzewodowego rozwija się szybko oraz by ograniczyć potencjalne przyszłe rozdrobnienie rynku, Komisja oceni dostępne technologie z myślą o ewentualnej przyszłej harmonizacji i zwróci się do europejskich organizacji normalizacyjnych o przełożenie odpowiedniego rozwiązania na normę zharmonizowaną.

Osiągnięte dziś porozumienie zapewnia również możliwość bezzwłocznego wdrożenia rozwiązań w zakresie uniwersalnej ładowarki, zwłaszcza z uwagi na to, że rozwiązania technologiczne są powszechnie dostępne i że branża miała już wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się. W związku z tym ustanawia się 24-miesięczny okres przejściowy od oficjalnego przyjęcia na powszechne zastosowanie uniwersalnej ładowarki w przypadku wszystkich kategorii produktów objętych zakresem stosowania, z wyjątkiem laptopów, dla których okres ten wynosi 40 miesięcy.

Kontekst

W 2020 r. w UE sprzedano około 420 mln telefonów komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. Ponad jedna trzecia konsumentów zgłasza jednak, że doświadcza problemów związanych z niekompatybilnością ładowarek, a łączne wydatki konsumentów na dodatkowe samodzielne ładowarki wynoszą 2,4 mld euro rocznie. Jednocześnie wyrzucone i nieużywane ładowarki przyczyniają się do powstawania około 11 tys. ton e-odpadów rocznie.

Komisja wspiera wdrożenie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania telefonów komórkowych i podobnych urządzeń elektronicznych od 2009 r. Choć po latach współpracy z branżą nad dobrowolnym podejściem udało się już w ostatniej dekadzie zmniejszyć liczbę ładowarek do telefonów komórkowych z 30 do 3, wciąż nie udało się osiągnąć pełnej harmonizacji. Jeśli chodzi o rozdzielenie sprzedaży ładowarki od sprzedaży urządzenia, nie istnieje obecnie podstawa prawna do sformułowania takiej praktyki. Ponieważ przynosi to znaczne korzyści dla środowiska, ważne jest uzupełnienie harmonizacji gniazda ładowania. Ponadto harmonizacja protokołu ładowania gwarantuje, że oba zestawy przepisów są w pełni interoperacyjne i zapewniają największe możliwe korzyści dla konsumentów i środowiska. Korzyści te dalej wzrosną, gdy rozszerzona zostanie lista objętych kategorii produktów. W odniesieniu do ładowania bezprzewodowego Komisja będzie monitorować rozwój technologii i dynamikę rynku pod kątem przyszłej harmonizacji.
(PE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button