RÓŻNOŚCI

Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Bedzie więcej mandatów za łamanie przepisów

Polskie sprawy

Łapcie się za kieszenie, jeśli na łamaniu przepisów kodeksu wykroczeń przyłapie strażnik miejski.

W piątek, 20 października, weszła bowiem w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych mają prawo nałożyć grzywny w drodze mandatu karnego.

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA umożliwia straży miejskiej nakładanie mandatów za szereg wykroczeń czy nie dopełnienie obowiązków wnikających z danych ustaw. Szerzej opowiedział o tym Leonard Wawrzyniak z gdyńskiej Straży Miejskiej.

– Jadący hulajnogą lub rowerem może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 50 do 100 złotych za przejazd przez przejście dla pieszych lub jazdę po drodze przeznaczonej tylko i wyłącznie dla pieszych. Natomiast osoba jadąca bez uprawnień rowerem zaopatrzonym w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm, hulajnogą elektryczna lub innym transportem osobistym, może zostać ukarana mandatem karnym w wysokości 200 złotych – tłumaczy Wawrzyniak.

Nowe uprawnienia dotyczą również kwestii termomodernizacji.

– Wszystkie osoby, które wbrew obowiązkowi nie złożyły deklaracji o źródle ciepła lub spalaniu paliw mogą zostać ukarane przez funkcjonariusza straży miejskiej mandatem w wysokości 500 złotych. Kolejne uprawnienie dotyczy tabliczek porządkowych na budynku. Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do umieszczenia takiej tabliczki na budynku z numerem porządkowym. W przeciwnym przypadku może zostać ukarany przez strażnika miejskiego mandatem w wysokości 250 złotych – informuje rzecznik prasowy gdyńskich strażników.

Za co ukarzą strażnicy miejscy i z jakiego artykułu?

Mandat od strażnika miejskiego dostaniemy m.in. za czyny określone w Art. 86b § 1 pkt 5 kodeksu wykroczeń Dz. U. z 2023 r. poz. 2119, które mówią, że kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc inny pojazd niż pojazd mechaniczny, narusza zakaz jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Czeka nas mandat, jeśli popełnimy wykroczenie z art. 145 § 1″ kodeksu wykroczeń Dz. U. z 2023 r. poz. 2119, który mówi, że kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Pilnować muszą się właściciele i zarządcy nieruchomości. Art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 rpku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) mówi, że kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Mogą go wystawić strażnicy miejscy, ale warto tu podkreślić, że przepisy mówią o tym, iż karze nie podlega ten, kto złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Uwaga! Przepisy dotyczą nowego obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Na mocy w/w ustawy właściciele lub zarządy budynków lub lokali mają obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu lub źródłach spalania paliw.

Kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1, będąc obowiązanym do umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Strażnicy wlepią też mandat z art. 94 § 1a i 2, który mówi, że kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.
(UMG)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button