POLSKA

Senat. Atak hakerski na stronę internetową. Poprawki obniżające maksymalne ceny prądu

Senat podjął jednogłośnie uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje, że w czwartek, 27 października br. w godzinach przedpołudniowych miał miejsce atak DDoS na serwery, utrzymujące stronę internetową Senatu RP.

Atak miał charakter wielokierunkowy, w tym między innymi z terenu Federacji Rosyjskiej.

Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa. W chwili obecnej serwis internetowy funkcjonuje normalnie.

Senat wprowadził poprawki do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Senat 27 października br. wprowadził liczne poprawki do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Senatorowie przyjęli ustawę jednogłośnie.

Poprawki dotyczą obniżenia maksymalnej ceny prądu dla gospodarstw domowych, dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych, dla których będą obowiązywały maksymalne ceny energii.

Senatorowie chcą, by maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych wynosiła 450 zł za MWh, a nie jak uchwalił Sejm 693 zł, a dla samorządów i sektora MŚP – 600 zł, a nie 785 zł za MWh, a także, by te obniżone ceny zawierały podatek VAT i akcyzę.

Izba opowiedziała się za rozszerzeniem kręgu uprawnionych do skorzystania z maksymalnych cen prądu o m.in. lotniska użytku publicznego, prywatną służbę zdrowia, przewozy kolejowe, banki żywności i instytucje samorządowe opiekujące się uchodźcami z Ukrainy, jednostki samorządu zawodowego, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego .

Wprowadzono też poprawki do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, doprecyzowując w niej wypłaty dodatków energetycznych w przypadku, gdy pod jednym adresem mieszka więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a także uściślając, że dodatek w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

Senat opowiedział się za wykreśleniem przepisów dotyczących wody amoniakalnej. Ustawa dopuszczała możliwość odstąpienia przez elektrownie od wychwytywania tlenków azotu w związku z ograniczoną dostępnością wody amoniakalnej.

Senatorowie przyjęli ponadto poprawki legislacyjne, redakcyjne i doprecyzowujące.

Ustawa wprowadza maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych – 693 zł za MWh, samorządów (podmioty użyteczności publicznej) i firm – 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. W wypadku gospodarstw domowych cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla wszystkich gospodarstw domowych, 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną, 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen. Przewidywany koszt rekompensat ma wynieść 19,7 mld zł. W okresie od 1 grudnia 2022 do 31 czerwca 2023 r. wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, będące nadmiarowym przychodem.

Senat podjął jednogłośnie uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

26 października 2022 r. Senat podjął jednogłośnie uchwałę o uznaniu władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Senatorowie potępili w niej agresję rosyjską na Ukrainę i wezwali „wszystkie kraje opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka do uznania władz Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny”.

Senat przypomina w uchwale, że 24 lutego 2022 r. siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpętały bestialską wojnę z Ukrainą, chcąc wymazać z mapy ten suwerenny kraj oraz wyniszczyć jego naród. „Heroiczna obrona niepodległości przez obywateli Ukrainy wzbudziła podziw całego wolnego świata. Ukraina jest dziś najważniejszym miejscem, broniącym demokracji i wolności” – czytamy w uchwale. Senatorowie podkreślają, że rosyjscy najeźdźcy terroryzują mieszkańców ukraińskich miast, bombardując cywilne cele. „Bandyci w rosyjskich mundurach torturują i mordują jeńców wojennych oraz cywilów na okupowanych terytoriach. Uprowadzają ukraińskie dzieci, by wychować je na reżimowych janczarów. Wywożą, przesiedlają i zsyłają ukraińskich obywateli na dalekie peryferia Rosji” – czytamy w dokumencie.

Senatorowie oceniają, że Władimir Putin i jego aparat przemocy wrócili do okrutnych praktyk reżimów stalinowskiego i hitlerowskiego. „Dlatego Rosja musi zostać pokonana i pozbawiona możliwości zagrażania sąsiadom” – apeluje Izba w uchwale. Senatorowie wyrażają uznanie wszystkim instytucjom i organizacjom, które podjęły się badania i dokumentowania zbrodni popełnianych na społeczeństwie ukraińskim i wzywają społeczność międzynarodową do udzielenia pełnego wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, prowadzącemu dochodzenia wobec odpowiedzialnych za te zbrodnie.

W uchwale Senat dziękuje również wszystkim Polkom i Polakom, administracji rządowej i samorządowej, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom, za ogrom pomocy okazywanej uciekającym spod rosyjskich bomb Ukraińcom, głównie kobietom i dzieciom.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button