POLITYKAŚWIAT

Rozmowa telefoniczna Donalda Tuska z Przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen dot. wsparcia rolników

Ważne sprawy

Premier Donald Tusk i Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przeprowadzili dogłębną dyskusję na temat nowych propozycji, które Komisja przedstawi jeszcze dziś.

Propozycje wsparcia rolników

Rolnicy stoją w obliczu rosnącej niepewności, w szczególności spowodowanej wydarzeniami geopolitycznymi, takimi jak agresja Rosji na Ukrainę. Musimy dalej wspierać rolników w tym kontekście.

Głównym celem nowych propozycji legislacyjnych jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE oraz zapewnienie rolnikom i państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie spełniania niektórych warunków środowiskowych, bez zmniejszania ogólnego poziomu ambicji, jeśli chodzi o cele ochrony środowiska i klimatu.

Dzięki tym proponowanym zmianom możliwe będzie stosowanie niektórych norm w sposób bardziej zgodny z codziennymi realiami, z którymi rolnicy mają do czynienia w terenie. Nowe propozycje przewidują zwolnienia małych gospodarstw rolnych, poniżej 10 ha, z kontroli i kar związanych z wymogami warunkowości.

Będzie to miało realny i natychmiastowy wpływ na wiele małych gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej.

Nowy system zachęt

Kolejna propozycja zmieni obowiązek rolników do nieprowadzenia upraw na części swoich gruntów (ugorowanie) tzw. GAEC 8. Obecny obowiązek zostanie w dużej mierze przekształcony w system zachęt. Będzie on stosowany z mocą wsteczną, od początku 2024 roku.

W praktyce oznaczałoby to, że rolnicy są zachęcani do utrzymywania obszarów nieprodukcyjnych ale bez obawy o utratę dochodów, jeśli nie są w stanie tego zrobić.

Propozycje Komisji są bezpośrednią odpowiedzią na postulaty organizacji rolniczych w Polsce i poza jej granicami.

Ograniczenia importu

Oboje przywódców omówiło również dalsze środki mające na celu rozwiązanie sytuacji na rynku zbóż i importu zbóż z Rosji. W tym kontekście Komisja Europejska ocenia możliwość wprowadzenia ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Rosji do Unii Europejskiej.

Na tej podstawie Komisja wkrótce przedstawi propozycję.

Oboje przywódców pozostanie w ścisłej koordynacji w zakresie wspierania rolnictwa w Polsce i Europie.

Rozmowa telefoniczna von der Leyen z premierem Tuskiem

Premier Tusk i przewodnicząca von der Leyen przeprowadzili szczegółową dyskusję na temat nowej serii propozycji, które Komisja przedstawi dzisiaj w dalszej części dnia.

Rolnicy borykają się z rosnącą niepewnością, w szczególności spowodowaną wydarzeniami geopolitycznymi, takimi jak agresywna wojna Rosji na Ukrainę. W obecnym kontekście musimy w dalszym ciągu wspierać rolników. Głównym celem tych wniosków ustawodawczych jest dalsze zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE oraz zapewnienie rolnikom i państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie spełniania określonych warunków środowiskowych, bez zmniejszania ogólnego poziomu ambicji, jeśli chodzi o cele w zakresie ochrony środowiska i klimatu określone w art. politykę rolną UE. Dzięki proponowanym zmianom możliwe będzie stosowanie niektórych norm w sposób bardziej dostosowany do codziennych realiów, z którymi borykają się rolnicy w terenie.

Nowe propozycje przewidują zwolnienia małych gospodarstw poniżej 10 ha z kontroli i kar związanych z wymogami warunkowości. Będzie to miało realny i natychmiastowy wpływ na wiele małych gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej.

Kolejna propozycja zmieni obowiązek rolników dotyczący nieuprawiania roślin na części ich gruntów, tzw. GAEC 8. Obecny obowiązek w dużej mierze zostanie przekształcony w system zachęt. Będzie ono stosowane z mocą wsteczną, od początku 2024 r. W praktyce oznaczałoby to zachęcanie rolników do utrzymywania obszarów nieprodukcyjnych, jednak bez obawy o utratę dochodów, jeśli nie są w stanie tego zrobić.

Propozycje Komisji są bezpośrednią odpowiedzią na prośby organizacji rolników z Polski i zagranicy.

Obaj przywódcy omówili także dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku zbóż i imporcie zboża z Rosji.

W tym kontekście Komisja Europejska ocenia możliwość wprowadzenia ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Rosji do Unii Europejskiej. Na tej podstawie Komisja wkrótce przedstawi wniosek.

Obaj przywódcy będą ściśle współpracować w zakresie wspierania rolnictwa w Polsce i Europie.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button