ŚWIAT

Rosjanie z wizą turystyczną z zakazem do Polski i krajów bałtyckich. Rada Europejska zawiesza ułatwienia

Unia Europejska vs Rosja

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o zawieszeniu uproszczonego systemu wizowego z Rosją.

Wejdzie w życie w poniedziałek, tj. 12 września.

ZOBACZ WIĘCEJ: Unia Europejska – strefa Schengen. Czy będzie zakaz wjazdu dla Rosjan?

Od 19 września obywatele Federacji Rosyjskiej nie wjadą do Polski na podstawie wiz turystycznych. Litwa, Łotwa i Estonia wprowadzą taki sam zakaz. Dotyczy on także granicy z Białorusią.

Czekamy jeszcze na decyzję Finlandii.

Za wprowadzeniem pełnego zakazu wiz turystycznych oprócz wcześniej wymienionych krajów nie zgadza się na to część innych państw UE (Francja czy Niemcy).

Zakaz będzie dotyczyć granic z Rosją, a także z Białorusią. Będą wyjątki, tj. wizy humanitarne i dyplomatyczne.

I tak: francuska wiza turystyczna wydana dla obywatela Rosji nie będzie ważna na granicy rosyjsko-polskiej czy litewsko-rosyjskiej.

Rosyjski paszport (fot. Nexta/Twitter)

Rada Europejska przyjmuje pełne zawieszenie ułatwień wizowych z Rosją

Rada przyjęła decyzję, która całkowicie zawiesza umowę o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją. W związku z tym do obywateli rosyjskich będą miały zastosowanie ogólne zasady kodeksu wizowego.

Spowoduje to wzrost opłaty za wniosek wizowy z 35 do 80 euro, konieczność przedstawienia dodatkowej dokumentacji dowodowej, wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków wizowych oraz bardziej restrykcyjne zasady wydawania wiz wielokrotnego wjazdu.

– Umowa o ułatwieniach wizowych umożliwia uprzywilejowany dostęp do UE obywatelom zaufanych partnerów, z którymi podzielamy wspólne wartości. Swoją niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojną agresywną, w tym masowymi atakami na ludność cywilną, Rosja złamała to zaufanie i podeptała fundamentalne wartości naszej społeczności międzynarodowej. Dzisiejsza decyzja jest bezpośrednią konsekwencją działań Rosji i kolejnym dowodem naszego niezachwianego zaangażowania na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców – powiedział Vít Rakušan, czeski minister spraw wewnętrznych.

Umowa o ułatwieniach wizowych UE-Rosja weszła w życie 1 czerwca 2007 r. Jej celem było ułatwienie wydawania wiz krótkoterminowych (nie więcej niż 90 dni w ciągu 180 dni) na zasadzie wzajemności.

24 lutego 2022 r. Rada Europejska w najostrzejszych słowach potępiła militarną agresję Rosji na Ukrainę i wyraziła pełną solidarność z Ukrainą oraz jej mieszkańcami. 25 lutego UE przyjęła kolejne restrykcje wobec Rosji, a także częściowe zawieszenie umowy o ułatwieniach wizowych dla dyplomatów, innych rosyjskich urzędników i biznesmenów.

Od tego czasu UE podjęła dodatkowe środki, aby odpowiedzieć na działania Rosji oraz wesprzeć Ukrainę i naród ukraiński. Na nieformalnym spotkaniu 31 sierpnia ministrowie spraw zagranicznych osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie całkowitego zawieszenia umowy o ułatwieniach wizowych.

Pełne zawieszenie dotyczy wszystkich kategorii podróżnych przyjeżdżających do UE na krótki pobyt. Oczekuje się, że Komisja przedstawi dodatkowe wytyczne, aby zagwarantować, że to zawieszenie nie będzie miało negatywnego wpływu na niektóre osoby podróżujące do UE w ważnych celach, takie jak dziennikarze, dysydenci i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Polska, Estonia, Litwa i Łotwa za ograniczeniem możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji – wspólne oświadczenie premierów

Premierzy Polski – Mateusz Morawiecki, Estonii – Kaja Kallas, Litwy – Ingrida Simonyte i Łotwy – Arturs Krišjānis Kariņš uzgodnili wspólne podejście regionalne dotyczące możliwości podróżowania obywateli rosyjskich. W oświadczeniu wyrazili swoją polityczną wolę i zdecydowany zamiar wprowadzenia tymczasowych krajowych środków dla obywateli rosyjskich, którzy posiadają wizy UE. Ma to przeciwdziałać bezpośrednim zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa. Jednocześnie państwa te ograniczą dzięki temu możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

Wspólne oświadczenie premierów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

„Kraje graniczące z Rosją są w coraz większym stopniu zaniepokojone znaczącym i rosnącym napływem obywateli rosyjskich przez nasze granice do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Uważamy, że zaczyna to być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa publicznego i dla całej strefy Schengen.

Wśród obywateli rosyjskich wjeżdżających do UE/ strefy Schengen są osoby mające na celu zagrożenie bezpieczeństwu naszych krajów, jako że trzy czwarte obywateli rosyjskich popiera agresję Rosji na Ukrainę. Utrzymanie przez naszą straż graniczną bezpieczeństwa Europy
i zapewnienie, że obywatele Rosji wjeżdżający do strefy Schengen nie stanowią zagrożenia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i stabilności naszych społeczeństw, wymaga ogromnych nakładów. Nie do zaakceptowania jest również to, że podczas gdy ludzie w Ukrainie są torturowani i mordowani, obywatele państwa będącego agresorem mogą swobodnie podróżować po UE. Większość wiz została wydana Rosjanom przed rosyjską agresją w Ukrainie na pełną skalę, w innych warunkach geopolitycznych i w innych okolicznościach. Podróż do Unii Europejskiej jest przywilejem, a nie prawem człowieka.

Cieszymy się z decyzji o zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych zawartej przez UE z Rosją. Jest to niezbędny pierwszy krok. Jednakże konieczne jest podjęcie kolejnych środków w celu drastycznego ograniczenia liczby wydawanych wiz (przede wszystkim wiz turystycznych)
i zmniejszenia napływu obywateli Rosji do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Na niedawnym spotkaniu Gymnich w Pradze państwa członkowskie zapoznały się z coraz trudniejszą sytuacją w państwach członkowskich graniczących z Rosją, co daje podstawę do powzięcia odpowiednich środków na poziomie krajowym w celu ograniczenia możliwości wjazdu obywateli rosyjskich do Unii Europejskiej przez ich granice.

Estonia, Łotwa, Litwa i Polska uzgodniły wspólne podejście regionalne i niniejszym pragną wyrazić swoją polityczną wolę i zdecydowany zamiar wprowadzenia tymczasowych krajowych środków dla obywateli rosyjskich posiadających wizy UE w celu przeciwdziałania bezpośrednim zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa i ograniczyć możliwość wjazdu do strefy Schengen dla obywateli rosyjskich podróżujących w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

Tymczasowe krajowe środki oparte na wspólnym podejściu powinny wejść w życie osobno w każdym z krajów do dnia 19 września 2022 r. Środki są przyjmowane na podstawie wspólnych przesłanek ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także ogólnego bezpieczeństwa naszej wspólnej przestrzeni Schengen. Nadal poszukujemy wspólnego podejścia na poziomie UE i zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej z prośbą o zaproponowanie odpowiednich środków dotyczących wiz i ograniczenia wjazdu, które mogłyby zostać wdrożone w ujednolicony sposób przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen.

Podkreślamy, że nie jest to całkowity zakaz wjazdu i w mocy zostaną utrzymane wspólnie uzgodnione uzasadnione wyjątki dla dysydentów, przypadków humanitarnych, członków rodzin, posiadaczy zezwoleń na pobyt, w celu ułatwienia przewozu towarów i usług transportowych, misji dyplomatycznych, ułatwień tranzytowych dla osób podróżujących z i do Kaliningradu itp. W pełni popieramy potrzebę dalszego wspierania przeciwników reżimu Putina i stwarzania im możliwości opuszczenia Rosji.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button