POLSKA

Rodziny 4+ będą zwolnione z PIT. Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa

Ulga PIT-0 dla rodzin 4+ będzie dotyczyć wszystkich rodziców – pracowników, przedsiębiorców, także samotnie wychowujących dzieci.

Dzięki temu zdecydowana większość rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci przestanie płacić PIT. Są to rodzice, którzy uzyskują wspólnie dochody, których suma nie przekroczy kwoty 170 tys. zł rocznie.

Oprócz ulgi PIT-0, rodzice, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci, będą mogli nadal korzystać z ulgi na dzieci.

PIT-0 dla rodzin 4+ będzie nie tylko dla rodziców, którzy rozliczają się wg skali podatkowej, ale też dla tych, którzy rozliczają się liniowo lub są ryczałtowcami.

Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Takie osoby będą mogły odliczać od podatku rocznie po 1500 zł.
Ulga ta będzie obowiązywać zamiast istniejącego obecnie wspólnego rozliczenia z dzieckiem.
Przy zarobkach, np. 7 tys zł – dotychczasowa korzyść 552 zł – zostaje zastąpiona ulgą 1500 zł.

Ustawa ta trafi pod obrady Sejmu i Senatu, a potem wyląduje do podpisu prezydenta.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło:

  • dochody: 320,1 mld zł, tj. 79,1%
  • wydatki: 276,7 mld zł, tj. 56,8 %
  • nadwyżka: 43,4 mld zł            

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

W okresie styczeń – sierpień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 51,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2020 r. o ok. 44,9 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 21,6% r/r (tj. ok. 24,9 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o  15,7% r/r (tj. ok. 6,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 25,6% r/r (tj. ok. 7,1 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,6% r/r (tj. ok. 3,5 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,8% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł).

W okresie styczeń – sierpień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 40,8 mld zł i było wyższe o ok. 5,7 mld zł (tj. 16,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2021 r. wyniosło 276,7 mld zł, tj. 56,8 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (282,2 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,5 mld zł, tj. 1,9%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,6 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3,5 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe  o ok. 3,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 3,4 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach  części 82 –  Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,4 mld zł.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button