GOSPODARKAPOLSKA

Przedłużono działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku. 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów

Rządowe wsparcie dla wszystkich źródeł ciepła

Rada Ministrów przyjęła rozwiązania, dzięki którym Polacy będą mogli skorzystać z dofinansowania do różnych rodzajów ciepła, takich jak węgiel, pellet, gaz LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy.

Ograniczy to także wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Na wsparcie mogą liczyć także samorządy. Każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł. Dzięki temu samorządy będą mogły np. zakupić prąd, źródła ciepła itd. Łącznie do samorządów trafi prawie 13,7 mld zł rządowego dofinansowania.

– Inwestycje to jest najzdrowszy i najlepszy mechanizm wychodzenia z kryzysu, który zapewniamy poprzez odpowiednie środki dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowe środki dla samorządów

Samorządy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe od rządu. Prawie 13,7 mld zł zostanie przeznaczonych m.in. na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Środki umożliwią także realizacje nowych inwestycji. Samorządy mogą liczyć na wsparcie w wysokości co najmniej:

 • 2,9 mln zł dla jednej gminy;
 • 6,1 mln zł dla jednego powiatu;
 • 32,7 mln zł dla jednego województwa.

Dodatkowe środki trafią do samorządów już w 2022 r.

Inwestycje energetyczne w każdej gminie

Samorządy do 2025 r. powinny wydać równowartość co najmniej 15% otrzymanych środków na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej. To środki przekazane z myślą o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju.

– Każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł. Gminy wiedzą doskonale, jak potężny jest to zastrzyk, który będzie służył zarówno celom rozwojowym, wydatkom bieżącym i ograniczeniu wpływów wysokich cen energii na światowych rynkach surowców dla mieszkańców. Ale także zagwarantowanie impulsu rozwojowego i inwestycyjnego – zwrócił uwagę premier.

Dodatki dla gospodarstw domowych

Przyjęte rozwiązania mają na celu umożliwienie dofinansowania innych rodzajów źródeł ciepła. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
 • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Jeśli korzystasz do ogrzania gospodarstwa domowego z węgla, to do 30 listopada 2022 r. możesz złożyć wniosek o dodatek węglowy dla gospodarstw domowych. W ciągu miesiąca otrzymasz od gminy dodatek w wysokości 3000 zł. Warunkiem, by skorzystać z dodatku, jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dochodu na gospodarstwo domowe.

Ciepło z rekompensatą

Dzięki programowi, ograniczony zostanie wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji, takich jak szkoły czy szpitale. Ustalony pułap ceny ciepła, uprawniający do taryfy z rekompensatą na poziomie:

 • 103,82 zł /GJ dla ciepła z węgla;
 • 150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego.

Gospodarstwa domowe zapłacą średnio o ok. 1012 zł mniej w przypadku, gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym.

Wsparcie dla instytucji

Dodatkowe wsparcie w wysokości 1,2 mld zł otrzymają podmioty użyteczności publicznej (m.in. szkoły, przychodnie), które korzystają do ogrzewania z węgla, pelletu lub innego rodzaju biomasy, drewna kawałkowego, skroplonego LPG lub oleju opałowego.

– Poszerzamy nasz arsenał narzędzi wsparcia, żeby wszyscy obywatele mogli z tego skorzystać. Wsparcie obejmuje też tak zwane podmioty wrażliwe – szpitale, szkoły. Ciepło systemowe musi być tańsze również dla nich – podkreślił premier.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT

Projekt ustawy CIT – najistotniejsze zmiany to:

 • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
 • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
 • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
 • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
 • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
 • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
 • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
 • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
 • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ponadto – w zakresie innych podatków niż podatki dochodowe:

 • zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie,
 • zmiana przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.

Tarcza Antyinflacyjna do końca roku

Do 31 grudnia 2022 roku wydłużono działanie Tarczy Antyinflacyjnej.

Tarcza Antyinflacyjna to m.in. obniżone ceny, dzięki:

 • 0% VAT-u na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);
 • 0% VAT-u na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
 • 5% VAT-u na energię elektryczną (obniżka z 23%);
 • 5% VAT-u na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
 • 8% VAT-u na paliwa silnikowe (obniżka z 23%).
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button