POLSKA

Protest medyków w Warszawie. Postulaty

Stolica

11 września pracownicy ochrony zdrowia protestowali w Warszawie.

Osoby te domagają się m.in. wyższych zarobków. Strajk ma trwać do odwołania aż do zaakceptowania postulatów.

Spełnienie postulatów medyków w tym roku kosztowałoby wg MZ 26,05 mld zł i 104,7 mld zł w przyszłym roku.


Medycy w południe przeszli z placu Krasińskich przed budynek Ministerstwa Zdrowia, Pałac Prezydencki, Sejm i zatrzymali się przed kancelarią premiera. Utworzono tam „białe miasteczko 2.0”.

Protestujący nieśli transparenty z hasłami: „W Polsce na 10 000 mieszkańców przypada 24 lekarzy. Nie ma medyków – nie ma leczenia. Same łóżka nie leczą”, „Krótko żyjemy, bo ciężko pracujemy”, „Zapraszamy na oddziały, bo niedługo zamykamy”, „Pandemia braków pielęgniarek i położnych trwa od lat”, „Umieramy o 20 lat wcześniej niż inne Polki” i „Żądamy godnych zarobków”.

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych Bartosz Mikołajczyk mówił, że jest 65 tysięcy przedstawicieli jego zawodu, ale 50 tysięcy z nich jest poza systemem ochrony zdrowia.

Średnia wieku w Polsce:

  • pielęgniarka ma 53 lata
  • położna ma 51 lat
Protest medyków w Warszawie (fot. Komitet protestacyjno-strajkowy ochrony zdrowia)

Postulaty medyków

Komitet protestacyjno-strajkowy ochrony zdrowia. Osiem postulatów:

1. Natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

2. Realny wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30 proc. oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80 proc. od 1 października 2021 roku oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku.

3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

4. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów.

5. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault).

6. Rezygnacja z tworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje.

7. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

8. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button