POLSKAŚWIAT

Program SURE: 4,28 mld euro z UE dla Polski

Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE)

– W ramach programu SURE Unia uruchomiła do 100 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich w celu ochrony miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska właśnie wypłaciła 9 krajom UE 14 mld euro w ramach czwartej transzy wsparcia finansowego. Jest to pierwsza wypłata w 2021 r.

W wyniku wypłat Belgia otrzymała 2 mld euro, Cypr – 229 mln euro, Węgry – 304 mln euro, Łotwa – 72 mln euro, Polska – 4,28 mld euro, Słowenia – 913 mln euro, Hiszpania – 1,03 mld euro, Grecja – 728 mln euro i Włochy – 4,45 mld euro. Wszystkie wymienione dziewięć państw członkowskich otrzymało wsparcie finansowe w ramach SURE już w 2020 r., w ramach jednej z pierwszych trzech operacji emisji i wypłat, które miały miejsce w 2020 r.

Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE) pomaga krajom UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium. Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa.

Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomoże to państwom członkowskim pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach prowadzących działalność na własny rachunek. Dzisiejsze wypłaty są wynikiem czwartej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się z poważnym zainteresowaniem inwestorów. Ta znacząca nadsubskrypcja przełożyła się na korzystne warunki cenowe, które Komisja bezpośrednio przenosi na państwa członkowskie będące beneficjentami.

W wyniku wypłat 15 państw członkowskich otrzymało łącznie w ramach instrumentu SURE 53,5 mld euro. Łącznie w ramach wszystkich wypłat z SURE Belgia otrzyma 7,8 mld euro, Cypr – 479 mln euro, Węgry – 504 mln euro, Łotwa – 192 mln euro, Polska – 11,2 mld euro, Słowenia – 1,1 mld euro, Hiszpania – 21,3 mld euro, Grecja – 2,7 mld euro i Włochy – 27,4 mld euro.

Tutaj przedstawiono natomiast podział 90,3 mld euro, które dotychczas zatwierdzono dla 18 państw członkowskich. Państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu SURE, którego łączna wartość wynosi do 100 mld euro.

Rada zatwierdziła już wsparcie finansowe w wysokości 87,9 mld euro dla 17 państw członkowskich. Poza tym 16 listopada Komisja zaproponowała udzielenie Irlandii wsparcia finansowego w wysokości 2,5 mld euro, co wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Radę. Jeżeli uwzględnimy ostatnią propozycję Komisji, łączna kwota wsparcia finansowego z SURE wynosi w zaokrągleniu 90,3 mld euro. Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Chorwacja, Litwa, Cypr, Słowenia, Malta i Łotwa otrzymały już 31 mld euro.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: – W ramach programu SURE UE uruchomiła do 100 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich UE w celu ochrony miejsc pracy i utrzymania zatrudnienia. Fundusze regularnie trafiają do naszych państw członkowskich, pomagając im finansowo w łagodzeniu skutków pandemii koronawirusa.

Komisarz Johannes Hahn odpowiedzialny za budżet i administrację powiedział: – Pomyślna czwarta emisja obligacji w ramach SURE oznacza, że wypłaciliśmy już ponad połowę środków przewidzianych w ramach tego instrumentu. 15 państw członkowskich, które skorzystały z pierwszych czterech wypłat, jest teraz lepiej przygotowanych do łagodzenia społecznych skutków pandemii koronawirusa. Przystąpimy do szybkiej realizacji pozostałej części programu, aby zapewnić wszystkie zatwierdzone środki dla 18 państw członkowskich, które do tej pory zwróciły się o wsparcie finansowe w ramach tego instrumentu.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, powiedział: – Komisja Europejska wypłaca dziś kolejne 14 mld euro na wsparcie pracowników w dziewięciu krajach UE, które znalazły się w trudnej sytuacji. Pandemia w dalszym ciągu negatywnie wpływa na nasze gospodarki i chociaż widzimy światełko w tunelu, nie wiemy jeszcze, kiedy do niego dotrzemy. Dlatego też program SURE i europejska solidarność, którą on reprezentuje, są tak ważne.

Instrumenty UE SURE

W dniu 26 stycznia Komisja Europejska przeprowadziła czwartą emisję obligacji społecznych w ramach instrumentu UE SURE, a pierwszą w 2021 r., o łącznej wartości 14 mld euro. Wyemitowano dwa rodzaje obligacji: o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w czerwcu 2028 r. i o wartości 4 mld euro z terminem wykupu w listopadzie 2050 r.

Popyt ze strony inwestorów był duży – obligacje miały odpowiednio ośmio- i dwunastokrotną nadsubskrypcję, co po raz kolejny umożliwiło Komisji uzyskanie bardzo dobrych warunków cenowych. Konkretniej ujmując, obligacje siedmioletnie wyceniono przy ujemnej stopie zwrotu wynoszącej -0,497 proc. Oznacza to, że za każde 105 euro, które państwa członkowskie otrzymują, zwracają one 100 euro w dniu wykupu obligacji. Obligacje 30-letnie wyceniono przy nieznacznie dodatniej stopie zwrotu wynoszącej 0,134 proc., co stanowi doskonały wynik dla takiego okresu wykupu. Z takich warunków cenowych korzystają bezpośrednio państwa członkowskie UE.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE są opatrzone etykietą obligacji społecznych. Daje to pewność nabywającym je inwestorom, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.
(KE)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button