POLITYKAPOLSKA

Prezydent Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego. Wbrew decyzji NSA

Sąd Najwyższy

Prezydent Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN Prezydent RP powołał 19 sędziów, do Izby Cywilnej – siedmiu i do Izby Karnej – jednego.

Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zabezpieczenie

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zabezpieczenia w sprawie czterech kandydatów zaopiniowanych negatywnie przez KRS. Pomimo to Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała kandydatury na nowych sędziów SN.

NSA wstrzymał wykonanie uchwał KRS.

Oprócz tego, skarga Komisji Europejskiej w związku ze zmianami w polskim Sądzie Najwyższym trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
TSUE może wydać decyzję o zabezpieczeniu, tj. wstrzymywanie zmian w polskim Sądzie Najwyższym.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali:

1. Antoni Bojańczyk
2. Leszek Bosek
3. Dariusz Czajkowski
4. Paweł Czubik
5. Tomasz Demendecki
6. Marek Dobrowolski
7. Jacek Grela
8. Beata Janiszewska
9. Marcin Krajewski
10. Paweł Księżak
11. Joanna Lemańska
12. Marcin Łochowski
13. Małgorzata Manowska
14. Joanna Misztal-Konecka
15. Oktawian Nawrot
16. Janusz Niczyporuk
17. Adam Redzik
18. Mirosław Sadowski
19. Marek Siwek
20. Ewa Stefańska
21. Wojciech Sych
22. Tomasz Szanciło
23. Maria Szczepaniec
24. Krzysztof Wiak
25. Jacek Widło
26. Kamil Zaradkiewicz
27. Grzegorz Żmij

Na gruncie art. 179 Konstytucji RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydent Andrzej Duda powołał sędziów, którzy będą zasiadać w składach Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W ten sposób zrealizował się kolejny, bardzo dla nas ważny etap reformy sądownictwa – poinformował na konferencji prasowej Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha.

Minister przypomniał, że prezydencka ustawa z 8 grudnia 2017 r. zakładała powołanie dwóch nowych izb SN: Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. 28 września 2018 r. Prezydent powołał sędziów Izby Dyscyplinarnej, teraz wręczył akty powołania 19 osobom do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. – To przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To przywracanie tych funkcji, które SN powinien sprawować. To jest narzędzie, które ma zapewnić nadzwyczajną kontrolę prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego – wyjaśnił Paweł Mucha.

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatrywać będą skargi nadzwyczajne. To nowa instytucja prawna wprowadzona do polskiego systemu prawnego dzięki prezydenckiej inicjatywie. – To nadzwyczajny środek odwoławczy służący usuwaniu wadliwych orzeczeń, której wcześniej, na gruncie obowiązującego prawa były niekwestionowane, co do których nie przysługiwał żaden środek zaskarżenia i które w żaden sposób, mimo oczywistej wadliwości, nie mogły być z systemu usunięte – przypomniał minister. Dodał, że dzięki dzisiejszym nominacjom nowe rozwiązania będą mogły funkcjonować, zwłaszcza, że w SN już czekają pierwsze skargi nadzwyczajne skierowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego.

– Prezydent mówił wyraźnie, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokonywana w interesie publicznym i Prezydent dokonał powołań do Sądu najwyższego kierując się tym właśnie interesem. Nie ulega wątpliwości, że aktywność Prezydenta w tym zakresie jest umocowana konstytucyjnie i ustawowo – podkreślił Paweł Mucha.
(własne, KP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button