RÓŻNOŚCI

Poroniony pomysł PiS. Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią jak w Korei Północnej

Polska PiS

Za organizację wizyt mediów na granicy z Białorusią odpowiada Straż Graniczna.

Zgodę na udział dziennikarzy w wizycie wydaje Komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej na określony czas i na określonych zasadach:

 • Wysłanie  zgłoszenia jest traktowane jak zgoda na udział w wizycie na zasadach określonych przez Straż Graniczną;
 • Jednorazowo w wizycie wziąć może udział nie więcej niż jeden dziennikarz lub fotoreporter z danej redakcji/grupy medialnej, w przypadku ekip telewizyjnych wizytę może odbywać dziennikarz z operatorem;
 • Komendant informuje zgłoszonych dziennikarzy o możliwości udziału w wizycie i wyznacza termin, wskazując miejsce rozpoczęcia wizyty;
 • Warunkiem uczestniczenia w wizycie jest odbycie szkolenia organizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem wizyty. Każdy dziennikarz biorący udział w wizycie musi posiadać i nosić kamizelkę z napisem „PRESS”, identyfikującą go jako przedstawiciela mediów;
 • Warunki do organizowania wizyty zapewnia Straż Graniczna. Straż Graniczna ustala termin trwania wizyty oraz szczegóły trasy, jaką przemieszczają się uczestnicy wizyty w pasie granicznym – biorąc pod uwagę sytuację na granicy i bezpieczeństwo uczestników;
 • Transport uczestnikom wizyty zapewnia Straż Graniczna przy współpracy z Wojskiem Polskim i innymi służbami mundurowymi – w zależności od potrzeb organizacyjnych;
 • Wizyta może zostać skrócona lub przerwana, jej przebieg może ulec zmianie – z uwagi na bieżącą sytuację na granicy i poziom zagrożeń dla uczestników wizyty;
 • W czasie trwania wizyty Straż Graniczna może wydawać jej uczestnikom polecenia dot. niefilmowania wskazanych obiektów oraz osób;
 • Osoby uczestniczące w wizycie są zobowiązane przestrzegać poleceń wydawanych przez organizatorów wizyty.

Jak widać zasady te PiS wprowadza jak w Korei Północnej lub w innym reżimowym kraju. Tam władza komunistyczna pokazuje turystom tylko te miejsca, które propagandowo im pasują.

Komendant miejscowej jednostki Straży Granicznej będzie wydawał akredytacje według swojego widzimisię (wg partyjnego klucza).

Osoby uczestniczące w wizycie będą transportowane w wybrane miejsce, tzn. które będą pasowały władzy. PiS będzie pokazywał to co tylko będzie chciał. Ponownie łamie Konstytucję. Żadnej swobody i wolności w relacjonowaniu wydarzeń w tamtym regionie. Ciekawe czy też władza będzie wysyłała „wybranych mieszkańców” do przeprowadzania z nimi „obiektywnych” wywiadów (jeśli w ogóle będzie taka możliwość)?!

Noszenie kamizelek „Press” – czy to jest jakiś żart?! Czy Polska lub tamten rejon jest w stanie wojny?

Centrum Prasowe na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej

Kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią to zorganizowana akcja, którą kontrolują i nadzorują białoruskie służby. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty Europejskiej. Na granicy powstaje Centrum Prasowe, które zacznie funkcjonować 3 grudnia. To miejsce będzie służyło bieżącej komunikacji dotyczącej sytuacji na granicy. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze, możliwa będzie praca dziennikarzy na miejscu.

Centrum Prasowe dla polskich i zagranicznych dziennikarzy

W piątek, 3 grudnia ruszy Centrum Prasowe dla korespondentów, którzy relacjonują sytuację na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. O infrastrukturę zadbała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. To miejsce, w którym będą odbywały się konferencje prasowe. Będą również organizowane specjalne warsztaty z ekspertami od tematyki wschodniej na temat sytuacji geopolitycznej.

Zasady udzielania akredytacji

 • Akredytacje do Centrum Prasowego przyznawane są na bieżąco z uwzględnieniem poniższych zasad”
 • Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Centrum Prasowym jednocześnie może pracować jeden zespół z danej redakcji.
 • W skład jednego zespołu mogą wchodzić maksymalnie 3 osoby. Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie osób do niezbędnego minimum.
 • Po zgłoszeniu zmiany lub dodania członków zespołu redakcyjnego, należy zachować maksymalną liczbę osób wskazaną w pkt 2.
 • Z uwagi na konieczność zachowania reżimu epidemiologicznego, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczeń w udzielaniu akredytacji.

Lokalizacja

Centrum znajduje się w województwie podlaskim, w gminie Kuźnica – Popławce 29, 16-123.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button