POLSKA

Petycja o odwołanie Przemysława Czarnka: „zapowiedzi ministra edukacji noszą znamiona szantażu”

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

Inicjatywa Stop deMENtażowi edukacji ma na celu odwołanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Oświadczenie organizatorów:

„W ostatnich dniach, po zaprzysiężeniu na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, zawiązała się oddolna inicjatywa studentów i nauczycieli akademickich, mająca na celu zebranie podpisów pod petycją o odwołanie świeżo mianowanego ministra. Inicjatywa nosi nazwę „STOP deMENtażowi Edukacji” i ma charakter ogólnopolski. Do chwili obecnej, od opublikowania petycji 2 listopada, udało się zebrać już ponad 78 000 podpisów. W inicjatywę włączyli się wykładowcy, pracownicy naukowi i studenci wielu polskich uczelni, a także nauczyciele oraz inne osoby, którym leży na sercu los polskiej edukacji. Jeszcze przed zaprzysiężeniem kandydatura dr hab. Przemysława Czarnka budziła sprzeciw dużej części środowiska naukowego, ponieważ polityk ten wsławił się licznymi wypowiedziami o charakterze szowinistycznym, mizoginicznym oraz nienawistnym wobec osób nieheteronormatywnych.

W związku z poparciem – ze strony części środowiska naukowego i nauczycielskiego – udzielonym protestom społecznym wywołanym decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji, Minister Edukacji i Nauki dopuścił się otwartych gróźb pozbawiania środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w protestach oraz nakazał nauczycielom i dyrektorom szkół donoszenie na swoich uczniów, którzy zaangażowali się w protest obywatelski.

W naszym rozumieniu osoba stojąca na czele Ministerstwa Nauki i Edukacji nie tylko łamie swym zachowaniem zasadę wolności obywatelskiej, ale także zagraża etosowi akademickiemu, autonomii uczelni oraz działa w sprzeczności z misją edukacyjną resortu, którym zarządza. Petycję zamierzamy złożyć na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Elżbiety Witek oraz Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
(link do petycji: TUTAJ).”

Petycja o odwołanie Ministra Edukacji I Nauki Przemysława Czarnka:

„My, niżej podpisane członkinie i członkowie społeczności akademickiej polskich uczelni wyższych, jak również osoby związane z edukacją na wszystkich szczeblach oraz te, którym na sercu leży los polskiej edukacji, wyrażamy głębokie oburzenie ostatnimi wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki pana dr hab. Przemysława Czarnka, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wypowiedzi te miały charakter otwartych gróźb pozbawiania środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Deklaracje takie postrzegamy jako poważne zagrożenie dla wolności i wartości akademickich, jakie winny leżeć u źródeł akademickiego etosu. Można bez cienia wątpliwości uznać, że zapowiedzi ministra Czarnka noszą znamiona szantażu, na co nie ma i nie może być naszej zgody.

Minister Czarnek swoją postawą oraz wypowiedziami jeszcze sprzed nominacji na ministra wzbudzał liczne kontrowersje natury etycznej. Jednak w ostatnim czasie, już po nominacji, dopuścił się wypowiedzi, które nie tylko naruszają podstawową wolność myśli i postaw, winną cechować środowiska akademickie, ale również noszą wszelkie znamiona instytucjonalnego szantażu, skierowanego przeciw polskim uczelniom. Komentując wsparcie, jakiego udzieliły polskie uniwersytety pracownikom i studentom pragnącym wziąć udział w protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego, pan minister zagroził jednostkom wspierającym konsekwencjami finansowymi, wprost sugerując, że postawa taka zaważy na przydzielaniu środków na badania. Jest to działanie w najnowszej historii Polski absolutnie bezprecedensowe, godzące w autonomię i swobodę poglądów na polskich uczelniach. Groźby takie przywodzą na myśl jak najgorsze praktyki rodem z czasów komunistycznych i nie sposób nazwać ich inaczej niż zastraszaniem społeczności akademickiej. Zgoda na takie działania może skutkować zaprzepaszczeniem wysiłków wielu ludzi pracujących nad zwiększeniem umiędzynarodowienia naszej uczelni, a wręcz wykluczeniem jej z międzynarodowych mechanizmów finansowania i wymiany naukowej.

Uzasadnienie

Poniżej zamieszczamy kilka wypowiedzi ministra Czarnka, które uważamy za szczególnie oburzające, nieakceptowalne, a także w sposób oczywisty sprzeczne z wszelkimi standardami współczesnej demokracji:

„Z naszych informacji wynika, że 15 uczelni wyższych w Polsce wyraziło poparcie dla strajku. Ale we Wrocławiu i Gdańsku wprowadzono godziny rektorskie i zachęcono studentów, by wyszli na ulice. To skandaliczna i nieodpowiedzialna decyzja władz uczelni. (…) Proszę nie zapominać, że ja mam kompetencje do rozdzielania środków inwestycyjnych dla uczelni, środków na badania i granty. Takie wnioski leżą u nas w ministerstwie. I nie mam wątpliwości, że będziemy musieli również brać pod uwagę to, co dzieje się na uczelniach, które narażają ludzi na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.” (TVP INFO, 29 października 2020)

„Bardzo często rektorzy (…) kompletnie nie wszczynają postępowań w sprawach choćby takich, jak widzieliśmy na ulicach ostatnio, a nie są to jedyne przypadki, kiedy rzeczywiście skandaliczne zachowania naukowców o światopoglądach lewicowo-liberalnych w ogóle nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją.” (Polskie Radio 24, 31 października 2020)

(O konsekwencjach dla uczelni wspierających protesty) „Trwają analizy, a minister edukacji i nauki ma swoje kompetencje i oddziaływania zgodne z prawem, w tym m.in. środki administracyjne, jeśli oczywiście dochodzi do łamania prawa oraz decyzje dotyczące finansów. Niewątpliwie tego rodzaju działania nieodpowiedzialne i niezgodne z prawem będą miały wpływ na decyzje podejmowane przez ministra.” (Polskie Radio 24, 31 października 2020)

„Pierwszego dziecka nie rodzi się w wieku 20-25 lat, tylko około trzydziestki. To ile tych dzieci można urodzić? Takie są konsekwencje, jeśli tłumaczy się kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana”. (Katolicki Uniwersytet Lubelski, IIII Międzynarodowy Kongres „Ruchu Europa Christi”, 16 października 2019)

Wolność i swoboda przekonań są fundamentem działania nie tylko jednostek edukacyjnych na każdym poziomie kształcenia, ale i demokratycznego społeczeństwa w ogóle. W naszych społecznościach akademickich jesteśmy otwarci na wszelkie dyskusje o charakterze światopoglądowym, bez ograniczania którejkolwiek ze stron prawa do wypowiedzi. Działania ministra Czarnka stoją w rażącej sprzeczności z tymi standardami i stanowią jawne naruszenie demokracji i wolności słowa na polskich uczelniach. Niezależnie myślący naukowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie powinni być siłą i przyszłością nowoczesnego państwa. Pozbawianie nas wolności poglądów i wypowiedzi, w dodatku za pomocą finansowego szantażu, może mieć opłakane skutki w skali tak krajowej, jak i międzynarodowej.

W związku z powyższym żądamy od władz państwowych natychmiastowego zdymisjonowania ministra Czarnka i wyznaczenia na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki osoby rozumiejącej podstawowe standardy demokratyczne i cieszącej się szacunkiem i uznaniem w środowisku naukowym.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Back to top button