POLSKA

Pandemia. Krajowy Plan Odbudowy. Na co Polska wyda środki z UE?

Unijny Fundusz Odbudowy

Blisko 170 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy trafi do Polski.

Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na dotacje, które rząd chce zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku „zielonej” gospodarki, innowacje, ekologiczny transport, cyfryzację. Proponowane do realizacji inwestycje zawiera gotowy już projekt Krajowego Planu Odbudowy.

Od 26 lutego przez 35 dni rząd zaprasza do zgłaszania opinii na tematu Krajowego Planu Odbudowy. Konsultacje społeczne prowadzone są w trybie online.

– Krajowy Program Odbudowy to przedsionek do polskiego, Nowego Ładu – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W jego ramach chcemy przebudować system finansowy, system edukacji, system ochrony zdrowia czy zaprezentować wielkie inwestycje, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Mierzeja Wiślana, ale wielkich poprzez to, że docierać będą do wszystkich gmin i powiatów – dodał szef polskiego rządu.

Krajowy Plan Odbudowy i Fundusz Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do dokument związany z Funduszem Odbudowy. To unijne wsparcie dla państw członkowskich, które ma być realną pomocą na wyjście z kryzysu wywołanego pandemią. Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu. Otrzyma w sumie ok. 170 mld euro:

 • 23,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy,
 • 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy,
 • 72,2 mld euro na politykę spójności (do Polski trafi 20% środków dla całej UE),
 • 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji,
 • 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników,
 • 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich,
 • Ok. 2 mld euro na wsparcie w ramach instrumentu na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19.

To 72,2 mld euro na politykę spójności. Dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Bez tego dokumentu żaden kraj nie będzie mógł sięgnąć po pieniądze przewidziane w ramach dotacji czy pożyczek z Funduszu Odbudowy. Projekt KPO powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Określa nie tylko cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią, ale też proponowane do realizacji, rozwojowe reformy i inwestycje.

Filary KPO – m.in. zielona energia, transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność

Krajowy Program Odbudowy opiera się na pięciu filarach. Obszary, w których określono reformy i zakres inwestycji to:

 1. odporność i konkurencyjność gospodarki – planowane działania to m.in.:
 • odbudowa i transformacja sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID-19,
 • stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania,
 • wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami,
 • ulgi podatkowe w zakresie automatyzacji i cyfryzacji,
 • inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym,
 • odbudowa szkolnictwa zawodowego i utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności,
 • wspieranie aktywność zawodowej matek, czy też szerzej rodziców;
 1. zielona energia i zmniejszenie energochłonności – planowane działania to m.in.:
 • inwestycje dla czystego powietrza,
 • odnawialne źródła energii,
 • inwestycje w morskie farmy wiatrowe,
 • technologie wodorowe oraz oczyszczanie ścieków,
 • zaopatrzenie w wodę poza aglomeracjami,
 • wspieranie średnich i małych miast w działaniach związanych z zazielenianiem przestrzeni;
 1. transformacja cyfrowa – planowane działania to np.:
 • inwestycje w zakresie szybkiego Internetu,
 • zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług bezprzewodowych,
 • monitoring emisji pól elektromagnetycznych,
 • cyfrowa szkoła,
 • działania na rzecz cyberbezpieczeństwa;
 1. dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – planowane są m.in.:
 • inwestycje związane z programem szczepień,
 • modernizacja wyposażenia placówek leczniczych,
 • rozszerzanie dotychczasowych rozwiązań IT w służbie zdrowia,
 • rozwiązania na rzecz zwiększenia liczby personelu medycznego (zaplecze dydaktyczne, bony na studia odpłatne),
 • stworzenie odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego;
 1. zielona, inteligentna mobilność – planowane m.in.:
  • inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania,
  • finansowanie sektora kolejowego,
  • zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i na kolei,
  • wdrożenie rozwiązań cyfrowych,
  • budowa kilku obwodnic dla miejscowości o dużym natężeniu ruchu.

Konsultacje – czekamy na opinie!

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Planu Odbudowy ruszyły 26 lutego i prowadzone są online. Opinie można zgłaszać do 2 kwietnia. W ramach konsultacji 2, 4 i 9 marca odbędą się trzy debaty dotyczące obszarów wsparcia w Krajowym Planie Odbudowy.

Harmonogram spotkań oraz formularze rejestracyjne znajdują się w zakładce Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Udział w debatach będzie możliwy również poprzez transmisję na żywo na kanale Ministerstwa w serwisie YouTube.

Harmonogram działań

Po konsultacjach uzgodniony społecznie projekt KPO zostanie zaakceptowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju oraz przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Rząd przekaże dokument KE czyli do końca kwietnia. Na akceptację planu Komisja Europejska będzie miała 2 miesiące. Otrzymane środki na dotacje z Funduszu Odbudowy Polska będzie mogła wydać do sierpnia 2026 roku.
(gov)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button