POLSKA

Odra. Śnięte ryby. Kompromitacja PiS. Druga co do długości rzeka Polski umiera

Katastrofa ekologiczna

„Próbki wody z Odry zostaną przebadane pod kątem 300 potencjalnych substancji” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Konferencja prasowa odbyła się po spotkaniu ministrów ds. środowiska i klimatu Polski i Niemiec, które zakończyło się 14 sierpnia 2022 r. w Szczecinie.

W spotkaniu wzięli udział: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Federalna minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów Steffi Lemke, minister rolnictwa, klimatu i środowiska kraju związkowego Brandenburgia Axel Vogel, minister ochrony klimatu, rolnictwa, wsi i środowiska kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus oraz Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła, że konieczne jest minimalizowanie szkody w środowisku i określenie odpowiednich działań naprawczych.

– Prowadzimy prace nad jak najszybszą identyfikacją przyczyny i źródła potencjalnego skażenia. Od początku identyfikacji zagrożenia są regularne pobierane próbki wody. Do tej pory pobrano ich już ponad 150. Wszystkie laboratoria pracują 24 godziny na dobę. Podjęliśmy także decyzję, że część próbek wyślemy do innych zagranicznych laboratoriów w celach porównawczych. W najbliższych godzinach próbki zostaną poddane badaniom w kierunku poszukiwania 300 potencjalnych substancji, teraz podlegają badaniu na pestycydy – powiedziała minister Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska odniosła się także do badań śniętych ryb.

– Próbki ryb pobierane są w sposób ciągły na całej długości skażenia rzeki. Badania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego wykluczyły obecność w rybach rtęci i metali ciężkich – mówiła.

– Jednocześnie wykonywane są kolejne kompleksowe badania, ale także o analizie zachowania ryb w ostatnich momentach przed śnięciem. Analizujemy różne warianty, zarówno wprowadzenia substancji niebezpiecznych, które mogą powodować śnięcie ryb, ale też bierzemy pod uwagę podniesione wskaźniki, związane z sytuacją w przyrodzie – dodała.

Nieudolność PiS aż boli oczy. Od początku zanieczyszczenia Odry nic nie zrobili. Dopiero od kilku dni zauważyli ten problem. Nawet wcześniej nie poinformowali o tym stronę niemiecką.

Pierwsze sygnały o martwych rybach w rzece Odra dotarły do pracowników Wód Polskich 26 i 27 lipca. Śnięte okazy pojawiły się wtedy między innymi w rejonie śluzy w Oławie.

Gdzie są dymisje odpowiedzialnych za tę katastrofę ekologiczną osób, zaczynając od premiera Morawieckiego?

SKAŻENIE ODRY 

Wczoraj kontynuowano czynności związane z monitorowaniem rzeki Odry i jej linii brzegowej pod kątem pojawiania się śniętych ryb i ich odławianiu. Prowadzona jest codzienna i wielokrotna kontrola próbek jakości wody na całej długości rzeki. Sprawdzany jest również stan wody pitnej w najbliższych miejscowościach Odry.  Łącznie odłowiono 66,49 ton śniętych ryb. Działania prowadzono na terenie województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego  i zachodniopomorskiego – rzeka Odra.

Działania prowadzone są także w  województwach: łódzkim i wielkopolskim, w związku z pojawieniem się snietych ryb w rzece  Ner.

  • WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
    • Odra w granicach administracyjnych miasta Szczecin jest patrolowana przez służby. Do godz. 21.00, 14 sierpnia nie stwierdzono śniętych ryb. Wytypowano 6 miejsc wzdłuż nabrzeży Odry Wschodniej i Zachodniej, w których jeżeli zajdzie potrzeba będą składowane śnięte ryby przed ich przekazaniem do utylizacji. 
  • WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
    • Zjawisko śnięcia ryb obserwuje się w zbiornikach, kanałach zasilanych wodą z Odry, w których występuje powolny przepływ wody. Śnięte ryby  ujawniono w zalewie w Czernicy (pow. wrocławski,).  Akwen jest połączony z Odrą, ale nie jest w administracji PGW WP. Wczoraj strażacy wydobyli około 150 kg martwych ryb. 

Komunikat dotyczący pojawienia się śniętych ryb w Odrze – bieżące informacje

14 SIERPNIA, GODZINA 18:45

Sprzątanie koryta Odry w Widuchowej (fot. Wody Polskie)

W Widuchowej i Ognicy operują jednostki WOT oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz pracownicy Wód Polskich. Dziś z wody wyciągnięto ok. 3 tony ryb.
W Krajniku Dolnym pracujące służby podają, że z Odry wyciągnięto ok 10 ton ryb.
Dziś powstały dwie zastawki: jedna na porcie, a druga zamknęła dopływ ryb do kanału.
Oczyszczenie linii brzegowe j w Ognicy będzie prowadzone jutro od godzin porannych.
Akcja sprzątania koryta Odry ma miejsce również w Gozdowicach. Tutaj służby mundurowe, ochotnicy z OSP, nasi pracownicy Wód Polskich, wędkarze i samorządowcy z Odry wyłowili 1300 kg ryb.

14 SIERPNIA, GODZINA 08:45

13 sierpnia rozstawione zostały w nurcie rzeki 3 zapory, które mają za zadanie zbierać napływające śnięte ryby.

– 690,5 km rzeki Odry – rejon mostu w Krajniku Dolnym,
– 702,9 km rzeki Odry – rejon nabrzeża miejskiego w Widuchowej,
– 712,0 km rzeki Odry Wschodniej.

Od 13.08.2022 r. od godziny 11:30 całkowicie zamyka się żeglugę (w tym żeglugę w porze nocnej) na odcinku rzeki Odry od km 690,5 do km 712,0.

12 SIERPNIA, GODZINA 15:45

12.08.2022 r. pracownicy z Obiektu Hydrotechnicznego w Widuchowej z samego rana udali się z inspektorami WIOŚ na wizję w terenie. Nasi pracownicy przystąpili do odławiania śniętej ryby. Wydany został komunikat informujący użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej z apelem o niewchodzenie do wody i zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia żeglugi. Obecnie wciąż prowadzony jest odłów śniętej ryby.

12 SIERPNIA, GODZINA 11:00

Na kąpieliskach Dziewoklicz i w Dąbie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Porządku pilnują ratownicy. Wciąż jednak można przychodzić na teren obu obiektów i korzystać ze wszystkich pozostałych atrakcji- poinformował rzecznik ZUK w Szczecinie Andrzej Kus.

Stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w sprawie śniętych ryb w Odrze:

'W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło do dużego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki, poza terenem naszego województwa. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach Wrocławia, a w ostatnich dniach także na odcinku lubuskim. Stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, początkowo w górnym biegu, a od zeszłego tygodnia także na odcinku lubuskim i zachodniopomorskim. Badania laboratoryjne pobranych próbek wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Badaniami objęto cały lubuski odcinek Odry, pomiary i pobory prowadzone są w Bytomiu Odrzańskim, Krośnie Odrzańskim, Słubicach i Kostrzynie nad Odrą. Dotychczasowe wyniki nie wskazują na anomalia w chemizmie wody w rzece, nie stwierdzono odtlenienia, czyli tzw. przyduchy ani innych ewentualnych przyczyn śnięcia ryb. Trwają jednak jeszcze prowadzone przez CLB analizy chromatograficzne w związku z podejrzeniem wystąpienia substancji toksycznych. Pierwsze wyniki z 5 sierpnia br. nie potwierdzają ich obecności.

Obserwowane rozmieszczenie zanieczyszczeń wody i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (powyżej granicy województwa lubuskiego).

W związku z zaistniałą sytuacją Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych oraz przyłącza się do apelu zawartego w komunikacie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze: https://www.pzw.org.pl/zozgora/wiadomosci/241753/60/rzeka_odra_zatruta__wedkarzu_badz_ostrozny do czasu ustąpienia zagrożenia.

WIOŚ w Zielonej Górze będzie informował o wynikach kolejnych badań. W związku z ponadregionalną skalą tego problemu pozostaje w stałej współpracy z innymi wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i innymi zaangażowanymi służbami.”

10 SIERPNIA, GODZINA 11:00

W nawiązaniu do próśb przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego – Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych nad Odrą oraz turystów przebywających nad rzeką o niewchodzenie do wody i niekąpanie się w niej. Apel dotyczy zarówno ludzi, jak i psów pod opieką ich właścicieli.

Do czasu wyjaśnienia przyczyn obserwowanego obecnie zjawiska oraz zlokalizowania źródła, za co odpowiadają inne organy i instytucje, nie zaleca się również łowienia ryb w Odrze oraz przygotowywania z nich posiłków.

10 SIERPNIA, GODZINA 08:00

Wody Polskie prowadzą dalsze działania w celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnych skutków zjawiska masowego śnięcia ryb w Odrze, które występuje obecnie na odcinku tej rzeki w województwie lubuskim. 9 sierpnia Dyrekcja Zarządu Zlewni w Zielonej Górze przeprowadziła szereg wizji terenowych, które potwierdziły występowanie zjawiska między innymi w rejonie Cigacic. Rzeka jest stale monitorowana również przez pracowników terenowych RZGW we Wrocławiu.

Od 10 sierpnia służby Wód Polskich uczestniczą w akcji wyławiania śniętych i martwych ryb przy użyciu własnych jednostek pływających we współpracy z członkami Polskiego Związku Wędkarskiego okręg w Zielonej Górze. Jednocześnie przypominamy, że za ustalenie przyczyn ewentualnego skażenia bądź zanieczyszczenia wody odpowiada WIOŚ, który w ciągu ostatnich dni wielokrotnie pobierał na różnych odcinkach Odry próby wody. Obecnie RZGW Wrocław nadal oczekuje na ich analizę oraz wyniki. Poszukiwanie sprawców leży natomiast w gestii Policji oraz Prokuratury. Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie zostanie złożone przez Dyrekcję Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze do zielonogórskiej prokuratury oraz lokalnej policji.

Pierwsze sygnały o martwych rybach w rzece Odra dotarły do pracowników Wód Polskich 26 i 27 lipca. Śnięte okazy pojawiły się wtedy między innymi w rejonie śluzy w Oławie. Już wtedy nasze służby podjęły bezpośrednie działania zmierzające między innymi do podjęcia współpracy w tej sprawie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu oraz członkami Polskiego Związku Wędkarskiego okręg we Wrocławiu, który jest użytkownikiem obwodu rybackiego rzeki Odra nr 3 w miejscowości Oława.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button