POLSKA

Oddano fragmenty dróg w Polsce, w tym autostradową obwodnicę Częstochowy

Częstochowę ominiemy autostradową obwodnicą

Od 23 grudnia 2019 r. kierowcy mogą już korzystać z 20 km odcinka A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia oraz 4 km fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe.

– Niewiele osób w to wierzyło, ale ciężka praca i olbrzymie zaangażowanie wszystkich stron biorących udział w realizacji obwodnicy Częstochowy przyniosło zakładany efekt. Dotrzymaliśmy słowa – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pomimo wcześniejszych problemów z włoskim wykonawcą, z którym była zmuszona rozwiązać umowę, udostępniła kierowcom ten odcinek autostrady A1 – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Częstochowę ominiemy autostradową obwodnicą (fot. MI)

Do ruchu została udostępniona trasa główna i zapewniona pełna funkcjonalność węzłów Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. To pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, zarówno pojazdów ciężarowych, jak i osobowych. Węzły Częstochowa Blachownia i Częstochowa Jasna Góra zostaną udostępnione w późniejszym terminie, po zakończeniu niezbędnych prac.

Nowo wybudowana autostrada zlokalizowana jest w powiatach częstochowskim, kłobuckim, na terenach gmin Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa. Dzięki udostępnieniu obwodnicy znacznie skróci się czas potrzebny na ominięcie Częstochowy. Do zakończenia wszystkich prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Obwodnica Częstochowy połączy się z oddanym w tym roku 33-kilometrowym odcinkiem A1 do Pyrzowic, kierowcy mogą już dojechać A1 do granicy z Czechami w Gorzyczkach.

Od rozwiązania umowy do wyłonienia wykonawcy prac zabezpieczających

Z końcem kwietnia 2019 r., po wielokrotnych wezwaniach generalnego wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum realizującym budowę autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. 24 lipca 2019 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe, BUDIMEX oraz BUDPOL na dokończenie inwestycji. Już tydzień później ruszyły prace przy układaniu nawierzchni trasy głównej z betonu cementowego.

W ciągu 150 dni zrealizowano roboty o łącznej wartość ponad 400 mln zł. W szczytowym okresie na budowie pracowało ponad 1000 osób, w tym ponad 800 pracowników fizycznych wraz z operatorami sprzętu i kierowcami oraz około 200 osób personelu wykonawcy. Pracowano po 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, a przy niektórych robotach bez przerwy.

Ułożono 330 tys. mkw. nawierzchni z betonu cementowego, 200 tys. mkw. nawierzchni bitumicznych oraz wykonano 500 tys. m sześciennych wykopów i nasypów. To przełożyło się na ok. 20 km dwujezdniowej autostrady. Dokończono budowę 25 obiektów mostowych, wykonano pięć przepustów skrzynkowych i dokończono budowę 30 przepustów na trasie głównej autostrady A1. Wykonano podziemny zbiornik retencyjny, 50 km umocnionych rowów drogowych i 10 km kanałów deszczowych. Zamontowano 3600 słupów ekranów akustycznych o łącznej masie 900 ton.

Przed oddaniem trasy do ruchu niezbędne było jeszcze ustawienie jej ogrodzenia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zamontowanie barier oraz wypełnień ekranów akustycznych na obiektach mostowych. Prace przeprowadzili wykonawcy wyłonieni w oddzielnych przetargach.

Kolejne postępowania przetargowe wyłonią wykonawców, którzy wybudują ekrany akustyczne wzdłuż jezdni autostrady A1, dokończą prace na węzłach wraz z ich oświetleniem, na miejscach obsługi podróżnych oraz obwodzie utrzymania autostrady, a także wykonają prace porządkujące teren wokół autostrady.

Ostatni fragment A1 w budowie

W budowie jest jeszcze pięć odcinków A1 o długości blisko 81 km pomiędzy węzłem Tuszyn i początkiem obwodnicy Częstochowy. Na tej trasie, budowanej w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1, powstaną dwie jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego, po trzy pasy ruchu. Pierwszymi odcinkami autostrady na tym odcinku pojedziemy w 2021 roku, a całość zostanie ukończona w 2022 r. Wtedy też pokonanie 580-kilometrowej trasy od Gdańska do granicy z Czechami zajmie niespełna pięć godzin. Przedsiębiorcy i kierowcy z Polski, Czech, Słowacji czy Węgier otrzymają szybkie i komfortowe połączenie z portami w Gdańsku i Gdyni, które staną się atrakcyjną alternatywą dla niemieckich portów w Hamburgu i Bremie.

Autostrada A1 jest częścią VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowej trasy E75. Pokrywa się także z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego. Łączny koszt oddanych w tym roku odcinków A1 od Pyrzowic do Częstochowy to ponad 3 mld zł. Ich realizacja została dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotą ponad 1,35 mld zł.

Coraz dłuższa S17 Warszawa – Lublin (fot. MI)

Coraz dłuższa S17 Warszawa – Lublin

Od 23 grudnia 2019 r. kierowcy podróżujący pomiędzy Warszawą i Lublinem korzystają z kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S17. 13 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenie czasu przejazdu na tej trasie. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł ok. 290 mln zł, natomiast łączna wartość inwestycji, obejmująca również prace projektowe, badania archeologiczne, odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz nadzór to blisko 430 mln zł.

– S17 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych, łączących stolicę Polski z Lublinem, która z pewnością przyczyni się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Kontynuacją tej trasy będzie międzynarodowy szlak Via Carpatia, dzięki czemu powstanie szybkie i bezpieczne połączenie z Rzeszowem i dalej z państwami południowej Europy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowa droga ekspresowa powstała w śladzie dawnej DK17 i traktu lubelskiego wytyczonego i zbudowanego w pierwszej połowie XIX w przez inżynierów z Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. W ramach budowy S17 powstał węzeł Lipówki na przecięciu z drogą wojewódzką 805, a obok niego Miejsce Obsługi Podróżnych.

Dotychczasowe skrzyżowania DK17 z drogami lokalnymi zastąpione zostały wiaduktami umożliwiającymi przejazd nad S17. Kierowcy podróżujący w ruchu lokalnym mają do dyspozycji drogę równoległą, którą można dojechać do węzłów na S17. Zbudowano również węższą drogę serwisową z mijankami, której zadaniem jest zapewnienie dojazdu do pól. W ramach inwestycji powstał wiadukt w ciągu linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków oraz wiadukt nad linią kolejową nr 13 Krusze – Pilawa. Wybudowano również kładkę dla pieszych w Puznówce, przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne nad S17. Nawierzchnia trasy głównej wykonana jest z betonu cementowego.

To już piąty odcinek S17 oddany do ruchu w 2019 roku. Ekspresowe połączenie pomiędzy Warszawą a Lublinem wydłużyło się o odcinki pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, a także o kolejny odcinek do węzła Ryki Północ oraz Ryki Północ – Skrudki. Dzięki temu kierowcy zyskali dwujezdniową trasę od obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask, w sumie 153 km nowoczesnej, bezpiecznej i komfortowej drogi ekspresowej.

Dobiegają końca prace przy budowie ostatniego odcinka S17 na odcinku węzeł Lubelska – obwodnica Kołbieli o długości 15,2 km oraz obwodnicy Kołbieli o długości 8,7 km. Udostepnienie do ruchu tych odcinków jest planowane w II kwartale 2020 r., natomiast ukończenie węzła Lubelska na połączeniu z budowaną autostradą A2 do Mińska Mazowieckiego jest planowane w II połowie przyszłego roku.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako jeden z trzech kontraktów na realizację S17 pomiędzy węzłem Lubelska i początkiem obwodnicy Garwolina, na które w 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita trzech kontraktów to ponad 1,2 mld zł, a wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 618 mln zł.

Umowa na realizację I etapu obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana (fot. MI)

Umowa na realizację I etapu obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana

23 grudnia 2019 r. popisana została umowa na projekt i budowę I etapu obwodnicy Poręby i Zawiercia. Dwujezdniową obwodnicę w ciągu DK78 zrealizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Mirbud. Koszt zadania realizowanego w systemie projektuj i buduj to 415 mln zł. Obwodnica o długości 16,7 km połączy się z istniejącą obwodnicą Siewierza. Ukończenie prac jest planowane w II kwartale 2023 r.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisuje dzisiaj umowę, dzięki której wybudowana zostanie długo oczekiwana przez mieszkańców obwodnica. Na sieci dróg krajowych powstanie kolejny odcinek nowoczesnej, komfortowej i bezpiecznej trasy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację inwestycji. Przygotuje wszystkie opracowania projektowe, uzgodnienia, zezwolenia, decyzje niezbędne dla wykonania kontraktu, wykona roboty budowlane oraz uzyska decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych: Kuźnica i Kromołów. W ramach zadania powstanie 12 obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów, 4 mosty, przejście dla zwierząt oraz 30 przepustów ekologicznych. Ponadto zostaną zaprojektowane i wykonane ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki, urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne, powstaną przejazdy oraz wjazdy awaryjne.

DK78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie ponadto na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uspokojenie ruchu.

Oddanie do ruchu obwodnicy spowoduje znaczące skrócenie przejazdu DK78 oraz pozwoli kierowcom na ominięcie 58 skrzyżowań zlokalizowanych na trasie w obecnym przebiegu.

Budowa II odcinka obwodnicy od węzła Kromołów do węzła Żerkowice w Zawierciu o długości ok. 7,7 km będzie realizowana w formule buduj. Na wykonanie kompleksowej dokumentacji złożonych zostało 11 ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na początku przyszłego roku.
(MI)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button