RÓŻNOŚCI

Nowy znak D-51a. Czytelne oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości.

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka. Ponadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem.

Obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Projekt rozporządzenia rozszerza ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekty nowelizacji: rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.
(MI)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. Wiadomo że jak MI opracowało znak, to czytelnym być nie może.

    Bo:

    W obecnej postaci graficznej informuje iż są dwa punkty pomiaru chwilowego (wskazują na to rozchodzące się promienie pod aparatami, charakterystyczne dla pomiarów dokonywanych metoda dopplerowską) + pomiar odcinkowy. Czyli jeśli kierujący przekroczy prędkość dopuszczalną w pierwszym lub drugim punkcie pomiarowym, a na całym odcinku średniej nie przekroczy to również popełni wykroczenie. Z pewnością takie rozwiązanie może być stosowane gdyż istnieją radarowe przyrządy pomiarowe które można zintegrować do pomiaru odcinkowego.

    Takie rozwiązania są stosowane tam gdzie na odcinku pomiarowym istnieją zjazdy/skrzyżowania.

    Jeśli zatem będzie stosowany pomiar odcinkowy bez pomiaru chwilowego, oparty o kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) powinien być stosowany odpowiedni do tego znak, czyli pod aparatami na tablicach nie powinno być charakterystycznych promieni…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button