RÓŻNOŚCI

Nowy znak D-51a. Czytelne oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości”

Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości.

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka. Ponadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem.

Obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Projekt rozporządzenia rozszerza ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekty nowelizacji: rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.
(MI)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. Wiadomo że jak MI opracowało znak, to czytelnym być nie może.

    Bo:

    W obecnej postaci graficznej informuje iż są dwa punkty pomiaru chwilowego (wskazują na to rozchodzące się promienie pod aparatami, charakterystyczne dla pomiarów dokonywanych metoda dopplerowską) + pomiar odcinkowy. Czyli jeśli kierujący przekroczy prędkość dopuszczalną w pierwszym lub drugim punkcie pomiarowym, a na całym odcinku średniej nie przekroczy to również popełni wykroczenie. Z pewnością takie rozwiązanie może być stosowane gdyż istnieją radarowe przyrządy pomiarowe które można zintegrować do pomiaru odcinkowego.

    Takie rozwiązania są stosowane tam gdzie na odcinku pomiarowym istnieją zjazdy/skrzyżowania.

    Jeśli zatem będzie stosowany pomiar odcinkowy bez pomiaru chwilowego, oparty o kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) powinien być stosowany odpowiedni do tego znak, czyli pod aparatami na tablicach nie powinno być charakterystycznych promieni…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button