RÓŻNOŚCI

Nowe przepisy UE. Naprawa towarów zamiast kupna nowych. Zachęty finansowe dla konsumentów

Unia Europejska

Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych środków, które mają zapewnić konsumentom prawo do naprawy produktów i ograniczyć wpływ masowej konsumpcji na środowisko.

  • Naprawa towarów zamiast kupna nowych to wybór większości obywateli Unii
  • Nowy obowiązek dla producentów – naprawa produktów nawet po upływie gwarancji prawnej
  • Bony na naprawy i inne zachęty finansowe dla konsumentów

We wtorek Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowego prawa konsumentów do naprawy. 590 posłów zagłosowało za, 15 przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. Projekt przepisów ma wspierać bardziej zrównoważoną konsumpcję. Przepisy będą też wspierać sektor napraw. Łatwiej będzie naprawić uszkodzone produkty, dzięki czemu zmniejszy się ilość odpadów.

Napraw – nie kupuj, nawet po wygaśnięciu gwarancji

Zgodnie z proponowanymi przepisami w okresie gwarancji prawnej sprzedawcy będą musieli priorytetowo traktować naprawę, jeśli jej koszt jest niższy niż koszt wymiany towaru lub równy temu kosztowi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy naprawa jest niewykonalna lub niedogodna dla konsumenta. Posłowie proponują też, aby rozszerzyć okres gwarancji prawnej o rok od momentu naprawy produktu.

Konsumenci będą mieć prawo do naprawy produktów po wygaśnięciu gwarancji. Będzie to dotyczyć na przykład pralek, odkurzaczy, smartfonów i rowerów. Posłowie chcą, żeby konsumenci chętniej wybierali naprawę produktów. Dlatego na czas naprawy producenci powinni zapewniać urządzenia zastępcze. Jeśli naprawa jest niemożliwa, konsument powinien dostać w zamian odnowiony produkt.

Bardziej konkurencyjny rynek napraw i zachęty do napraw

Konsumentów często zniechęcają wysokie koszty napraw. Często też nie mają dostępu do usług naprawy lub pewne cechy produktu uniemożliwiają jego naprawę. Parlament chce, aby niezależne serwisy naprawy i użytkownicy końcowi mieli dostęp do części zamiennych i informacji o naprawie. Narzędzia do naprawy powinny być dostępne po rozsądnej cenie.

Mają też powstać platformy online, na których konsumenci mogliby sprawdzić, gdzie w ich okolicy znajdują się punkty napraw (na przykład kawiarenki naprawcze) lub miejsca, w których mogą kupić odnowione produkty. Posłowie chcą, żeby naprawy były bardziej przystępne cenowo i atrakcyjne. W związku z tym proponują bony na naprawy i inne zachęty finansowe z krajowych funduszy na naprawy.

Cytat

Sprawozdawca René Repasi (S&D, DE) powiedział: Ta Izba konsekwentnie wspierała prawo konsumentów do naprawy i wreszcie możemy powiedzieć, że bezpośrednio odpowiadamy na żądania ludzi. Ludzie chcą wydłużyć żywotność swoich urządzeń, ale często jest to zbyt kosztowne lub trudne. Przyjęliśmy szereg środków, aby zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany, ze szczególnym naciskiem na wspieranie niezależnych warsztatów i ustanowienie zachęt finansowych. Oczekujemy, że Rada wkrótce przyjmie swoje stanowisko, abyśmy mogli rozpocząć negocjacje w celu przekształcenia tych środków w prawo i utorowania drogi dla gospodarki europejskiej o rzeczywistym obiegu zamkniętym.

Kolejne kroki

Rada ma przyjąć stanowisko negocjacyjne w tej sprawie 22 listopada. Potem mogą rozpocząć się rozmowy z Parlamentem. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 7 grudnia.

Kontekst

Wyrzucanie towarów nadających się do naprawy ma ogromny wpływ na środowisko, rocznie zużywa się 30 milionów ton zasobów, produkując w ten sposób 261 milionów ton emisji dwutlenku węgla oraz wytwarzając 35 milionów ton odpadów. Jednocześnie do produkcji nowych towarów Konsumenci, którzy decydują się na zakup nowego produktu zamiast na jego naprawę, tracą łącznie około 12 miliardów euro rocznie. Komisja Europejska przeprowadziła badanie o podejściu Europejczyków do zarządzania odpadami. Wykazało ono, że 77% obywateli wolałoby naprawiać towary niż kupować nowe.

Projekt przepisów o prawie do naprawy uzupełnia inicjatywy unijne, takie jak ekoprojekt czy wzmocnienie pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Propozycja w sprawie prawa do napraw jest odpowiedzią na szereg zaleceń obywateli przedstawionych w sprawozdaniu z Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a mianowicie propozycji 5(6), 5(7), 5(10) i 11(2) dotyczących promowania prawa do naprawy, zapewnienia długoterminowego i zrównoważonego użytkowania produktów, informacji na temat naprawy, środków mających na celu przeciwdziałanie przedwczesnemu i planowanemu starzeniu się produktów, zapewnienia dłuższych gwarancji, zapewnienia dostępu do części zamiennych, zachęt do dłuższego użytkowania produktów oraz działań na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button