RÓŻNOŚCI

Nowa benzyna E10 na stacjach paliw w Polsce. Sprawdź kompatybilność swojego pojazdu

#paliwoE10 – sprawdź w wyszukiwarce kompatybilność z E10

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo – benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10.

Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

Przystosowanie silnika do zasilania benzyną silnikową E10 można sprawdzić w instrukcji pojazdu, na klapie wlewu paliwa lub u sprzedawcy czy producenta pojazdu. Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego średni wiek samochodu osobowego w 2020 roku wynosił w Polsce 14,3 roku. Znaczna większość pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowania do stosowania benzyn silnikowych E10. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA opracowało raport dotyczący kompatybilności samochodów różnych marek i modeli względem używania benzyny E10. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje na potrzeby kierowców przeglądarkę, w której będzie można sprawdzić kompatybilność samochodów danej marki z danego rocznika.

Wyszukiwarka jest dostępna na stronie e10.klimat.gov.pl

Na stacjach paliw pojawią się obowiązkowe oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów określające rodzaj wydawanego paliwa. Sposób oznakowania, formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem. Zgodnie z przepisami na dystrybutorze paliwa na stacji benzynowej musi znajdować się niżej przedstawione oznakowanie w formie naklejki:

Benzyna E10 jest już szeroko stosowana na całym świecie, w tym w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Od 2016 r. jest również paliwem wzorcowym, na którym nowe samochody są testowane pod kątem emisji i osiągów. Zgodnie z raportem organizacji zajmującej się wykorzystaniem biokomponentów ePure bioetanol ma mniejszy ślad węglowy – średnio o ok. 70% w porównaniu z paliwami kopalnymi takimi jak benzyna silnikowa pochodząca z przeróbki ropy naftowej.

Polska będzie 19 krajem w UE, który wprowadzi paliwo E10. Paliwo to jest już dostępne w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niderlandach, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Węgrzech. Dodatkowo w Europie E10 jest dostępna także m.in. w Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Zastosowanie bioetanolu w benzynie E10 nie jest samo w sobie rewolucyjne – bioetanol jest już obecny w ogólnodostępnych benzynach silnikowych 95 i 98. Szacuje się, że zwiększenie zawartości bioetanolu w benzynie jedynie w niewielkim stopniu wpłynie na wzrost zużycia paliwa (rzędu 1 do 2%), co jest trudne do wyodrębnienia z innych czynników wpływających na zużycie paliwa, takich jak np. styl jazdy czy ciśnienie w oponach.

Głównym celem zmian jest ograniczenie negatywnego wpływu sektora transportu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, w tym poprawa jakości powietrza w dużych miastach gdzie transport samochodowy jest głównym emitentem zanieczyszczeń (smogu). Ponadto, zwiększenie udziału zrównoważonych biopaliw w paliwach transportowych umożliwi Polsce osiągnięcie unijnego celu 14% udziału paliw pochodzących z surowców odnawialnych w paliwach zużytych w transporcie oraz zmniejszy zależność od paliw kopalnych.

Benzyna „Premium” 98 nie ulegnie zmianie – format E10 zostanie wprowadzony jedynie w benzynach 95, natomiast benzyny „Premium” 98 dalej będą sprzedawane w formacie E5. W przypadku, gdy pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową „Premium” 98 w dowolnych proporcjach. Przy braku informacji dotyczącej możliwości stosowania benzyny silnikowej E10 w instrukcji pojazdu kompatybilność pojazdu można sprawdzić w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i udostępnionej na stronie e10.klimat.gov.pl. albo poprzez kontakt ze sprzedawcą lub producentem pojazdu.

Potrzeby i możliwości wdrożenia benzyny E10

Korzyści dla rolników

Zwiększony popyt na bioetanol dzięki wprowadzeniu E10 wygeneruje dodatkowe zapotrzebowanie na zboża, głównie kukurydzę, w ilości co najmniej 500 tys. ton. Będzie to oddziaływać stabilizująco na ceny rynkowe.

Ogólne korzyści z wdrożenia benzyny E10

Z doświadczeń z krajowego rynku biopaliw wynika, że wykorzystanie bioetanolu oraz estrów wytwarzanych surowców rolniczych jest najtańszym sposobem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), jednocześnie przynoszącym wiele korzyści gospodarczych.

Eksperci sektora biopaliw wskazują, że koszt realizacji NCW dzięki wdrożeniu E10 będzie niższy niż w przypadku braku wdrożenia E10.

Ponadto podwyższenie zawartości bioetanolu w benzynach nie będzie czynnikiem cenotwórczym benzyn, której ceny są uzależnione od bardzo wielu czynników, w tym zewnętrznych i polityki ich dostawców.

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Wzrost wykorzystania bioetanolu zwiększy także bezpieczeństwo energetyczne Polski. Stanie się tak dzięki obniżeniu importu paliw ropopochodnych, w tym benzyn. Jest to szczególnie ważne w aktualnej sytuacji geopolitycznej wynikającej z agresji Rosji na Ukrainę.

#paliwoE10 – sprawdź w wyszukiwarce kompatybilność z E10

Przy pomocy wyszukiwarki użytkownicy mogą sprawdzić czy samochód jest przystosowany do tankowania benzyny E10. Wyszukiwarka cieszy się dużą popularnością.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z uruchomieniem wyszukiwarki kompatybilności samochodów osobowych z silnikiem benzynowym z paliwem E10 uruchomiło także adres e-mail (drp@klimat.gov.pl), na który można zgłaszać wszelkie nieścisłości związane z funkcjonowaniem wyszukiwarki. Każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji, a w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieścisłości niezwłocznie dokonywana jest zmiana w wyszukiwarce. Takie podejście pomaga nam usprawnić to narzędzie jeszcze przed okresem wprowadzenia do obrotu benzyny E10.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button