CIEKAWOSTKI

Najszczęśliwsze kraje świata 2023. Finlandia wciąż niepokonana. Na którym miejscu jest Polska?

World Happiness Report 2024

World Happiness Report opublikował ranking najszczęśliwszych krajów świata.

Po raz siódmy z rzędu tym państwem została Finlandia.

Zestawienie to bazuje na danych dzięki sondażom Gallup World Poll z 143 krajów.

World Happiness Report 2024. TOP 20

1. Finlandia
2. Dania
3. Islandia
4. Szwecja
5. Izrael
6. Holandia
7. Norwegia
8. Luksemburg
9. Szwajcaria
10. Australia
11. Nowa Zelandia
12. Kostaryka
13. Kuwejt
14. Austria
15. Kanada
16. Belgia
17. Irlandia
18. Czechy
19. Litwa
20. Wielka Brytania

Strona z World Happiness Report 2024

Dlaczego Finowie są tak zadowoleni z życia?

  • pozytywne nastawienie ludzi wokół
  • sprawne działanie publicznych instytucji,
  • poczucie bezpieczeństwa,
  • bliskość natury,
  • powszechny dostęp do jakościowej opieki medycznej i edukacji,
  • pomaganie sobie nawzajem każdego dnia,
  • szczerzy są ludzie,
  • są traktowani równo,
  • są przyjaźni,
  • publiczny transport dobrze funkcjonuje.

Polska zajęła 35. miejsce. Jest to awans o cztery pozycje, niż rok wcześniej.

Wg nas Polacy od 10-15 lat stali się coraz chamscy, nie szanują inne osoby, coraz więcej im odbija – atakują bez powodów, biją, atakują nożami i zabijają, itp. Zatem ten ranking jest „dziwny”.

Więcej o poziomie szczęścia na świecie

Na Zachodzie panowała opinia, że najszczęśliwsi są młodzi, a następnie szczęście maleje aż do osiągnięcia wieku średniego, po czym następuje znaczny powrót do zdrowia. Jednak, jak zobaczymy, od lat 2006–2010 poziom szczęścia wśród młodych (w wieku 15–24 lat) w Ameryce Północnej gwałtownie spadł – do punktu, w którym młodzi są mniej szczęśliwi niż starsi. Szczęście młodych ludzi również spadło (choć mniej gwałtownie) w Europie Zachodniej.

Natomiast w Europie Środkowej i Wschodniej poziom szczęścia w każdym wieku gwałtownie wzrósł, tak że młodzi ludzie są obecnie równie szczęśliwi w obu częściach Europy. Również w byłym Związku Radzieckim i Azji Wschodniej poziom szczęścia wzrastał w każdym wieku, podczas gdy w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej poziom szczęścia spadał w każdym wieku.

Lista 10 największych krajów pozostała praktycznie niezmieniona od czasów przed pandemią. Finlandia nadal jest na szczycie, Dania jest obecnie bardzo blisko, a wszystkie pięć krajów nordyckich w pierwszej dziesiątce. Jednak w następnej dziesiątce nastąpi więcej zmian, a kraje Europy Środkowej w okresie przejściowym będą coraz bardziej szczęśliwe (zwłaszcza Czechy, Litwa i Słowenia). . Częściowo z tego powodu Stany Zjednoczone i Niemcy spadły w rankingach na 23. i 24. miejsce.

Szczęście według grup wiekowych

W wielu, choć nie we wszystkich regionach, młodzi są szczęśliwsi niż starsi. Ale w Ameryce Północnej szczęście młodych spadło tak gwałtownie, że są teraz mniej szczęśliwi niż starsi. Z kolei w krajach Europy Środkowo-Wschodniej znajdujących się w fazie transformacji młodzi są znacznie szczęśliwsi niż starsi. W Europie Zachodniej szczęście jest podobne w każdym wieku, podczas gdy gdzie indziej ma tendencję do zmniejszania się w miarę trwania cyklu życia (z okazjonalnymi wzrostami w przypadku osób starszych).

Z tych powodów ranking krajów pod względem szczęścia jest zupełnie inny w przypadku młodych i starych. Jeśli chodzi o pokolenia, po uwzględnieniu wieku i warunków życia osoby urodzone przed 1965 r. mają ocenę życia o około jedną czwartą punktu wyższą niż osoby urodzone po 1980 r.

Zmiany szczęścia od 2006-2010: według grup wiekowych

Największy wzrost szczęścia odnotowały kraje Europy Środkowo-Wschodniej – w podobnych ilościach we wszystkich grupach wiekowych. Zdobycze w byłym Związku Radzieckim były o połowę mniejsze. Również w Azji Wschodniej nastąpił duży wzrost, zwłaszcza wśród osób starszych.

Natomiast w Azji Południowej poziom szczęścia spadł we wszystkich grupach wiekowych. Spadł także w Ameryce Północnej, szczególnie wśród młodych. Spadł także na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej we wszystkich grupach wiekowych.

W Europie Środkowo-Wschodniej młodzi są teraz tak samo szczęśliwi jak w Europie Zachodniej, a wśród starych przepaść między Wschodem a Zachodem jest o połowę mniejsza niż w latach 2006–2010, choć nadal duża (cały punkt na skali 0 do 10).

Życzliwość z pokolenia na pokolenie

Kryzys związany z Covid-19 doprowadził do ogólnoświatowego wzrostu odsetka osób, które pomogły innym potrzebującym. Ten wzrost życzliwości był duży w przypadku wszystkich pokoleń, ale szczególnie w przypadku osób urodzonych po 1980 r., które z jeszcze większym prawdopodobieństwem niż poprzednie pokolenia pomagają innym w potrzebie.

Wsparcie społeczne, samotność i interakcje społeczne

W niemal każdym regionie świata porównywalnie mierzone poczucie wsparcia społecznego jest ponad dwukrotnie częstsze niż samotność. Zarówno wsparcie społeczne, jak i samotność wpływają na szczęście, przy czym wsparcie społeczne zwykle ma większy wpływ. Wszelkiego rodzaju interakcje społeczne również przyczyniają się do szczęścia, oprócz tego, że ich skutki polegają na zwiększeniu wsparcia społecznego i zmniejszeniu samotności.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button