TRÓJMIASTO

Muzeum II Wojny Światowej. Na Westerplatte trwa rzeź drzew

Gdańsk. Na Westerplatte trwa wycinka drzew

Od pewnego czasu na terenie Westerplatte, gdzie planowana jest m.in. budowa nowego muzeum, trwa wycinka drzew.

Takie sygnały docierały od pewnego czasu do miejskich radnych z klubu Wszystko Dla Gdańska. Terenem tym zarządza Muzeum II Wojny Światowej. Radni WdG zorganizowali konferencję prasową, w trakcie której zadali publicznie kilka pytań.

Dlaczego MIIWŚ (a raczej PiS) wycięło na Westerplatte ćwierć tysiąca drzew?

Radni klubu Wszystko dla Gdańska zaznaczyli na wstępie, że przygotowali też interpelację w tej sprawie skierowaną do Prezydent Gdańska.

– 250 drzew – to robi wrażenie, a nikt nic nie mówi na ten temat. Radni PiS, z posłem Kacprem Płażyńskim na czele, potrafią zorganizować konferencję prasową, kiedy w mieście wyciętych zostanie kilka drzew, a w tym przypadku – cisza. Uznaliśmy, że nie może być tak, że wycina się ćwierć tysiąca drzew, a my nie reagujemy. Chcemy wiedzieć, jaka była tego przyczyna, w jakim celu w ogóle zostały wycięte te drzewa. Nie wiem – może będzie budowany tam nowy pomnik, a może planowane są archeologiczne badania? – zastanawia się Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko Dla Gdańska.

Podkreśla ona, że to normalna procedura, iż radni składają zapytania i interpelacje do Prezydent Gdańska, a nie zwracają się do instytucji, w tym przypadku, do Muzeum II Wojny Światowej.

– Jeżeli w innym miejscu wycięto by 250 drzew też byśmy zareagowali. Większość z tych, które rosły na Westerplatte, była zdrowa – zaznacza przewodnicząca Dunajewska.

W podobnym tonie wypowiada się radny klubu WdG, Wojciech Błaszkowski:

– Wiemy, że jakaś wycinka była szykowana, ale mamy wątpliwości co do tego, czy została uzyskana zgoda na tak szerokie działania. Mamy zdjęcia, które pokazują, że tych drzew wycięto tam naprawdę sporo. Kwestia jest więc taka, czy zostało to zrobione legalnie. Dlatego zorganizowaliśmy konferencję prasową – chcielibyśmy zasygnalizować problem i publicznie zadać pytanie: kto i kiedy taką zgodę wydał? – podkreśla radny Błaszkowski. – Rozumiemy to, że drzewa czasem się wycina. Na tym polega gospodarka, ekonomia. W mieście też często musimy wyrazić zgodę na wycięcie drzew. Natomiast jest odpowiednia procedura. Mamy wątpliwości, czy była przestrzegana na Westerplatte – dodaje.

Radni WdG podkreślają, że problem polega na tym, iż na Westerplatte „coś się dzieje”, ale nie ma żadnych informacji na temat tego, co i czy odbywa się to zgodnie z prawem. Co istotne, teren na którym prowadzona jest wycinka nie należy już do Miasta. Została odebrana przez rząd RP. Nieruchomością zarządza obecnie Muzeum II Wojny Światowej.

Przedstawiciele Muzeum informują, że wycinki związane są z planowaną budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W swoim oświadczeniu Muzeum przyznaje, że dokonało wycinki 226 drzew, zaznacza jednocześnie, że tylko 16 drzew zostało wyciętych w związku z trwającym na tym terenie projektem historycznym „kolidujących z reliktami historycznych budynków oraz znajdujących się w obszarze poszukiwań szczątków Obrońców Westerplatte”. Natomiast „zły stan techniczno-sanitarny” był powodem usunięcia 209 drzew. Muzeum w swoim oświadczeniu pisze, że o swoich planach związanych z gospodarką drzewostanem informowało opinię publiczną i odpowiednie organy.

Na Westerplatte trwa wycinka drzew. Radni WdG Pytają o powody tych działań (fot. klub radnych WdG)

Poniżej pełna treść oświadczenia MIIWŚ:

„OŚWIADCZENIE

w sprawie prowadzonej gospodarki drzewostanem na terenie inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 realizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Walory przyrodnicze półwyspu Westerplatte stanowią nie tylko ogromny atut, ale również niezwykłą wartość realizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami w drzewostanie Westerplatte na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej przeprowadzono prace w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni na tym historycznym terenie, wpisanym do rejestru zabytków oraz uznanym w 2003 r. przez Prezydenta RP za pomnik historii. Działania te realizowane były w oparciu o profesjonalne opracowania i dokumenty, m.in.: inwentaryzację drzewostanu, inwentaryzację z gospodarką drzewostanu, jak i otrzymane na ich podstawie decyzje konserwatorskie dla każdego etapu prac na przeprowadzenie cięć sanitarnych w koronach drzew oraz wycinkę drzew i krzewów. Wszystkie działania związane z gospodarką drzewostanem wykonywane były przez specjalistyczne firmy zajmujące się zielenią na terenach zabytkowych. W ramach przeprowadzonych działań usunięto łącznie 225 drzew, z czego ze względu na zły stan techniczno-sanitarny usunięto 209 drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających. W trakcie ostatniego etapu prac, prowadzonych na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN. 5146.28.2021.BC z dn. 8 marca 2021 r., 50 z 251 pozycji objętych wycinką stanowiły samosiewy czarnego bzu, będące wielopniowymi krzewami. Na zlecenie Muzeum wykonano także prace porządkowe, w ramach których usunięto przerośnięte trawy, chwasty, młode samosiewy oraz krzewy uniemożliwiające przeprowadzenie niezbędnych prac saperskich i badań geofizycznych. W efekcie realizowanych na zlecenie Muzeum kolejnych etapów prac saperskich odnaleziono łącznie kilka tysięcy przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego, w tym płytko zalęgających pod powierzchnią ziemi bomb lotniczych, zlokalizowanych przy głównym ciągu komunikacyjnym prowadzącym w kierunku Pomnika Obrońców Wybrzeża, jak i wiele pocisków artyleryjskich, granatów ręcznych oraz granatów moździerzowych odnalezionych na głębokości około 30 cm pod powierzchnią gruntu, stanowiących realne zagrożenie dla zwiedzających. Ponadto na terenie badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum, w miejscu przyszłego cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte dokonano cięć pielęgnacyjnych oraz usunięto 16 drzew kolidujących z reliktami historycznych budynków oraz znajdujących się w obszarze poszukiwań szczątków Obrońców Westerplatte. O planowanych pracach na terenie poszukiwań szczątków westerplatczyków poinformowane zostało Miasto Gdańsk, z ramienia którego Gdański Zarząd Dróg i Zieleni kontaktował się z Muzeum, jak i uczestniczył w dn. 22 września 2020 r. w zorganizowanej przez Muzeum wizji lokalnej na terenie Westerplatte, w ramach której dokonano oględzin i ustaleń w zakresie przewidzianych do wycięcia drzew. Wyżej wspomniane badania archeologiczne prowadzone są na obszarze ściśle przylegającym do miejsca, gdzie jesienią 2019 r. muzealni archeolodzy odnaleźli spoczywające w bezimiennych mogiłach przez ponad 80 lat szczątki 9 polskich żołnierzy, broniących Westerplatte we wrześniu 1939 r.

Ponadto, w ramach prowadzonej przez Muzeum polityki społecznej odpowiedzialności, w styczniu br. z inicjatywy Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie zawieszono na półwyspie 50 szt. budek lęgowych oraz wyczyszczono wcześniej zawieszone budki, a całość terenu objęto monitoringiem ornitologicznym.

O planach związanych z gospodarką drzewostanem Muzeum poinformowało opinię publiczną w ramach wysyłanych komunikatów prasowych w dniach 23 stycznia br. oraz 9 kwietnia br. Informacje zamieszczone zostały także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Instytucji. Konsekwentne i bieżące informowanie o prowadzonych działaniach związanych z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 wpisuje się w prowadzoną przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku transparentną strategię komunikacji.|

Waldemar Szulc

Zastępca dyrektora MIIWŚ ds. organizacyjnych”
(UMG)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button