POLSKAŚWIAT

MSZ RP z notą ws. odszkodowań od Niemiec do msz państw członkowskich UE, Rady Europy, NATO

Reparacje

23 listopada sekretarz stanu w MSZ i Pełnomocnik Rządu do spraw odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, Arkadiusz Mularczyk, poinformował o decyzji polskiego rządu.

Chodzi o oficjalne wystąpienie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z notą do ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, Rady Europy, NATO, a także innych ważnych partnerów RP na świecie.

Sekretarz stanu Arkadiusz Mularczyk

„W przedmiotowym dokumencie rząd Rzeczpospolitej Polskiej przedstawia polskie stanowisko w sprawie żądań uzyskania od Niemiec odszkodowania za straty, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej.

W nawiązaniu do Noty skierowanej w dniu 3 października do Republiki Federalnej Niemiec, na którą rząd niemiecki dotąd nie udzielił odpowiedzi, strona polska informuje swoich przyjaciół i sojuszników o przyczynach i okolicznościach, które stały za tą trudną, ale niezbędną decyzją.

Niemcy nigdy nie poniosły pełnej, prawnej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w czasach II wojny światowej na polskiej ziemi. Prawni spadkobiercy III Rzeszy do dzisiaj nie wykazują woli zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone Polakom, ani woli zwrotu obiektów stanowiących dobra kultury polskiej zrabowane w czasie wojny.

Polska pozostająca przez dziesiątki lat w sowieckiej strefie wpływów, pozbawiona pełni suwerenności państwowej, nie miała możliwości i nie uzyskała ani należnych jej reparacji wojennych od Niemiec, ani odszkodowań odpowiadających rozmiarom poniesionych strat.

Pełnomocnik Rządu ds. Odszkodowań przypomniał także, że to nieprzejednane, zamknięte na argumenty prawne i moralne stanowisko kolejnych niemieckich rządów, uznających sprawę reparacji wojennych za zamkniętą, skłoniło rząd polski do wystąpienia na drodze oficjalnej noty dyplomatycznej z żądaniami kompleksowego uregulowania niemieckich zobowiązań wobec strony polskiej.

Sekretarz stanu podkreślił, że nie jest intencją rządu polskiego doprowadzenie do eskalacji w relacjach polsko-niemieckich. Stoimy jednak na stanowisku, że aby zbudować partnerstwo na solidnych podstawach, konieczne jest uregulowanie kwestii o fundamentalnym znaczeniu. Słowa o moralnej odpowiedzialności nie wystarczą już do urzeczywistnienia prawdziwego polsko – niemieckiego pojednania. Nadszedł czas, aby państwo, które chce się jawić jako wzór praworządności i demokracji, odniosło się oficjalnie do otwartych kwestii zadośćuczynienia i odszkodowania za zbrodnie swojego prawnego poprzednika.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że decyzja o wystąpieniu o odszkodowania wojenne do Niemiec otwiera nowe pole do poważnej debaty prawnej nad tym, jak w przyszłej praktyce międzynarodowej powinna być rozwiązywana kwestia reparacji za wszystkie rodzaje szkód wojennych.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button