POLSKAŚWIAT

Łódź. 33. Regionalna Konferencja FAO dla Europy. Duda i Rau o bezpieczeństwie żywnościowym

W dniach 10 – 13 maja Łódź jest gospodarzem 33. sesji Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy (ERC33).

Omawiane będą tam kwestie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i transformacji systemów rolno-spożywczych. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele resortów rolnictwa z 50 państw z Europy i Azji Środkowej.

W otwarciu konferencji udział wziął minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski a także dyrektor generalny FAO Qu Dongyu.

„Rosyjska bezprawna i niesprowokowana agresja na Ukrainę destabilizuje sytuację w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Wierzę, że nasza konferencja pozwoli omówić to ważne wyzwanie” – twierdzi Rau.

Wydarzenie będzie stanowiło platformę do dialogu w kwestiach transformacji systemów rolno-spożywczych w Europie i Azji Środkowej. Uczestnicy będą także rozmawiać o łańcuchach produkcji żywności i praktycznym podejściu do przekształcania systemów rolno-spożywczych na rzecz zdrowej diety w tych rejonach. W agendzie obrad znalazł się także punkt dotyczący konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę dla bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa.

W trakcie obrad do ministrów rolnictwa i urzędników państwowych z całej Europy i Azji Środkowej dołączą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, partnerzy rozwojowi oraz obserwatorzy.

Polska jednym z 46 państw UNESCO przeciwnych organizacji 45. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Kazaniu, pod przewodnictwem Rosji.

Łódź. 33. sesja Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy (ERC33) (fot. MSZ)

Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z Dyrektorem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

10 maja Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z Dyrektorem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu.

Dyrektor Generalny przewodniczy delegacji FAO w Łodzi.

Tematem spotkania były m.in. negatywny wpływ rosyjskiej agresji wobec Ukrainy na bezpieczeństwo żywnościowe w skali światowej. Rozmówcy zgodzili się, że konflikt może ograniczyć światowe dostawy podstawowych produktów rolnych, powodując gwałtowne wzrosty cen żywności i głód a także napięcia geopolityczne w wielu rejonach świata, m.in w Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie kluczowym dostawcą zbóż była dotychczas Ukraina. Wskazali na potrzebę ścisłej współpracy międzynarodowej w odpowiedzi na obecny kryzys.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa jest wyspecjalizowaną agencją ONZ. Jej celem jest walka na rzecz zwalczenia głodu na świecie, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego dla wszystkich i zapewnienie, aby ludzie mieli regularny dostęp do żywności wysokiej jakości. Członkami FAO są 194 państwa, a jej siedziba znajduje się w Rzymie.

Kluczowym tematem regionalnej konferencji FAO organizowanej w Polsce jest wpływ agresji rosyjskiej na Ukrainę na światowe bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo, w tym światowe ceny żywności. Ponadto, w porządku obrad istotne miejsce zajmują kwestie rozwoju systemów żywnościowych oraz zapewnienia zrównoważonych łańcuchów żywnościowych w Europie i Azji Środkowej. Przedmiotem dyskusji będą również priorytety działań FAO na najbliższe lata z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19.

Prezydent RP Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu (fot. KPRP)

W Pałacu Prezydenckim o bezpieczeństwie żywnościowym

Prezydent RP Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu. Przybył on do Polski w związku z organizowaną w dn. 10–13 bm. w Łodzi regionalną konferencją FAO.

Spotkanie koncentrowało się wokół bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, także w kontekście następstw napaści Rosji na Ukrainę (oba kraje są ważnymi eksporterami żywności i nawozów).

Rozmówcy odnieśli się do działań pozwalających uniknąć kryzysu żywnościowego. Dyrektor Qu podziękował za zaangażowanie Polski w działania w tym zakresie. Wskazał też nasz kraj jako wzór udanej transformacji sektora rolnego.

– Rosyjska agresja na Ukrainie grozi poważnym kryzysem żywnościowym w wielu częściach globu. Polska zamierza wspierać Ukrainę w eksporcie żywności i przeciwdziałać skutkom agresji – komentował po rozmowie szef BPM Jakub Kumoch.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button