POLSKAŚWIAT

Koronawirus. Unia Europejska: zewnętrzne granice zamknięte na 30 dni

Koronawirus COVID-19

Unia Europejska zamknęła swoje zewnętrze granice na okres 30 dni dla osób, które nie są obywatelami państw wspólnoty.

Ograniczenia w podróżach dotyczą tylko cudzoziemców.

Zakaz wjazdu do UE nie obejmuje kierowców przewożących towary, lekarzy, naukowców, członków rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu w UE.

Juan Fernando López Aguilar – Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE w sprawie przywrócenia kontroli granicznych na części wewnętrznych granic strefy Schengen

“W ostatnich dniach kilka państw członkowskich Unii Europejskiej przywróciło kontrole graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen lub wręcz zamknęło je dla pewnych kategorii podróżnych. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie takich środków.

Choć jako przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE w pełni rozumiem potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych dla spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa, to jednocześnie wzywam państwa członkowskie aby wprowadzały te środki z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i – przede wszystkim – solidarności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zasady niedyskryminacji oraz regułami działania strefy Schengen. Kluczowe jest zapewnienie niedyskryminowania obywateli Unii.

Tylko poprzez skoordynowane działania, a nie przez akcje podejmowane indywidualnie przez państwa członkowskie, możemy sprostać obecnemu wyzwaniu.

Komisja Wolności Obywatelskich monitoruje sytuację i oczekuje, że Komisja Europejska, Prezydencja Rady i państwa członkowskie będą strzegły korzyści płynących z działania strefy Schengen.”

Uruchomiono kolejne przejścia graniczne w Polsce

Podczas spotkania prezydium Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zapadła decyzja o otwarciu kolejnych przejść granicznych i zmianie charakteru kilku już działających. Dzięki temu ruch na przejściach granicznych będzie odbywał się płynniej, a korki powstałe po przywróceniu kontroli na granicy wewnętrznej zostaną rozładowane. I tak granicę z Czechami będzie można przekroczyć na trzech nowych przejściach, a granicę z Litwą na dodatkowym przejściu w Ogrodnikach. Na czterech przejściach drogowych z Niemcami rozszerzony został zakres ruchu.

Granica z Republiką Czeską

Na granicy polsko-czeskiej będzie można przekroczyć granicę w trzech kolejnych miejscach – w Gołkowicach, Lubawce i Głuchołazach. Na tych przejściach drogowych będzie odbywał ruch osobowy i towarowy.

Tym samym liczba miejsc, w których można przekroczyć granicę z Republiką Czeską zwiększa się do 18.

Granica z Republiką Federalną Niemiec

Na granicy polsko-niemieckiej rozszerzony zostaje zakres ruchu na czterech drogowych przejściach granicznych: Gubin – Guben, Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz i Zgorzelec. Do tej pory był tam możliwy jedynie ruch pieszy. Teraz na trzech przejściach będzie możliwy ruch pieszy, osobowy i towarowy (na przejściach: Słubice – Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą – Kietz oraz Zgorzelec). Natomiast na przejściu Gubin – Guben odbywać się będzie ruch pieszy i osobowy.

Wprowadzone zmiany powinny usprawnić ruch na granicy z Republiką Federalną Niemiec i skrócić czas oczekiwania na przekroczenie granicy.

Granica z Republiką Litewską

Na granicy polsko-litewskiej dodatkowo będzie można przekroczyć granicę na przejściu drogowym w Ogrodnikach. Będzie się tam odbywał zarówno ruch osobowy, jak i towarowy. Tym samym granicę z Republiką Litewską będzie można przekroczyć w sumie w trzech miejscach. Poza przejściem w Ogrodnikach będą to nadal: Budzisko (drogowe przejście graniczne – ruch osobowy i towarowy) oraz Trakiszki (kolejowe przejście graniczne – ruch towarowy).

Działania służb MSWiA w związku z koronawirusem

– Na granicy wewnętrznej od 15 marca br. tymczasowo została przywrócona kontrola graniczna. W związku z tym funkcjonariusze Straży Granicznej odprawiają podróżnych na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Granicę z tymi państwami można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze odbierają od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikują zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Został też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Osoby przekraczające polską granicę przechodzą kontrolę sanitarną. 16 marca funkcjonariusze Straży Granicznej w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli odprawili łącznie 36,9 tys. osób wjeżdżających do Polski z Niemiec, Litwy, Czech i Słowacji. Minionej doby w działania te zaangażowanych było 300 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przez granicę zewnętrzną do Polski wjechało 7,9 tys. osób.

Strażacy zaangażowani w działania

Funkcjonariusze Straży Pożarnej ostatniej doby pełnili służbę w 38 punktach kontroli sanitarnej. W działania zaangażowanych było 258 strażaków PSP, którzy wspierając inne służby zmierzyli temperaturę u 28664 osób. Temperaturę badają również żołnierze WOT i służby medyczne.

– Państwowa Straż Pożarna aktywnie włącza się w działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Strażacy rozłożyli obok szpitali 109 namiotów. Obsługuje je 409 strażaków. Namioty są wykorzystywane jako mobilne izby przyjęć. Skorzystało z nich 380 pacjentów – informuje wiceminister Maciej Wąsik.

Policja

Policjanci wspierają służby sanitarne i przynajmniej raz na dobę sprawdzają czy osoby objęte kwarantanną są obecne w miejscu jej wyznaczenia oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje przekazywane są do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie odbywa w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom jak i osobom objętym kwarantanną.

W związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej policjanci wspierają Straż Graniczną. Minionej doby zadania te wykonywało 220 funkcjonariuszy.

Wojsko

17 marca w pomoc m.in. służbom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji zaangażowanych było na terenie całego kraju 2391 żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze Wojska Polskiego – żołnierze wojsk operacyjnych i terytorialsi wspierali służby na przejściach granicznych, ale także zaangażowani byli w dostarczanie żywności i leków osobom starszym i tym, którzy zostali objęci kwarantanną. Wojsko w swoich działaniach w walce przeciw rozprzestrzenianiu się koronowisrusa wykorzystywało 490 jednostek sprzętu.

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji członków Rady Europejskiej z przewodniczącym Charlesem Michelem (fot. Krystian Maj/KPRM)

Premier wziął udział w wideokonferencji członków Rady Europejskiej dotyczącej koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwołał wideokonferencję z udziałem unijnych przywódców. Była ona kontynuacją dotychczasowych rozmów, które dotyczyły zaplanowania działań w czterech obszarach współpracy tj. ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, zapewnienie wyposażenia medycznego, promowanie badań oraz zwalczanie skutków gospodarczych i społecznych.

13 marca br. Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący skoordynowanych działań na rzez przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Propozycja KE zakłada mobilizację środków dostępnych w budżecie UE oraz ułatwienia w przekierowaniu ich na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, w łącznej kwocie 37 mld euro.

Podczas dzisiejszej rozmowy, liderzy państw UE27 przedstawili wytyczne dotyczące zarządzania granicami. Poparli też wytyczne KE w sprawie granic, które przewidują m.in. specjalne korytarze transportowe dla dostaw towarów oraz możliwość powrotu obywateli UE do swoich krajów tranzytem przez inne państwa UE.

Poruszona została również kwestia współpracy w obrocie artykułami medycznymi pomiędzy państwami członkowskimi UE. Liderzy omówili sposoby efektywnego mobilizowania środków na badania i wzmacniania niezależności UE w sektorze badań medycznych.

Szefowie państw i rządów ustalili, że kolejna wideokonferencja odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Sytuacja na granicy

Wydłuża się czas oczekiwania na przekroczenie granicy na niektórych przejściach drogowych na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli.

Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy (stan na godz. 7.00):

z Niemcami:

Jędrzychowice – 30 godzin
Świecko – 10 godzin
Olszyna – 13 godzin
Krajnik Dolny – 5 godzin
Kołbaskowo – 3 godziny

z Litwą:

Budzisko – 7 godzin
Ogrodniki- 7 godzin

z Czechami:

Gorzyczki – 4 godziny
Cieszyn – 20 godzin
Kudowa Słone – 30 godzin
Trzebinia – 3 godziny
Jakuszyce – 7 godzin

ze Słowacją:

Barwinek – 1,5 godziny
Chyżne – 2 godziny

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button