ŁÓDŹTRÓJMIASTO

Koronawirus. Światowa Organizacja Zdrowia: woda z kranu bezpieczna do picia

Światowa Organizacja Zdrowia - WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności wirusa COVID-19.

Stosowane w SNG metody uzdatniania wody są nowoczesne i powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa wod-kan. Są to w zależności od stacji uzdatniania: filtracja, koagulacja, utlenianie oraz dezynfekcja wody związkami chloru czy promieniowaniem UV. Zapewniają one pełne bezpieczeństwo sanitarne wody zarówno pod względem obecności wirusów, jak również innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że wirusy z rodzaju koronawirus nie są czynnikiem wywołującym choroby wodno zależne.

O dobrej jakości wody w Polsce zapewniają urzędnicy m.in. w Gdańsku i Łodzi.

ZWiK w Łodzi

Woda produkowana przez ZWiK w Łodzi odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Systemy wodociągowe są środowiskiem, w którym wirus nie może się rozprzestrzeniać.

Kontrola jakości wody zaczyna się już na etapie ujmowania wody, a następnie jest badana na wszystkich etapach produkcji. Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej. To, że gotowy produkt dostarczany mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają także niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Woda produkowana przez Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej.

– Jakość i bezpieczeństwo wód wynika z samego faktu pozyskiwania jej z ujęć podziemnych. Natomiast system jej uzdatniania w sposób absolutny eliminuje zagrożenie mikrobiologiczne. Jesteśmy przygotowani i pewni, że w tej nadzwyczajnej sytuacji woda jest bezpieczna i jej nie zabraknie – mówi Jacek Kaczorowski, prezes ZWiK.

ZWiK przy produkcji wody wykorzystuje związki chloru (chlor i dwutlenek chloru oraz podchloryn sodu), które służą do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Dawka związków jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka.

Ponadto wirusy, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją i filtracją na filtrach piaskowych i węglowych. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek jest dokładnie płukany i dezynfekowany. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.

Również oczyszczalnia ścieków działa bez zakłóceń.

– Praca Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, która świadczy usługi dla całej aglomeracji, odbywa się bez zakłóceń w trybie ciągłym. Wprowadziliśmy wszystkie procedury związane z zaostrzeniem przepisów BHP, wykluczyliśmy kontakty zewnętrzne, jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i Sanepidu – mówi Joanna Błaszczyk-Skalska, prezes GOŚ.

Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką dezaktywację wirusa COVID-19 i nie ma możliwości jego przeżycia w wodzie pitnej. Systemy wodociągowe są środowiskiem, w którym koronawirus nie może się rozprzestrzeniać.

Gdańska woda

– Wodę z kranu można pić bez obaw – informuje Magdalena Rusakiewicz z Saur Neptun Gdańsk powołując się na publikację WHO.

Woda dostarczana mieszkańcom przez SNG spełnia wszystkie warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. SNG prowadzi badania wody na każdym etapie jej produkcji.

W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w Gdańsku i Sopocie opiera się na badaniach prowadzonych w 15 punktach wprowadzania wody do sieci oraz w 52 punktach zlokalizowanych na sieciach wodociągowych. Ponadto do celów kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych oczyszczania wody prowadzona jest kontrola jakości wody ujmowanej (surowej) oraz jakości wody po poszczególnych etapach jej oczyszczania na każdym z obiektów technologicznych (stacjach uzdatniania wody). Badania jakości wody prowadzone są w laboratorium Saur Neptun Gdańsk, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Zewnętrzna kontrola prowadzona jest systematycznie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, który wydaje ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – dla poszczególnych ujęć.
(UMŁ, UMG)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button