RÓŻNOŚCI

Kontrola fotelików rowerowych dla dzieci. Nieprawidłowości w 1/3 produktów

Wyniki kontroli

Inspekcja Handlowa w I kwartale 2021 roku skontrolowała 92 rodzaje fotelików rowerowych dla dzieci.

W 1/3 produktów ujawniono nieprawidłowości. Wszystkie 8 modeli fotelików, które inspektorzy pobrali do badań laboratoryjnych miało liczne wady konstrukcyjne np. systemu mocowania fotelika do roweru.

Kontrola fotelików rowerowych dla dzieci (fot. UOKiK)

– W porównaniu do poprzedniej kontroli fotelików rowerowych, która miała miejsce niecałe 2 lata temu nastąpił znaczący wzrost ogólnego odsetka zakwestionowanych partii. Ujawniliśmy również większą ilość fotelików wadliwych konstrukcyjnie. Kontrola wykazała, że w sprzedaży wciąż można spotkać foteliki rowerowe z wikliny, które nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa, zarówno w zakresie konstrukcji, jak i oznakowania – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Kontrolujący w ramach planu: 10 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: Białystok, Gorzów Wlkp., Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Kontrola fotelików rowerowych dla dzieci (fot. UOKiK)

Wyniki kontroli

Ogółem zakwestionowano 31 partii produktów (co stanowi 33,7% wszystkich skontrolowanych), z czego w 10 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla dzieci. W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej pobrali 8 modeli fotelików rowerowych do badań laboratoryjnych w zakresie wymagań mechanicznych określonych w normie PN-EN 14344. Testy dały wyniki negatywne w przypadku wszystkich próbek (100%.), ujawniając różnego rodzaju nieprawidłowości, w tym: odłączenie się małych elementów, brak skuteczności systemu mocowania fotelika do roweru, brak skuteczności systemu pasów zabezpieczających. Natomiast, w efekcie badań organoleptycznych inspektorzy jednego z wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej zakwestionowali dodatkowo bezpieczeństwo 3 modeli fotelików rowerowych wykonanych z wikliny, przeznaczonych do montowania z przodu roweru.

Kontrola fotelików rowerowych dla dzieci (fot. UOKiK)

We wszystkich ujawniono liczne wady konstrukcyjne:

• oparcie zasłaniające widoczność kierującemu rowerem;

• niewystarczające mocowanie fotelika do roweru za pomocą dwóch metalowych haków zawieszanych na kierownicy roweru, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek innego zabezpieczenia lub mechanizmu, który pozwalałby uniknąć niezamierzonego odłączenia go od roweru oraz brak co najmniej jednego punktu mocowania do roweru, który nie byłby kierownicą lub przedłużeniem wspornika kierownicy;

• brak systemu ograniczającego, np. uprzęży paskowej;

• brak osłon integralnych, przyległych do każdego podnóżka, chroniących stopy dziecka przed kontaktem z kołami roweru;

• brak pasków przy podnóżkach, ograniczających ruch stóp przewożonego dziecka.

Kontrola fotelików rowerowych dla dzieci (fot. UOKiK)

Z kolei, nieprawidłowości związane z oznakowaniem zostały stwierdzone w 25 partiach fotelików. Ich przedmiotem były:

• niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 12 przypadków,

• brak oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie – 7 przypadków,

• brak jakichkolwiek oznaczeń (danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek; danych identyfikujących produkt, ostrzeżeń) i brak dołączenia instrukcji użytkowania – 3 przypadki (foteliki wykonane z wikliny),

• ostrzeżenie na produkcie w języku obcym, bez polskiej wersji językowej – 2 przypadki,

• bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 1 przypadek,

• brak dołączenia instrukcji użytkowania do produktu – 1 przypadek.

Nieprawidłowości stwierdzono u 21 przedsiębiorców, tj. w 45,6% skontrolowanych podmiotów gospodarczych.
(UOKiK)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button