KATOWICE

Katowice. Mieszkańcy Zawodzia ws. nocnej prohibicji. Znamy decyzję

Nocna prohibicja - Zawodzie

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie dzielnicy Zawodzie.

Mieszkańcy nie chcą wprowadzenia obostrzeń. Obecnie w Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie 5 dzielnic.

Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. O tym, czy takie regulacje zostaną wprowadzone w kolejnych dzielnicach decydują mieszkańcy. Ich głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy wskazywali, że chcą takiego rozwiązania zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca, którego mieszkańcy nie wyrazili aprobaty dla takiego rozwiązania, ten głos również uszanowaliśmy – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego zgodnie z wolą mieszkańców Zawodzia podjąłem decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektu uchwały wprowadzającej ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie tej dzielnicy – dodaje prezydent.

Pod koniec października br. prezydent Katowic uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Zawodzia. Opinie mieszkańców były zbierane w listopadzie na dwa sposoby: w trakcie otwartego spotkania w dzielnicy, które odbyło się 21 listopada w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13a oraz poprzez formularz konsultacyjny, który można było wypełnić online na stronie katowice.eu/konsultacje.

Katowice. Zawodzie (fot. UMK)

W konsultacjach swoją opinię za pomocą formularza wyraziło 351 osób, jednak 102 ankiety zostały uznane za nieważne. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, czy oddawanie głosów przez mieszkańców spoza dzielnicy. Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Zawodzia opowiedziało się 74% osób, które poprawnie wypełniły formularz ankietowy. Również większość osób zabierających głos podczas dyskusji w trakcie spotkania konsultacyjnego deklarowała się jako przeciwnicy wprowadzenia „nocnej prohibicji”.

Pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże – od lutego 2021 r. oraz Dąbrówka Mała i Bogucice – od lipca br.

Nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Statystyki pokazują, że nowe przepisy odniosły zamierzony skutek: liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadła po wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. Już po pierwszym roku obowiązywania ograniczeń w sprzedaży alkoholu spadła o 54% liczba udzielanych pouczeń oraz o 29% liczba doprowadzeń do izby wytrzeźwień przez policję. Podobne efekty odnotowała również straż miejska: w 2017 roku strażnicy interweniowali 2043 razy, a w 2021 roku tylko 570 razy, natomiast doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w 2017 r. było 742, a w 2021 r. – 582.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować tego rodzaju asortyment. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button