KATOWICE

Kanał Gliwicki. Wyłowiono już ok. 1,5 tony martwych ryb

Śląsk

7 września br. w godzinach porannych pracownicy Wód Polskich w Gliwicach, w czasie rejsu kontrolnego w II i IV sekcji Kanału Gliwickiego (śluzy Nowa Wieś i Rudziniec) spostrzegli pojedyncze śnięte ryby w łącznej ilości ok. 6 kg (po 3 kg w każdej z wymienionych sekcji).

Bezzwłocznie podjęto działania polegające na powiadomieniu RZGW w Gliwicach i zawiadomiono właściwe służby i instytucje, m.in. Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu i w Katowicach, Polski Związek Wędkarski w Opolu i Katowicach, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Opolu i Katowicach, oraz Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu i Gliwicach. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach przystąpiły do natychmiastowej zbiórki śniętych ryb. Kontynuują również rejsy inspekcyjne na całym Kanale Gliwickim oraz Kanale Kędzierzyńskim, w czasie których wnikliwie obserwują sytuację i pozostają w gotowości do dalszych działań. Równolegle trwa monitoring na całym odcinku rzeki Odry w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach. Zarówno na rzece Odrze, jak i Kanale Kędzierzyńskim nie występują śnięte ryby.

17.09.2023 r.

Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach prowadzą monitoring wód Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego oraz rzeki Odry. Kontynuują także rejsy patrolowe. Minionej doby (w okresie od godziny 8:00 16.09.2023 r. do godziny 8:00 17.09.2023 r.) podjęto z wody około 350 kg śniętych ryb, które znajdowały się w II sekcji i III sekcji Kanału Gliwickiego Na pozostałych sekcjach oraz na obszarze Kanału Kędzierzyńskiego i rzeki Odry nie stwierdzono występowania śniętych ryb.

Wody Polskie w Gliwicach pozostają w stałym kontakcie z innymi służbami. W przypadku zaistnienia takiej konieczności podejmują również odpowiednie działania.

Do tej pory wyłowiono już ok. 1,5 tony martwych ryb.

16.09.2023 r.

Wody Polskie w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring wód Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego i rzeki Odry. Prowadzą także regularne rejsy patrolowe po Kanale Gliwickim.

W ciągu minionej doby (od godziny 8:00 15 września do godziny 8:00 16 września 2023 r.) z wód II i III sekcji tej drogi wodnej służby Wód Polskich w Gliwicach podjęły łącznie ok. 270 kg śniętych ryb. W tym okresie nie stwierdzono natomiast ich występowania w innych sekcjach Kanału Gliwickiego, wodach Kanału Kędzierzyńskiego i na pozostałym obszarze administrowanym przez jednostkę.

15.09.2023 r.

Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach nieustannie monitorują wody Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego oraz rzeki Odry. Współpracują również z innymi służbami. Minionej doby (od godziny 8:00 14 września do godziny 8:00 15 września 2023 r.) podczas prowadzonych rejsów patrolowych podjęto z wody około 99 kg śniętych ryb, które znajdowały się w II sekcji i III sekcji Kanalu Gliwickiego. Na pozostaly sekcjach, a także na Kanale Kędzierzyńskim oraz w wodach rzeki Odry nie stwierdzono występowania śniętych ryb.

Dzisiaj służby Wód Polskich w Gliwicach zamontowały kolejną zaporę biostabilizacyjną wzdłuż obu brzegów Kanału Gliwickiego. Zapora powstała w sekcji 0 drogi wodnej.

14.09.2023 r.

Trwa monitoring wód Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego oraz rzeki Odry. Minionej doby (od godziny 8:00 dnia 13 września do godziny 8:00 dnia 14 września 2023 r.) pracownicy Wód Polskich w Gliwicach ponownie prowadzili rejsy patrolowe, podczas których podjęli z wody łącznie około 290 kg śniętych ryb. Przedmiotowe działania prowadzone były w II sekcji, w III sekcji oraz w IV sekcji Kanału Gliwickiego. Na pozostałych sekcjach, a także w Kanale Kędzierzyńskim oraz w wodach rzeki Odry nie stwierdzono występowania śniętych ryb.

13.09.2023 r.

12 września 2023 r. pracownicy Wód Polskich w Gliwicach oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej zamontowali biostabilizator w poprzek ujścia Kanałów Gliwickiego i Kędzierzyńskiego. Zapora o długości ponad 30 metrów będzie przeciwdziałać rozwojowi złotej algi.

Biostabilizator w poprzek ujścia Kanałów Gliwickiego i Kędzierzyńskiego (fot. Wody Polskie)

Kontrola Wód Polskich w Potoku Leśnym w związku ze śnięciem ryb

W związku z otrzymaniem przez PGW Wody Polskie informacji od mieszkanki Gliwic o możliwym związku śnięcia ryb z zanieczyszczeniem Potoku Leśnego, Wody Polskie rozpoczęły doraźną kontrolę gospodarowania wodami na tym terenie.

Osoba, która napisała do Wód Polskich, przedstawiła ponadto dokumentację zdjęciową. Poniżej fragment pisma:

„ (…) W kwietniu 2023 po trzecim udokumentowanym zdjęciowo zrzucie zanieczyszczeń z Potoku Leśnego i wystąpieniu pomoru ryb w Porcie Gliwice złożyłam doniesienie do Prokuratury, postępowanie zostało umorzone pod koniec czerwca b.r. i wznowione na podstawie mojego wniosku o zaskarżenie decyzji o umorzeniu. Od 15.07 obserwowałam drastyczne pogorszenie się wody i incydenty pojedynczych martwych ryb w porcie, na kanale i poniżej w Odrze.

Nadmienię, że w okresie od 15 maja do 15 lipca 2023 podczas trwającej na Kąpielisku Leśnym w Gliwicach kontroli Wioś i Wód Polskich woda w Kanale Gliwickim była czysta jak nigdy wcześniej, było widać 7 szczebelków na drabinkach w Śluzie Łabędy, woda pachniała wodą i miała niebieskawy odcień, a na dnie widać było srebrny kapsel od puszki, który niechcący wpadł turyście do wody.

W drugiej połowie lipca i w sierpniu woda na Kanale Gliwickim drastycznie się pogorszyła, miejscami przypominała wodę pompowaną z chlewni swoją barwą i zapachem.

Obecnie wygląda to tak samo jak w kwietniu b.r. najpierw pojawia się na powierzchni wody w śluzie obserwowana podczas śluzowania cienka warstwa białej piany, woda na powierzchni wygląda jak wymieszana z wodą mąka, a potem z upływem czasu przy kolejnych śluzowaniach stan wody się pogarsza, następuje ekstremalne pienienie się wody, początkowo piana jest biała, żółtawa, a po pewnym czasie jest brązowa. Takie fazy zaobserwowałam na Kanale Gliwickim płynąc 09.09 b.r. od dołu w Śluzie Kłodnica było czysto, Nowej Wsi obserwowałam na powierzchni taką wodę z cienką, chemiczną pianą, wyglądającą ja woda z mąką. Na kolejnej Śluzie Sławięcice była biała piana nadmiarowa, a w Śluzie Rudziniec piana była żółta, jakby brudna. Powyżej w Śluzach Dzierżno i Łabędy nie było już nadmiarowej piany.”

Wody Polskie w Gliwicach przeprowadzają doraźną kontrolę, która ma na celu wyjaśnienia opisanej sytuacji.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Jeden komentarz

  1. Rusiecki chyba jest w Wodach Polskich które odpowiadają za stan wód w Polsce, Rusiecki mąż minister Moskwy. Jeżeli Rusiecki nie dopilnował albo co gorsza z premedytacją złamał prawo to czy usłyszał już zarzuty prokuratorskie i grozi mu np: 25 lat więzienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button