INNEPIŁKA NOŻNA

Inwestycje w infrastrukturę sportową. Budowa zadaszeń boisk piłkarskich

Rozwój infrastruktury sportowej

W Wiślanej Górze powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie z pneumatycznym zadaszeniem.

23 maja 2020 roku Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uczestniczyli w treningu młodych piłkarzy z Akademii Piłkarskiej Andrespolia w Wiśniowej Górze.

– Nie ma zdrowego i aktywnego społeczeństwa bez ogólnodostępnej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej. Na realizację Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich, tylko w tym roku przeznaczyliśmy ponad 19 milionów złotych. Mam nadzieję, że przyczyni się to do rozwoju sportowych talentów – powiedziała Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach pilotażowej edycji 2020 powstanie 12 obiektów w dwóch wariatach realizacyjnych:

1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m;

2. budowa nowego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem (105 x 68 m).

Jego celem jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesienno-zimowym.

Inwestycje publiczne to nie tylko inwestycje drogowe czy kolejowe, lecz także inwestycje w infrastrukturę sportową. Nie zatrzymały się one w związku z epidemią koronawirusa. Nadal stanowią impuls do rozwoju gospodarczego kraju. Jest to szczególnie ważne dla utrzymania potencjału inwestycyjnego i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Finansowanie zadań sportowych z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) następuje w ramach uruchomionych przez Ministerstwo Sportu programów, wśród których w 2020 r. to:

 • Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, mający na celu rozwój bazy obiektów sportowych na potrzeby polskiego sportu wyczynowego, zapewnienia odpowiednich warunków szkoleniowych i treningowych, przygotowania kadry narodowej oraz  organizacji zawodów.
 • Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2020, ukierunkowany na  wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych o charakterze ogólnodostępnym i umożliwiającym masowe uprawianie sportu na terenie całego kraju.
 • Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – pilotażowa edycja 2020, którego celem jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. Stanowi odpowiedź na deficyt obiektów tego typu. To pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjujące wsparcie inwestycji budowy zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Rozstrzygnięcie Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich w 2020 r.

Dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej W ramach Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich  zostało objętych 12 obiektów na kwotę ponad 19 mln zł. Na etapie tworzenia Programu Ministerstwo Sportu przewidziało udzielenie dotacji na łączną kwotę 15 mln zł. Wszystkie wnioski, które spełniały wymogi formalne i programowe zostały zaopiniowane pozytywnie, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji środków o ponad 4 mln zł. Dofinansowaniem objęte są inwestycje w 2 wariantach: zadaszenie istniejącego boiska (7 inwestycji) lub budowa nowego boiska wraz zadaszeniem (5 inwestycji).

Budowa boiska w Gminie Andrespol

Jednym z beneficjentów Programu jest Gmina Andrespol (woj. łódzkie), którą odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem pneumatycznym samorząd gminny otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł.

W Gminnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Wiśniowej Górze, na terenie którego zostanie zrealizowana ta inwestycja, szef rządu podkreślił istotę inwestowania w infrastrukturę sportową w całym kraju, nie tylko w dużych miastach. „Można świetnie grać, wywodząc się z małych miejscowości. Tego życzę takim miejscowościom jak ta” – powiedział.

Premier podkreślił, że na takich właśnie boiskach rosną polskie talenty – przyszli zawodnicy polskiej reprezentacji oraz klubów. Talenty takie jak Kuba Błaszczykowski, pochodzący Truskolasów. Zwrócił też uwagę, że to boisko przysłuży się nie tylko mieszkańcom gminy Andrespol. Będą z niego korzystać też mieszkańcy całego powiatu.

„Stawiamy na sport, który jest źródłem dobrego wychowania, hartu ducha oraz kształtowania charakteru” – kontynuował.

Rozwój infrastruktury sportowej

Nowoczesne obiekty sportowe sprzyjają przede wszystkim rozwojowi talentów, dlatego w ciągu czterech lat (2016-2019) rząd na rozwój infrastruktury sportowej przeznaczył łącznie blisko 2,3 mld zł. Dzięki tej kwocie możliwa była realizacja zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie ponad 6000 obiektów sportowych w całej Polsce. Budżet Ministerstwa Sportu na rozwój infrastruktury sportowej w całej Polsce w 2020 r. to nieco ponad 516 mln zł.

Rozwój infrastruktury sportowej to jeden z głównych priorytetów rządu. Dobra baza sportowa stwarza odpowiednie warunki aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz buduje pozytywne postawy społeczne w ramach współzawodnictwa sportowego.

Powrót do normalności sportowej

Epidemia koronawirusa miała również wpływ na ograniczenie działalności obiektów sportowych. W ramach stopniowego znoszenia tych ograniczeń od 4 maja zostały udostępnione obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, w tym boiska szkolne i wielofunkcyjne (Orliki). Korzystanie ze sportowej infrastruktury otwartej jest możliwe przy zachowaniu określonych zasad bezpieczeństwa, takich jak:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Realizacja inwestycji Gminy Andrespol pozwoli przez cały rok trenować 200 dzieciom z Akademii Piłkarskiej Andrespolia.  Będą z niego mogły korzystać też dzieci z pobliskich gmin i ok. 80 uczniów lokalnej szkoły.

To kolejna inwestycja Gminy Andrespol dofinansowana w ramach Programów infrastrukturalnych Ministerstwa Sportu. Od 2016 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrealizowano następujące zadania:

 • rozbudowa skateparku (2016 r.) – 144 900,00 zł,
 • modernizacja sali gimnastycznej (2016 r.) – 74 600,00 zł,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego, do siatkówki oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej (2017 r.) – 192 700,00 zł.
Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button