GOSPODARKA

Inflacja bazowa w lipcu 2023. Dane NBP

Drożyzna w Polsce

W lipcu 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,6 proc. r/r.

Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 10,8 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 sierpnia 2023 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2023 r.

W relacji rok do roku inflacja:

• po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 9,6 proc., wobec 10,3 proc. miesiąc wcześniej;
• po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 13,7 proc., wobec 14,4 proc. miesiąc wcześniej;
• po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10,6 proc., wobec 11,1 proc. miesiąc wcześniej;
• tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 12,0 proc., wobec 12,8 proc. miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button