POLSKA

Incydent z udziałem śmigłowca policyjnego Black Hawk. Zatrważające wyniki kontroli

Polska po PiS

27 marca br. minister Marcin Kierwiński przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w związku ze zdarzeniem z udziałem śmigłowca policyjnego Black Hawk w Sarnowej Górze.

Do incydentu doszło w sierpniu 2023 r. W konferencji wziął także udział wiceminister Czesław Mroczek.

– Przychodzimy do państwa z wnioskami po audycie tego incydentu z Black Hawkiem. Drogiego incydentu dla polskiego podatnika – incydentu, który na wiele miesięcy wyłączył z użycia policyjny Black Hawk – powiedział szef MSWiA.

MSWiA złożyło kolejne zawiadomienia do prokuratury

Minister Marcin Kierwiński powiedział, że w związku z przeprowadzoną kontrolą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury.

Pierwsze zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień przez Macieja Wąsika, ówczesnego sekretarza stanu w MSWiA. Jest to zawiadomienie z art. 231 § 1 kodeksu karnego w zakresie przekroczenia uprawnień i działaniu na szkodę interesu publicznego.

– Rola pana Wąsika w tej sprawie jest jasna i oczywista. To znaczy chwilę przed imprezą, wbrew pierwotnej opinii Komendy Głównej Policji, to on nakłaniał komendanta głównego Policji do użycia Black Hawka niezgodnie z jego przeznaczeniem – mówił szef MSWiA.

Drugie zawiadomienie złożono, również na podstawie z art. 231 § 1 kodeksu karnego, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez insp. w st. spoczynku Jarosława Siekierskiego (do stycznia br. dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji). Polega ono na: niedopełnieniu obowiązków służbowych, działaniu na szkodę interesu publicznego, prowadzeniu czynności wyjaśniających w sposób stronniczy i nierzetelny.

Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli

– Nawet postępowanie szkodowe, które dotyczy wielkich pieniędzy, blisko 2,5 mln zł – tyle kosztuje naprawa tego Black Hawka – nie zostałoby zakończone. Dopiero nowy komendant główny Policji i my jako resort pod nowym kierownictwem skłoniliśmy KGP do tego, aby zakończyć postępowanie szkodowe. Żeby odzyskać chociaż tą możliwą prawnie część tych kosztów od pilota – zaznaczył minister Marcin Kierwiński.

ZOBACZ WIĘCEJ: O krok od tragedii na pikniku. Incydent z Black Hawkiem. Pilna interwencja do Morawieckiego

Szef MSWiA podkreślił, że wyniki kontroli zarówno związane z wybuchem granatnika w KGP jak i policyjnym śmigłowcem Black Hawk pokazały, że osoby odpowiedzialne za te zdarzenia nie były karane, wręcz przeciwnie, były hojnie nagradzane.

Z kolei wiceminister Czesław Mroczek powiedział, że mamy do czynienia z kwestią niewłaściwego użycia śmigłowca – do celów i korzyści politycznych, ale także ze sprowadzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

– Ten przykład pokazuje cały szereg działań przedstawicieli ówczesnego obozu rządzącego, którzy angażowali środki i narzędzia państwa polskiego we własną kampanię wyborczą, do odniesienia własnych korzyści wynikających z uzyskania mandatu poselskiego – mówił wiceszef MSWiA.

Zdarzenie z policyjnym Black Hawkiem w Sarnowej Górze

Do zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk doszło 20 sierpnia 2023 r. podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą w pobliżu Ciechanowa. Śmigłowiec podczas startu zerwał przewód odgromowy linii energetycznej, który spadł w pobliżu osób obserwujących jego przelot.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button