RÓŻNOŚCI

Greenpeace. Gdzie jest ta obiecana ochrona lasów, premierze?

Lasy vs polityka vs pieniądze

Greenpeace wystosował list do premiera Dolna Tuska, w którym domaga się wywiązania z obietnic wyborczych i zakończenia wycinek na obszarze 20% polskich lasów.

Greenpeace przypomina, że zdecydowana większość Polek i Polaków oczekują szybkiej ochrony najcenniejszych polskich lasów przed piłami. Wprawdzie Ministerstwo Klimatu prowadzi działania w kierunku zwiększenia ochrony lasów, ale – jak czytamy w wysłanym przez Greenpeace liście – dla premiera kwestie przyrodnicze najwyraźniej przestały być priorytetem, a wyraźne polityczne przywództwo jest konieczne, by rząd zrealizował swoją obietnicę skutecznego i trwałego wyłączenia 20% polskich lasów z wycinek.

„Szanowny Panie Premierze,

w kampanii wyborczej i wkrótce po objęciu władzy zobowiązał się Pan do zapewnienia polskim lasom należytej ochrony. Podczas “Marszu miliona serc” mówił Pan, że patriotyzm to brak zgody na wyżynanie naszych lasów. Zaufały Panu setki tysięcy wyborców i wyborczyń, które od lat przejawiają rosnące zainteresowanie lepszą ochroną przyrody w naszym kraju – to jedna z nielicznych rzeczy, która łączy nas ponad podziałami politycznymi. Z badań CBOS wynika, że 2/3 Polek i Polaków oczekuje pilnego wyłączenia 20% lasów z wycinek, czyli realizacji obietnicy, która znalazła się w podpisanej przez Pana umowie koalicyjnej. Tymczasem codziennie z polskich lasów – także tych najcenniejszych przyrodniczo – wyjeżdża prawie 6000 ciężarówek wyładowanych wyciętymi drzewami. Wzywam Pana do działania i realizacji zobowiązań dla wdrożenia których wybrany został Pan i Pański rząd.

Z zaniepokojeniem obserwuję, że w ostatnich miesiącach kwestie ochrony przyrody przestały być dla Pana i prowadzonego przez Pana rządu wyraźnym priorytetem. Wprawdzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje działania, które mają w założeniu ustalić zasady zakończenia wycinek w części polskich lasów, ale wyraźnie widoczny jest brak Pańskiego politycznego przywództwa i idącej wraz z nim silnej priorytetyzacji kwestii ochrony lasów w działaniach rządu. Tymczasowe wstrzymanie wycinki na jednym procencie powierzchni lasów, które zostało wprowadzone na początku stycznia i według zapowiedzi ma być niedługo przedłużane, nie może być traktowane jako wypełnienie złożonej przez Pana obietnicy.

Wciąż trwa wycinka w cennych przyrodniczo i społecznie lasach, na terenach, które już lata temu powinny zostać parkami narodowymi lub rezerwatami, w otoczeniu uzdrowisk, w miejscach, które las chronił przed powodzią czy suszą, a które bez lasu doświadczają ze wzmożoną siłą skutków kryzysu klimatycznego. Szybkie działanie jest konieczne, byśmy nie stracili bezpowrotnie tego, co obiecał Pan ocalić.

Skuteczna i trwała ochrona 20% polskich lasów jest zadaniem wykraczającym poza kompetencje wyłącznie resortu środowiska. Konieczna jest głęboka transformacja tam, gdzie żyją społeczności uzależnione od eksploatacji lasu a także działania, które drastycznie ograniczą marnotrawienie polskich drzew (np. poprzez ich spalanie w energetyce zawodowej). Oznacza to konieczność większego zaangażowania Pana oraz szefów innych resortów (finansów, rozwoju, aktywów państwowych, pracy), by ich współpraca z ministerstwem środowiska pozwoliła w jak najlepszy sposób objąć trwałą ochroną 1/5 polskich lasów, z korzyścią dla ludzi i przyrody, której są częścią.

Polska przyroda to powód do naszej wspólnej dumy. Oczekiwana przez większość społeczeństwa realizacja obietnic, które Pan złożył, zapewniłaby naszej przyrodzie opiekę, na którą zasługuje. Dzięki decyzjom Pańskiego rządu możemy wreszcie stać się wzorem na skalę europejską i międzynarodową. Jednak nie da się tego osiągnąć „przy okazji”, bez silnego przywództwa i jasno wyrażanej woli politycznej. Dlatego zwracam się do Pana z pytaniem: czy podtrzymuje Pan swoje deklaracje dotyczące trwałego wyłączenia z wycinek 20% polskich lasów – najcenniejszych przyrodniczo i społecznie oraz wzywam Pana do nadania najwyższego priorytetu działaniom i decyzjom mającym na celu zrealizowaniu tych deklaracji.

Z poważaniem,

Paweł Szypulski

Dyrektor Fundacji Greenpeace Polska”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź również
Close
Back to top button