TRÓJMIASTO

Gdańsk. Trzecia rocznica zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

W miejscu tragedii uczczono pamięć prezydenta Gdańska

Za nami uroczystości czwartkowe, w dniu trzeciej rocznicy zamachu na Pawła Adamowicza.

Piątek, 14 stycznia, to trzecia rocznica śmierci prezydenta Gdańska.

– Pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu wciąż jest żywa. Tym bardziej zachęcam, abyśmy wszyscy na wspomnienie tragicznego dnia zamachu i kolejnych dni żałoby, na chwilę zatrzymali się i pomyśleli o rzeczach ważnych dla naszej wspólnoty – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Do wielu wydarzeń można dołączyć w rygorze sanitarnym lub online. Dobrze będzie, gdy rocznice śmierci prezydenta nie staną się jedynie czasem wzruszeń, ale co roku czynić nas będą lepszymi ludźmi.

Prezydent Paweł Adamowicz został zaatakowany na oczach tłumu 13 stycznia 2019 roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! – tak brzmiały jego ostatnie słowa.

Część wydarzeń związanych z rocznicą zabójstwa prezydenta Gdańska odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności. Centrum po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza postanowiło, że co roku w styczniu będzie zapraszało do rozmowy o sprawach ważnych dla wspólnoty. Przez sześć kolejnych dni, od 11 do 16 stycznia, w ECS odbędą się wydarzenia, których wspólnym mianownikiem jest DOBRE SŁOWO / SŁOWO ZŁE.

W czwartek, 13 stycznia, o godzinie 19:30 przy Katowni – w miejscu, gdzie dokładnie trzy lata temu doszło do zbrodni, uczczono pamięć Pawła Adamowicza. Śp. prezydentowi Gdańska hołd złożyli m.in. prezydent Aleksandra Dulkiewicz, samorządowcy z całej Polski i mieszkańcy Gdańska. Następnie odbył się przemarsz do Bazyliki Mariackiej, gdzie złożono kwiaty przy grobie prezydenta.

Uroczystość odbyła się pomimo bardzo porywistego wiatru. Uczestnicy stanęli przy pamiątkowej tablicy, która została wmurowana w chodnik w pierwszą rocznicę zamachu – nieopodal miejsca, gdzie 13 stycznia 2019 roku doszło do zbrodni. Hołd śp. prezydentowi Gdańska złożyli licznie przybyli samorządowcy z całej Polski, m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Pomorze reprezentowali m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju Gdańska Piotr Grzelak, radni, wójtowie i burmistrzowie.

Samorządowcy złożyli białe róże przy tablicy pamiątkowej, na której widnieją ostatnie słowa prezydenta, tuż przed tym, zanim został ugodzony nożem przez napastnika: „Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Gdańsk jest najcudowniejszym miejscem na świecie. Dziękuję wam”.

Następnie z carillonu wieży Ratusza Głównego Miasta wybrzmiał utwór „The Sound of Silence”, na wspomnienie wielkiego zgromadzenia, do jakiego doszło na Długim Targu w dniu śmierci prezydenta. Utwór zagrała miejska carillionistka Monika Kaźmierczak.

Uroczystości w trzecią rocznicę zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicz. Złożenie kwiatów na grobie w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (fot. Jerzy Pinkas/UMG)

Zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. Jest akt oskarżenia – Stefan W. ma stanąć przed sądem

“Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżonemu Stefanowi W. zarzucono dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie” – poinformowała w piątek, 10 grudnia, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Śledztwo trwało prawie trzy lata. Jakim motywem kierował się sprawca? Zdaniem prokuratury: “Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego, według oskarżonego, wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia”.

Burmistrz Kolonii Henriette Reker pierwszą laureatką Nagrody im. Pawła Adamowicza

W trzecią rocznicę mordu na Pawle Adamowiczu, 14 stycznia 2022 roku burmistrz Kolonii Henriette Reker otrzymuje nagrodę za doskonałość i odwagę w swojej pracy na rzecz promocji wolności, solidarności i równości w Kolonii. Odwaga to ważne słowo. Henriette Reker sześć lat temu, w przededniu wyboru na burmistrz, przeżyła zamach na swoje życie.

Nagroda im. Pawła Adamowicza za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości została ustanowiona wspólnie przez Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i Miastem Gdańsk ku czci prezydenta Gdańska, który został zamordowany 13 stycznia 2019 roku podczas wypełniania swoich publicznych obowiązków – przypominają fundatorzy przyznanej po raz pierwszy w tym roku Nagrody.

Laureatka, Henriette Reker, pierwsza kobieta na stanowisku burmistrza Kolonii, została wyróżniona za odwagę i determinację, którą pokazywała przez ostatnie 20 lat promując różnorodność, integrację i solidarność jako integralną część tożsamości Kolonii. W 2015 roku burmistrz Reker przeżyła atak nożownika, który spowodowało jej zaangażowanie w pomoc migrantom i ich integrację. Akt przemocy nie odwiódł jej od dalszego wyznawania bliskich jej sercu wartości w życiu publicznym, realizowanych przez nią politykach i projektach.

– Jestem dumna, że zostałam wybrana laureatką tej niezwykłej nagrody. Wszystko, co za nią stoi, wszystkie te wartości wyznaję z całego serca – mówi Henriette Reker, burmistrz Kolonii. – Przemoc nigdy nie była i nie będzie rozwiązaniem. Zawsze będzie pierwszym krokiem w złym kierunku. Dlatego musimy stać w obronie pokoju, otwartego dialogu i jedności.

Pełna treść komunikatu Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:

“Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Oskarżonemu Stefanowi W. zarzucono dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Oskarżonemu zarzucono również popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania. Obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, a w chwili ich popełnienia miał ograniczoną poczytalność. Oskarżony przebywa w areszcie.

Okoliczności sprawy

13 stycznia 2019 roku na terenie Gdańska odbywał się 27 finał Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy. W godzinach wieczornych zaplanowane było wydarzenie „Światełko do Nieba” – odpalenie zimnych ogni na scenie głównej. W impreziebrał również udział kwestujący na ulicach Gdańska Prezydent Miasta Paweł Adamowicz. Na scenie głównej pojawił się około godziny 19.50 w celu wygłoszenia przemówienia oraz odpalenia „Światełka do nieba”.

W trakcie odpalania zimnych ogni na scenę wbiegł mężczyzna i z bardzo dużą siłą kilkukrotnie ugodził Prezydenta nożem. Następnie grożąc nożem prowadzącemu imprezę zmusił go do oddania mikrofonu, przez który przedstawił się z imienia i nazwiska i wygłosił oświadczenie, w którym podał motywy swojego zachowania.

Napastnik został zatrzymany przez pracowników ochrony.

Prezydent Paweł Adamowicz został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie zmarł 14 stycznia 2019 roku.

Jak wynika z opinii po przeprowadzonej sekcji zwłok, pokrzywdzony doznał czterech ran kłutych, w tym rany kłutej okolicy nadgarstka, rany kłutej klatki piersiowej oraz dwóch ran kłutych brzucha, zadanych jedna po drugiej.

Bezpośrednią przyczyną śmierci był wstrząs krwotoczny współistniejący między innymi ze wstrząsem kardiogennym i niewydolnością wielonarządową, będącymi następstwem krwotoku wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych, głównie z dwumiejscowego uszkodzenia ściany serca.

Materiał dowodowy

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy. Zabezpieczono i poddano analizie nagrania monitoringów, nagranie stacji TVN, nagrania dokonane prywatnymi telefonami osób uczestniczących w imprezie. Przesłuchano ponad 400 świadków, w tym osoby obecne na scenie w chwili ataku, organizatorów, pracowników ochrony, uczestników wydarzenia. Przesłuchano współosadzonych i personel jednostek penitencjarnych, w których oskarżony odbywał karę pozbawienia wolności oraz członków jego rodziny między innymi na okoliczność planowania przez niego popełnienia czynu oraz motywacji.

Dokonano analizy danych przekazanych przez operatorów sieci komórkowych. Uzyskano 60 opinii, w tym biologicznych, dotyczących mikrośladów, toksykologicznych, daktyloskopijnych, informatycznych dotyczących zawartości różnych nośników, z zakresu medycyny sądowej oraz psychologicznych i psychiatrycznych dotyczących podejrzanego.

Zarzuty

Stefanowi W. zarzucono popełnienie przestępstw dokonania zabójstwa Pawła Adamowicza w zamiarze bezpośrednim z motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz przestępstwa zmuszenia groźbą innej osoby do określonego zachowania.

Obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem za przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Przesłuchany kilkukrotnie w toku śledztwa oskarżony Stefan W. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. W toku postępowania napisał list otwarty do członków rodziny, w którym przeprosił …” za zabicie dobrego człowieka”.

Poczytalność

W toku śledztwa Stefan W. został poddany badaniom sądowo-psychiatrycznym, w tym połączonym z obserwacjami sądowo-psychiatrycznymi.

W sprawie uzyskano trzy opinie dotyczące kwestii poczytalności.

W trzeciej, rozstrzygającej biegli orzekli, że w chwili popełnienia zarzuconych przestępstw Stefan W. miał ograniczoną poczytalność.

Motyw zbrodni

Motyw zabójstwa Prezydenta Pawła Adamowicza przedstawiony przez oskarżonego Stefana W. w oświadczeniu wygłoszonym przez niego bezpośrednio po dokonaniu ataku.

Zebrany materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie innej motywacji, niż ta przyjęta w początkowej fazie śledztwa. Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego, według oskarżonego, wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Oskarżony utożsamiał osobę Prezydenta Miasta Gdańska ogólnie z osobami, które sprawowały wszelką władzę, w tym sądowniczą w czasie, gdy zapadł wobec niego skazujący wyrok.

Kara

Przestępstwo zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Wobec sprawcy, który w chwili czynu miał ograniczoną poczytalność Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”.

Grażyna Wawryniuk, pf Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
(UMG)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button