POLITYKA

Czwarty rok – podsumowanie prezydentury Andrzeja Dudy. Aktywności Agaty Kornhauser-Dudy

Czwarty rok - podsumowania z Pałacu Prezydenckiego

– Prezydentura bardzo aktywna, dynamiczna, skupiona na potrzebach zwykłych ludzi – mówi wiceszef KPRP Paweł Mucha, podsumowując cztery lata prezydentury Andrzeja Dudy.

Zapowiada, że Prezydent w kolejnym roku sprawowania urzędu będzie kontynuował działania na rzecz polskich rodzin.

Minister zaznaczył, że Prezydent jest bardzo aktywny w kwestiach bezpieczeństwa. Wskazał na podpisane w czerwcu w Białym Domu przez Prezydenta Dudę i Prezydenta USA Donalda Trumpa porozumienie dotyczącego współpracy militarnej, które zakłada zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce o tysiąc żołnierzy, a także postanowienia warszawskiego szczytu NATO z 2016 r., na którym zdecydowano o wzmocnieniu obecności wojsk Sojuszu na wschodniej flance.

Wiceszef prezydenckiej kancelarii zaznaczył, że priorytetem jest też „kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości”. – Jeżeli mówimy o sukcesach Prezydenta, to zmiany w sądownictwie, w Sądzie Najwyższym są nimi na pewno. Możliwość składania przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych do SN, jak i sądownictwo dyscyplinarne, to zmiany prawa, które Prezydent przeprowadził – powiedział Paweł Mucha. Wskazał w tym kontekście na prezydencką ustawę o bezpłatnej pomocy prawnej.

WIZY do USA

– Podczas najbliższej wizyty możemy spodziewać się, że będzie ogłoszony jeden z tych elementów, które tradycyjnie były podnoszone w relacjach polsko-amerykańskich, czyli kwestia wiz. Myślę, że one powinny w tej kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy zostać ostatecznie zniesione – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

Zaznaczył, że kwestia ta rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni. – Takie zapowiedzi słyszymy ze strony ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher – dodał. Przypomniał, że podczas ostatniej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych podpisana została kolejna z serii umów dwustronnych, które są niezbędne, by Polska została objęta programem ruchu bezwizowego.

– Chcemy doprowadzić do tego, żeby wszystkie niezbędne umowy były podpisane, a z zapowiedzi strony amerykańskiej, w tym pani ambasador Mosbacher, wnosimy, że wszystko zmierza ku temu, żeby można było przed końcem obecnej kadencji Prezydenta Trumpa i Prezydenta Dudy, bo to się prawie zbiega, tę decyzję ogłosić – powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP.

Podkreślił, że kwestia ta nie zależy jednak wyłącznie od woli politycznej. – Poza tym, co zależy od władz polskich, czyli podpisaniem wszystkich niezbędnych umów dotyczących współpracy w sytuacji ruchu bezwizowego – chodzi m.in. o kontrole graniczne, wymianę informacji – jest też drugi element, czyli kwestia odsetka odmów, a to już jest poza nami, to sprawa statystyki, która jest robiona raz do roku i ona nie podlega żadnemu politycznemu nadzorowi – zaznaczył prezydencki minister.

Jak dodał, trzeci element to wola polityczna strony amerykańskiej. – Jak rozumiem, jest ona dziś wyrażana, strona amerykańska dąży do tego, żeby te wizy zostały zniesione – powiedział minister Szczerski.

Zaznaczył, że „jeśli te wszystkie elementy się ze sobą zbiegną, czyli architektura umów dwustronnych, kryterium statystyczne i wola polityczna, to wszystko ku temu zmierza, żeby o zniesieniu wiz można było mówić”. – Ale mówię o tym ostrożnie dlatego, że nie wszystko od nas zależy, kryterium statystyczne w szczególności, ono po prostu zostanie wyliczone – dodał prezydencki minister.

Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego będzie możliwe, jeśli wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych liczony od października do września spadnie poniżej 3 procent. W ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł nieco poniżej 4 procent, czyli najmniej w historii.

Czwarty rok prezydentury Andrzeja Dudy

 • 104 wizyty krajowe
 • 37 spotkań z mieszkańcami powiatów
 • 22 wizyty zagraniczne
 • 11 głów państw i szefów rządów zostało przyjętych w Polsce przez Prezydenta
 • 25 spotkań z żołnierzami
 • defilady wojsk polskich i sojuszniczych 
 • 50 awansów generalskich
 • 3 585 funkcjonariuszy i żołnierzy mianowanych na pierwszy stopień oficerski
 • 229 podpisanych ustaw
 • inicjatyw ustawodawczych skierowanych do Sejmu RP
 • 1 914 nadanych polskich obywatelstw
 • 109 ratyfikowanych i ogłoszonych umów międzynarodowych
 • 34 rozporządzenia
 • 103 000 przyznanych orderów i odznaczeń państwowych 
 • 33 Ordery Orła Białego
 • 65 Krzyży Zesłańców Sybiru
 • 624 Orderów Odrodzenia Polski
 • 634 Złotych Krzyży Zasługi
 • 82 364 medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • 13 718 medali za długoletnią służbę
 • 43 500 biało-czerwonych flag państwowych przekazanych do wszystkich polskich samorządów
 • 29 osób wyróżnionych honorową bronią białą
 • 365 nominacji sędziowskich i asesorskich
 • 442 nominacje profesorskie
 • 21 postanowień w sprawach obronności i porządku publicznego
 • 503 listy z okazji oficjalnych uroczystości i rocznic 
 • 26 mianowanych ambasadorów
 • 21 przyjętych listów uwierzytelniających
 • 1 200 listów gratulacyjnych wysłanych do osób obchodzących 100. urodziny w roku stulecia odzyskania niepodległości
 • 714 listów gratulacyjnych skierowanych do rodziców dzieci urodzonych 11 listopada 2018 r.
 • 137 przyznanych patronatów honorowych
 • 257 przyznanych patronatów narodowych
 • 5 wyjazdów na Wschód zorganizowano w ramach cyklicznej Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie; przejechanych 8 000 km
 • 22 miejscowości odwiedzone w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie: Berdyczów, Chmielnik, Maćkowce, Chmielnick, Oleszkowce, Iwano-Frankiwsk, Obertyn, Tłumacz, Kołomyja, Kałusz, Sambor, Łanowice, Stryj, Drohobycz, Borysław, Kiszyniów, Soroki, Cupcini, Tirnova, Lwów, Złoczów, Żółkiew
 • 17 ton przekazwanych darów Rodakom na Wschodzie, w tym: odzież, obuwie, kołdry, art. spożywcze i sanitarne, chemia gospodarcza, książki, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy i multimedialny
 • 116 000 sadzonek rozdano w całej Polsce w ramach akcji SadziMY
 • 50 polskich miast we wszystkich województwach odwiedziło Mobilne Muzeum Multimedialne. Zwiedziło je 68 tys. osób
 • 6 000 osób wysłuchało Koncertu w ramach Narodowego Grania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
 • 8 nowel polskich składa się w tym roku na Narodowe Czytanie
 • 100 metrów miała biało-czerwona flaga od Prezydenta RP wywieszona na wieży Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze
 • 3 000 biało-czerwonych flag od Prezydenta trafiło do pakietów pielgrzymów reprezentujących Polskę podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie
 • 300 kartek wysłano w ramach akcji Kartka dla Kombatanta
 • 11 konferencji tematycznych zorganizowanych przez Narodową Radę Rozwoju, m.in. „500 plus na wsi”, „Opieka nad osobami starszymi”, „Finanse samorządowe wobec wyzwań przyszłości”, „Powroty młodych naukowców”, „100 lat i co dalej?”, „Centrum Zdrowia 75+”, „Wspólnie o onkologii”
 • 70 zebrań sekcji tematycznych NRR
 • 60 spotkań eksperckich i regionalnych w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych
 • 358 wniosków o dostęp do informacji publicznej wpłynęło do Biura Prawa i Ustroju
 • 5830 postanowień i odpowiedzi na listy przygotowało Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski
 • 18 osób zostało ułaskawionych 

Aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy

W czwartym roku działalności w roli Pierwszej Damy Agata Kornhauser-Duda szczególnie skupiła się na wsparciu osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także na promocji zdrowia. Odwiedzała osoby potrzebujące w ośrodkach opiekuńczych, placówkach specjalistycznych, szpitalach, hospicjach, a nawet w ich domach. Przyjmowała niepełnosprawnych w każdym wieku, seniorów, lekarzy i działaczy w Pałacu Prezydenckim.

Przez cały rok Pierwsza Dama składała wizyty w szkołach i przedszkolach, z młodzieżą rozmawiała także podczas spotkań z Polonią i Polakami zza granicy. Towarzyszyła mężowi w wielu uroczystościach państwowych oraz wspólnie z rodakami świętowała setną rocznicę odzyskania niepodległości. W kraju i za granicą Małżonka Prezydenta poruszała tematy edukacji, polskich tradycji i kultury, zdrowia oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Jak co roku Agata Kornhauser-Duda angażowała się w inicjatywy wspomagające leczenie i rehabilitację wcześniaków i poszerzanie wiedzy społecznej w zakresie wcześniactwa.

Spotkania Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim i Belwederze dotyczyły szerokiego spektrum tematów jak dyplomacja, wolontariat, tożsamość narodowa i lokalna. Zwiedzający siedzibę głowy państwa poznawali historię gmachu, arkana protokołu dyplomatycznego i wizyt przywódców innych krajów bezpośrednio od Pierwszej Damy, która w swoim kalendarzu chętnie umieszcza spotkania z gośćmi Pałacu.

CZWARTY ROK W LICZBACH

Pierwsza Dama złożyła 45 indywidualnych wizyt w kraju oraz 2 za granicą. Mężowi towarzyszyła w 44 podróżach w Polsce10 poza nią. W czasie wspólnych wizyt zagranicznych Pierwsza Dama zrealizowała 9 programów odrębnych. Agata Kornhauser-Duda udzieliła 45 lekcji języka niemieckiego, wystosowała 37 listów okolicznościowych oraz wsparła 49 inicjatyw charytatywnych. Para Prezydencka przyjęła w Warszawie 6 przywódców innych państw, a Pierwsza Dama 4 razy gościła ich współmałżonków. Pierwsza Dama aż 34 razy spotkała się z grupami w Pałacu Prezydenckim, a w uroczystościach w siedzibie głowy państwa wzięła udział 25 razy. Samodzielnie uczestniczyła w 24 wydarzeniach w Pałacu i Belwederze, udzieliła 62 patronatów, a w 2018 roku obowiązywało 9 patronatów długofalowych Pierwszej Damy.
(KPRP)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button