POLSKAŚWIAT

8,6 miliarda złotych z przestępstw wyprowadzono z Polski

Zatrzymania członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza – to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Na polecenie prokuratora 12 lutego 2020 r. prawie 300 funkcjonariuszy CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, przeszukali ponad 60 siedzib i lokali podmiotów uczestniczących w popełnianiu ujawnionych przestępstw, a następnie zatrzymali 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Ustalenia śledztwa. Nie mniej niż 8,6 miliarda złotych pochodzących z przestępstw wyprowadzono z Polski

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 12 lipca 2019 roku i już 29 lipca 2019 roku prokurator wszczął śledztwo. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że ustalona spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, po uzyskaniu w dniu 21 lipca 2015 roku, licencji krajowej instytucji płatniczej, rozpoczeła współpracę z osobami i spółkami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Wólki Kosowskiej.

Działalność ustalonych – 26 spółek (zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy) i innych podmiotów, była jedynie przykryciem dla zorganizowanej grupy przestępczej. W jej ramach, sprawcy stworzyli strukturę, która była wykorzystywana do zakładania spółek i prowadzenia dla nich rachunków bankowych. Tak utworzone spółki i inne podmioty, miały za zadanie obrót za pośrednictwem swoich rachunków bankowych, znacznymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z popełniania przestępstw i przestępstw skarbowych, którego celem było udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia tych środków. W ten sposób w okresie 2016 – 2019 wytransferowano za granicę Rzeczypospolitej Polskiej ponad 8,6 miliarda złotych, głównie do Chin i Wietnamu. Środki te pochodziły od 26 podmiotów prowadzących działalność głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podmioty te w szczególności nie odprowadzały podatków od prowadzonej działalności lub odprowadzały je w nienależytym rozmiarze. Nie składały sprawozdań finałowych do Krajowego Rejestru Sądowego lub sprawozdania te były rażąco nierzetelne. Szkoda poniesiona przez Skarb Państwa z tytułu nieuiszczenia przez te podmioty należnych podatków VAT i CIT wynosi niemal półtora miliarda złotych.

Jednocześnie za wskazanymi 26 podmiotami gospodarczymi stał szereg osób, głównie pochodzenia wietnamskiego, które nie były ujawnione w KRS, ale w rzeczywistości to one nimi kierowały. Osoby te regularnie przekazywały gotówkę na terenie Wólki Kosowskiej pracownikom ustalonej krajowej instytucji płatniczej w Warszawie. Pieniądze te były wpłacane na rachunki bankowe i niezwłocznie transferowane za granicę. Ustalona spółka akcyjna, która posiadała statut krajowej instytucji płatniczej w Warszawie, była wykorzystywana do zalegalizowania transakcji i nie wzbudzania uzasadnionych podejrzeń co do przepływu znacznych środków finansowych.
(PK)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button