POLSKA

„Rozdawnictwo plus”. 14. emerytura a inflacja. Seniorzy dostaną kolejne pieniądze w sierpniu

Polska PiS

Kolejne „rozdawnictwo” pustych pieniędzy przez PiS to kolejny wzrost inflacji.

To też następny dodruk banknotów. Seniorzy otrzymają 14. emeryturę.

Przez to polityczne działanie, by zachować ten elektorat dla siebie, NBP znów będzie podnosił stopy procentowe.

– Wypłata również w tym roku czternastej emerytury to nasza odpowiedź na inflację. Walczymy z nią na wielu polach – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jest to kłamstwo w żywe oczy!

Przez te durne decyzje PiS Rada Polityki Pieniężnej od jesieni ciągle podnosi stopy procentowe. Raty kredytów już urosły o kilkadziesiąt procent.
Puste pieniądze drukowane przez Glapińskiego prezesa NBP powodują tylko długi oraz większą inflację.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził gminę Świercze w województwie mazowieckim. Szef rządu podczas spotkania w Klubie Senior+ podkreślił, że rząd nieustannie będzie działał na rzecz poprawienia wysokości emerytur w Polsce. Dodał również, że jest to czas na państwo, które wypracowuje nowe dochody, po to, aby móc przeznaczyć je na wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

– Dla seniorów najważniejsza jest służba zdrowia i godne emerytury, ale także żeby jesień życia była jak najbardziej aktywnym czasem. Jak długo będziemy rządzić, będziemy starali się o jak najlepsze emerytury i życie dla naszych seniorów – powiedział premier.

Trzynasta i czternasta emerytura – to blisko 25 mld zł tylko w 2022 r.

W tym roku dodatkowe wsparcie w ramach trzynastej i czternastej emerytury to blisko 25 mld zł. To środki, które seniorzy mogą przeznaczyć na żywność, lekarstwa, ale również doposażenie mieszkania, opał czy małe remonty. 

Trzynastą emeryturę po raz pierwszy PiS wypłacił w 2019 r.

 • To dodatkowe świadczenie pieniężne – od 2020 r. gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. 
 • Wypłacane ok. 9,7 mln osobom w wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku. 
 • Tylko w tym roku całkowita kwota wypłat to ponad 13,1 mld zł. 

Czternasta emerytura to wsparciem finansowe dla osób starszych pobierających niższe emerytury i renty. Po raz pierwszy wypłacono ją w 2021 r.

 • Otrzymało ją ok. 8 mln emerytów i rencistów w pełnej wysokości oraz ok. 1,2 mln w wysokości niepełnej. 
 • Decyzją rządu czternasta emerytura zostanie wypłacona również w 2022 r. 
 • Całkowity koszt tego świadczenia w 2022 r. wyniesie ok. 11,4 mld zł.

Wsparcie seniorów w ramach Polskiego Ładu

Od początku 2022 r. emeryci korzystają również z rozwiązań Polskiego Ładu – wprowadzono emeryturę bez podatku do 2 500 zł. Oznacza to, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej. 

Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Zmiany w emeryturach rolniczych

Rada Ministrów 20 kwietnia 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy, którzy są na emeryturze nie będą musieli przerywać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu.

Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

W sierpniu 2022 r. rząd wypłaci emerytom i rencistom tzw. 14. emeryturę. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT. Otrzyma ją ok. 9 mln emerytów i rencistów. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł. Wypłata czternastki odbędzie się po raz kolejny. Pierwszy raz emeryci i renciści otrzymali ją w 2021 r.

Najważniejsze rozwiązania

 • W sierpniu emeryci i renciści otrzymają 14. emeryturę.
  – Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, wyniesie ona 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto.
  – Powyżej 2900 zł brutto obowiązywała będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli czternastka będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł. 
 • 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT.
 • Rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
 • Czternastkę otrzyma ok. 9 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 7,7 mln osób otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.
 • Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł.

Wypłata 13. i 14. emerytury

 • Fundamentem działań rządu jest solidarność międzypokoleniowa oraz troska o stały wzrost jakości życia seniorów. Dlatego, od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest tzw. 13. emerytura. W 2019 r. było to 1100 zł brutto.
 • W 2020 r. 13. emerytura wyniosła 1200 zł brutto, w 2021 r. 1250,88 zł, a w 2022 r. – 1338,44 zł brutto. W latach 2019-2022 na wypłatę 13. emerytury rząd przeznaczył ok. 48 mld zł.
 • W 2021 r. wypłacona została 14. emerytura. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniosła 1250,88 zł brutto. W przypadku osób pobierających świadczenie powyżej 2900 zł zastosowana została zasada „złotówka za złotówkę”, a więc czternastka była zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Koszt wypłaty 14. emerytury w 2021 r. to ok. 11 mld zł.

Pozostałe wsparcie dla emerytów i rencistów

 • W marcu 2022 r. wszystkie emerytury i renty zostały zwaloryzowane na poziomie 7%. Dzięki temu, najniższa emerytura wzrosła do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł więcej niż w 2021 r. Porównując to z 2015 r., najniższe świadczenia wzrosły o prawie 458 zł, czyli o 52%.
 • Dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł, świadczenia do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT.
 • Od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT w pierwszym przedziale spadnie z 17% do 12%.
 • Seniorzy mogą korzystać z dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dochód nie może przekroczyć 2100 zł, a w sytuacji gospodarstwa z większą liczbą osób – 1500 zł.

(własne, KPRM)

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button