POLSKA

Zapora na granicy polsko-białoruskiej. Umowa na budowę bariery elektronicznej podpisana

Straż Graniczna podpisała umowę na budowę perymetrii

Straż Graniczna podpisała umowę na budowę bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej.

– Bariera elektroniczna będzie miała długość 202 km i obejmie zasięgiem działania wszystkie odcinki budowanej zapory fizycznej, a także część wód granicznych – mówi wiceminister Maciej Wąsik. – Umowa w zakresie, w którym może zostać udostępniona opinii publicznej tj. bez szczegółów technicznych, jak zwykle zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej – dodaje wiceszef MSWiA.

Wykonawcą umowy jest firma ELEKTROTIM S.A. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę ponad 332 mln zł.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu współdziałających urządzeń elektronicznych wraz z oprogramowaniem, komponentami teleinformatycznymi oraz elementami pomocniczymi do ochrony granicy państwowej. Będą one wykorzystywały czujniki wykrywające różne cechy fizyczne obiektów. Zapewni to kompleksowy obraz sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposób ciągły, niezależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej to skutek wejścia w życie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 4 listopada 2021 r., określa zasady realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Rozwiązanie stworzyło podstawy prawne umożliwiające szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji.

Prace planowo zakończą się w czerwcu br.

Bariera na polsko-białoruskiej granicy będzie ważnym elementem bezpieczeństwa w systemie ochrony granicy państwowej. Pomoże funkcjonariuszom SG w zapewnieniu szczelności granicy. Zapora będzie miała 186 km i ok. 5,5 m wysokości. Jej trzon będą stanowiły 5-metrowe, stalowe słupy, które zwieńczy drut kolczasty.

Wizualizacja zabezpieczenia granicy państwowej przygotowana przez Straż Graniczną (fot. SG)

Powstaje zapora na granicy polsko-białoruskiej

4 stycznia br. Straż Graniczna podpisała umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. W ramach budowy zapory zostały zawarte odrębne zamówienia na elementy stalowe i roboty budowlane. Wykonanie przęseł stalowych zostało powierzone konsorcjum trzech firm – POLIMEXOWI MOSTOSTAL SA, który jest liderem konsorcjum oraz firmom: MOSTOSTAL Siedlce Spółka z o.o., Sp.k. i Węglokoks SA. Natomiast za roboty budowlane są odpowiedzialni dwaj wykonawcy – BUDIMEX SA, oraz konsorcjum firm UNIBEP SA (lider konsorcjum) i BUDREX Spółka z o.o.

Prace nad budową fizycznej zapory rozpoczęły się 25 stycznia br. Przebiegają zgodnie z planem, a termin ich zakończenia jest zgodny z przyjętym harmonogramem.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button