KRAKÓW

Zakopianka. Druga nitka najdłuższego tunelu w Polsce przebita

Połączenie lewej nitki tunelu drążonego pod górą Luboń Mały

27 kwietnia 2020 r. nastąpiło połączenie lewej nitki tunelu drążonego pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój.

Połączenie odcinków drążonych jednocześnie od północy i południa nastąpiło metodą mikrostrzałów, z użyciem materiałów wybuchowych. Prawa nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r. i obecnie trwają tam prace przy obudowie docelowej, niszach alarmowych i hydrantowych.

W październiku ubiegłego roku przebito pierwszą nitkę tego najdłuższego tunelu w Polsce. Całkowita długość tunelów wynosi 2 km 60 m.

Ten odcinek drogi ekspresowej S7 budowany jest z dofinansowaniem z funduszy UE w kwocie ponad 1,3 mld złotych, co stanowi ponad połowę inwestycji.

„Ta unijna inwestycja drogowa łącząca Europę służyć będzie Polakom i innym Europejczykom. Skorzystają z niej mieszkańcy Małopolski, udający się w Tatry turyści z innych części kraju, a także kierowcy ciężarówek z Polski, Litwy czy Chorwacji. Ten odcinek drogi ekspresowej S7 stanowi część Europejskiej sieci TEN-T, a wsparcie z budżetu Unii gwarantuje bezpłatność przejazdu tunelem” – zaznaczył Janusz Wojciechowski, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Polacy czekają na Zakopiankę od wielu lat. Wreszcie te oczekiwania stają się rzeczywistością. Przebicie drugiej nitki tunelu to kolejny ważny etap na drodze do celu, jakim jest ukończenie realizacji tej inwestycji” – podkreśla Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Dzięki tunelowi, kierowcy jak po nitce do kłębka, w sposób bezpieczny i komfortowy będą pokonywali trasę, którą do tej pory określali drogą przez mękę. Mówiąc o budowie S7 na odcinku Lubień – Rabka nie sposób nie wspomnieć o Funduszach Europejskich, które w ponad połowie pokrywają koszty budowy drogi. Trasa nie tylko ze względu na to, że powstaje przy wsparciu środków unijnych, będzie miała europejski wymiar, ale również dlatego, że połączy Polskę z południowymi sąsiadami. Dla portów w Gdańsku i Gdyni ma znaczenie strategiczne, a Słowację bardzo „przybliży” do morza – dodał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

„Dzisiejsza uroczystość z pewnością cieszy użytkowników dróg nie tylko w Małopolsce, ale również turystów, którzy odwiedzają Podhale i Tatry. Prace budowlane są prowadzone rzetelnie, skutecznie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Liczę, że wszyscy zaangażowani w tę inwestycję staną na wysokości zadania i już w 2021 r. kierowcy będą mogli skorzystać z tunelu pod górą Luboń Mały” – mówił Tomasz Żuchowski, p.o. Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Trasa S7 Lubień – Rabka Zdrój (fot. gddkia)

Tunele pod górą Luboń Mały

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w Naprawie, od prawego portalu północnego. Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa wykonywanych robót dopuszczone zostało wykonywanie prac w ruchu ciągłym, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Roboty prowadzone bez przerw i postojów wiążą się z występowaniem w górze naprężeń i odkształceń, które są na bieżąco monitorowane. Na bieżąco wykonywana jest też obudowa wstępna, w tym spryskiwanie betonem ścian i przodków, by nie osypywał się materiał skalny.

W związku z osuwiskiem przy lewym portalu w Skomielnej Białej czasowo wstrzymano rozpoczęcie drążenia lewego tunelu od strony południowej. Konieczne było zabezpieczenie osuwiska i przeprojektowanie obiektów inżynieryjnych. W czerwcu 2019 r. zakończyło się tu palowanie. Pale zabezpieczające osuwisko stanowią jednocześnie konstrukcję budynku wentylatorni. Po jego ukończeniu rozpoczęto drążenie metodą podstropową, pod budynkiem wentylatorni. Jest on zlokalizowany bezpośrednio na wylocie tunelu lewego.

Epidemia koronawirusa nie zatrzymała prac na budowie odcinka tunelowego S7 Naprawa-Skomielna Biała. Wszyscy pracownicy stosują się do wprowadzonych obostrzeń.

Metoda drążenia tunelu na S7

Na odcinku S7 Naprawa – Skomielna Biała wykonawca, firma Astaldi, stosuje metodę kontrolowanej deformacji A.DE.CO.-RS (analiza deformacji kontrolowanych w skałach i gruntach). Jest to metoda opracowana w latach 80 we Włoszech. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wzajemnego oddziaływania gruntu i obudowy – tymczasowej lub stałej – jako funkcję ich odpowiedniej sztywności, ale także czasu pogorszenia właściwości gruntu, zwłaszcza bloków skalnych.

Drążenie tunelu składa się z kilku faz:

– wykonanie skarp wykopów i wykonanie ściany berlińskiej z pali DFF kotwionych kotwami o długości do 30 metrów i sukcesywne schodzenie w dół wykopu do poziomu spągu czyli podłoża,

– wzmocnienie przodka dodatkowymi kotwami z jednoczesnym monitoringiem zachowania się górotworu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem drążenia,

– wykonanie obudowy wyprzedzającej (jeden z elementów obudowy tymczasowej) nad przyszłym przodkiem,

– wykonanie poziomych odwiertów próbnych, w celu zbadania cech górotworu,

– wzmacnianie gwoździami z włókna szklanego czoła przodka, w przypadku słabych skał.

Każdy etap podlega monitoringowi i ocenie wyników z pomiarów geodezyjnych.

Mapa drogi s7 – trzy odcinki (fot. gddkia)

S7 Lubień – Rabka Zdrój

Duże różnice wysokości i spadki terenu, niejednorodne skały fliszowych Karpat Zewnętrznych, trudne warunki hydrologiczne, tereny osuwiskowe i rozproszona na całym obszarze zabudowa są wyzwaniami dla budowniczych drogi ekspresowej S7 w terenie górskim. Budowa takiej trasy wymagała zaprojektowania dużej ilości obiektów inżynierskich realizowanych w trudnych warunkach gruntowych. Na odcinku ok. 16,7 km nowej drogi, w tym 15,8 km ekspresowej oprócz dwukomorowego tunelu o długości 2,06 km, który stanowi 12,3% całej trasy, powstanie 38 obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad.

Budowa S7 od Lubnia do Rabki Zdroju rozpoczęła się w 2016 r. Trasę, której koszt wykonania wyniesie ponad 2,1 mld zł, podzielono na trzy odcinki realizacyjne:

• S7 Lubień – Naprawa,

• S7 Naprawa – Skomielna Biała,

• S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i dwujezdniowa DK47 do Chabówki.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 1 322,4 mln zł.

S7 Lubień – Naprawa

W ramach 7,6 km odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa, oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, zaprojektowano m.in. dwa MOP-y: Lubień i Krzeczów oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych obiektów mostowych na potoku Krzywańskim. Wykonawcą tej drogi jest polsko – ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa. Koszt prac wyniesie 521,5 mln zł.

Pod koniec grudnia 2019 r. oddana do ruchu została jezdnia lewa. Ruch odbywa się po niej w dwóch kierunkach. obecnie wykonywane są prace na jezdni prawej: makroniwelacja terenu, na skarpie wykopu układana jest okładzina kamienna, trwa osuszanie koryta cieku pod nie ukończoną estakadą (osuwisko opóźniło prace) oraz trwają roboty wodno-kanalizacyjne. Zaawansowanie prac wynosi ponad 90%, a ich zakończenie prac jest planowane w tym roku.

S7 Naprawa – Skomielna Biała

Na odcinku S7 Naprawa – Skomielna Biała, tunelowym, o długości 3 km powstaje dwukomorowy tunel o długości ok. 2,06 km (czyli w praktyce dwa tunele o łącznej długości 4120 m), z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami, budynkami wentylatorni oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Na tym odcinku powstaje także jeden wiadukt, przed północnym portalem tunelu, o długości 321 m. Wykonawcą jest włoska firma Astaldi S.p.A. Koszt prac wynosi 968,9 mln zł.

Wykonywana jest obudowa stała, nisze hydrantowe i sygnalizacyjno-alarmowe, przejścia awaryjne i przejazd awaryjny pomiędzy nitkami tunelu. Przed portalem północnym wykonywana jest izolacja płyty fundamentowej stacji wentylatorowej. Przed portalem południowym trwają prace przy budowie wentylatorni oraz nowego koryta potoku Stachorówka. Na skarpie przed portalem wykonywane są kosze gabionowe. Zaawansowanie prac wynosi ponad 50%. Zakończenie budowy planowane jest w 2021 r.

S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój

Na trzecim odcinku S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój, wraz z dwujezdniową DK47 Rabka Zdrój – Chabówka, o długości 6,1 km, oprócz dwujezdniowej drogi wybudowano m.in. dwa węzły drogowe Skomielna Biała i Zabornia, obwód utrzymania drogi ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższą estakadę, liczącą 1 km długości. Węzeł Skomielna tworzą długie obiekty: estakada nad potokami, DK28 i dwoma łącznicami węzła Skomielna będzie miała 425 m, a dwie łącznice tego węzła ponad 350 m każda (356 m i 367 m). Najwyższe podpory na estakadzie w Skomielnej mają 50 m wysokości. Wykonawcą jest włoska firma Salini. Koszt wykonania tego odcinka to 615 mln zł. Odcinek ten został oddany do ruchu we wrześniu 2019 r.

Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka” została podpisana przez CUPT i GDDKiA we wrześniu 2017 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2,53 mld PLN, a wartość dofinansowania UE to 1,32 mld PLN.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back to top button