POLSKA

Wyciek z rurociągu „Przyjaźń”. Przyczyna awarii nieznana

Kujawsko-Pomorskie

We wtorek, 11 października późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – około 70 kilometrów od Płocka.

Jest to magistrala za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. W tym momencie nie są znane przyczyny zdarzenia – natychmiast zostało wyłączone tłoczenie w uszkodzonej nitce. Druga nitka ropociągu działa bez zmian.

Pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec działa w trybie standardowym.

Na miejsce zdarzenia od razu udały się służby ratunkowe PERN oraz Państwowej Straży Pożarnej, by ocenić sytuację, zabezpieczyć teren i przystąpić do działań ratowniczych.

„Przyjaźń” to największy na świecie system rurociągów, łączący Syberię i Europę Środkową.

Strażacy działają w okolicach miejscowości Żurawice w polu kukurydzy w sąsiedniej gminie Boniewo.

W tym momencie wszystkie służby PERN (techniczne, eksploatacyjne, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska) podejmują działania zgodnie z algorytmami przewidzianymi dla tego typu sytuacji.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Przyczyny awarii pozostają nieznane.

PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg „Przyjaźń”, w związku z rozszczelnieniem jednej z nitek zachodniej magistrali, którą ropa naftowa dociera do Klientów niemieckich. Dostawy odbywają się z uwzględnieniem możliwości technicznych. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma także wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców.

Na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby odpowiedzialne za usuwanie skutków tego typu sytuacji. Po zebraniu ropy naftowej, która wydostała się z rurociągu, do akcji natychmiast przystąpią służby techniczne. Zbadają one dokładne przyczyny zdarzenia i naprawią rurociąg. Na miejscu są także służby odpowiedzialne za rekultywację zanieczyszczonego terenu. PERN szacuje, że usuwanie zanieczyszczeń potrwa jeszcze kilka godzin. Sytuacja pozostaje bez wpływu na okolicznych mieszkańców tego terenu.

PERN w stałym kontakcie z Inspektoratami Ochrony Środowiska

Od początku zdarzenia związanego z rozszczelnieniem rurociągu dostarczającego ropę naftową do Klientów niemieckich, PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Spółka monitoruje sytuację od strony wpływu na przyrodę.

PERN współpracuje także z zewnętrzną firmą, która profesjonalnie zajmuje się działaniami rekultywacyjnymi. Po zakończeniu pracy przy samej magistrali, natychmiast ruszą ostateczne działania przywracające teren do stanu pierwotnego.

Trwa naprawa uszkodzonego rurociągu, PERN chce jak najszybciej przywrócić tłoczenie ropy naftowej

Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca.

W nocy realizowane były prace związane z oczyszczeniem rurociągu z pozostałej w nim ropy, co stworzyło bezpieczne warunki do działań przy usunięciu usterki. Jednocześnie prowadzone są analizy związane z przyczyną zdarzenia.

Na miejscu obecne są cały czas służby związane z ochroną środowiska i rekultywacją gruntu. Dziś w godzinach wieczornych planujemy kolejną aktualizację informacji.

Służby PERN dotarły do uszkodzonego rurociągu, brak znamion działania osób trzecich (12 października)

Po usunięciu większości zanieczyszczeń z terenu znajdującego się w pobliżu uszkodzonego wczoraj rurociągu ropy naftowej, służby techniczne PERN zlokalizowały miejsce wycieku. Z pierwszych ustaleń i ze sposobu odkształcenia rurociągu wynika, że na ten moment brak jest znamion ingerencji osób trzecich. Trwają jednak szczegółowe analizy, których celem jest ustalenie przyczyny zdarzenia oraz naprawa magistrali tak, aby jak najszybciej ruszyło tłoczenie surowca.

Poza działaniami związanymi z naprawą odcinka zachodniego, który dostarcza ropę naftową do Niemiec, PERN rozpoczął intensywne prace związane z rekultywacją terenu, by jak najszybciej przywrócić go do pierwotnego stanu. Działania remediacyjne prowadzą pracownicy z Działu Ochrony Środowiska PERN oraz specjalistyczna firma zewnętrzna realizująca zlecenie operatora.

PERN jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo naszego kraju.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button