POLITYKAŚWIAT

Wybory prezydenckie 2020 za granicą. Rekordowa frekwencja – podsumowanie

Wybory prezydenckie 2020

Pomimo pandemii i związanej z nią sytuacji międzynarodowej, w wyborach Prezydenta RP za granicą odnotowano rekordową frekwencję.

Do obwodowych komisji wyborczych w polskich placówkach dyplomatyczno-konsularnych dotarła zdecydowana większość kart wydanych w głosowaniu korespondencyjnym.

W wielu krajach możliwe było wyłącznie głosowanie korespondencyjne – wynikało to z decyzji ich władz, do której organizatorzy polskich wyborów musieli się dostosować. Sytuacja taka miała miejsce, np. w USA, gdzie w I turze w 2020 r. zapisało się do spisu wyborców 33827 osób. To wzrost o 52% względem I tury wyborów w roku 2015, gdy zapisanych było 22141 osób.

W Wielkiej Brytanii w spisie wyborców odnotowano 129 331 rodaków. Warto zauważyć, że podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w roku 2015 liczba ta wynosiła 73 870, co oznacza wzrost o 75%.

W pierwszej turze wyborów 2020 r. wszyscy wyborcy zamieszkali w Wielkiej Brytanii głosowali korespondencyjnie, a do komisji wyborczej w wymaganym przez prawo terminie spłynęło 87% kart do głosowania. Dla porównania, w pierwszej turze wyborów prezydenckich w roku 2015 było to 79%.

Podobnie sytuacja przedstawiała się w Irlandii – w spisie wyborców figurowało 21 715 osób (wzrost o 71% w porównaniu z wyborami z roku 2015). We wczorajszych wyborach wróciło w terminie 92% kopert zwrotnych (w roku 2015 było to 84%).

Duży wzrost liczby osób figurujących w spisach wyborców odnotowano także w Norwegii (2020: 13 867 osób, 2015: 9444; wzrost o 46%). Także tutaj procent zwróconych pakietów wyborczych był w tym roku wyższy niż w pierwszej turze wyborów w roku 2015 (2020: 76%, 2015: 74%).

W Holandii wzrost liczby zapisanych do spisu wyborców w 2020 roku sięgnął 129% (2015: 7279, 2020: 16714). Odsetek zwróconych pakietów wzrósł do 90%; w roku 2015 wynosił 83%.

We Francji odnotowano wzrost liczby wyborców zapisanych do spisu o 44% (2015: 8082, 2020: 11661). Skuteczność zwrotu pakietów sięgnęła 79% (w 2015 roku wyniosła 73%).

Przygotowanie wyborów Prezydenta RP za granicą w tak krótkim czasie to bezprecedensowa operacja w historii polskiej służby konsularnej. W przygotowywanie i wysyłkę pakietów zaangażowani byli wszyscy pracownicy placówek czyli ok. 534 urzędników konsularnych na całym świecie, wspieranych dodatkowo przez pozostałych pracowników placówek oraz pracowników centrali MSZ. Do spisów wyborców za granicą zapisało się ponad 387 tysięcy obywateli, w tym ponad 343 tysięcy – to wyborcy głosujący korespondencyjnie. Dla porównania – w 2015 r. w spisach wyborców podczas I tury głosowania wpisanych było 196 121 wyborców, w tym 34 021 głosujących korespondencyjnie.

Przypominamy także, że wyborca, który nie był ujęty w spisie wyborców u konsula przed I turą, a chce głosować za granicą w II turze korespondencyjnie, powinien zgłosić się do spisu u właściwego konsula do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00 czasu lokalnego. Natomiast wyborca nieujęty w spisie wyborców u konsula, chcący zapisać się do głosowania osobistego w obwodzie głosowania, w którym będzie to możliwe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, powinien zgłosić się do spisu do 9 lipca 2020 r. do godz. 24:00.

Łącznie do spisów wyborców za granicą przed II turą wpisało się ponad 140 tys. nowych wyborców (w sumie w spisach jest aktualnie ok. 516 tys.).
Poza e-wyborami, dostępne były inne formy (e-mail, ustnie, pisemnie, telefaks) umożliwiające rejestrację.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button