ŚWIAT

Wołodymyr Zełenski z wizytą w krajach bałtyckich. „Nadejdzie dzień, gdy nie będzie Polski”

Litwa, Łotwa i Estonia

– My w Europie potrzebujemy bardziej produktywnej pracy sektorów obronnych, aby być samowystarczalnymi w naszej obronności – Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Łotwy

W ramach oficjalnej wizyty w Republice Łotewskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkiewiczem.

Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja może wysłać do walki przeciwko Ukrainie jeszcze 300 tysięcy więźniów.

Ostrzega, że „jeśli taki katastrofalny dzień – dzień, gdy Ukraina przestanie istnieć – kiedykolwiek nadejdzie, to Rosja zrobi wszystko, co możliwe, aby upewnić się, że nastąpi też dzień, gdy nie będzie już Mołdawii, a następnie dzień, gdy nie będzie już krajów bałtyckich, dzień, gdy nie będzie Polski i dzień, gdy nie będzie wielu innych krajów”.

Głowa państwa ukraińskiego wyraziła wdzięczność Łotwie w imieniu wszystkich ukraińskich mężczyzn i kobiet, którzy chronią nasze państwo i dla niego pracują.

„Łotwa należy do tych państw, które wspierają Ukrainę od pierwszych dni wojny na pełną skalę. Panie Prezydencie, doceniam Pańskie osobiste wysiłki w tej chwili. Jestem także wdzięczny waszemu zespołowi, całej klasie politycznej i całemu społeczeństwu łotewskiemu. Doceniamy, że pańskie zasadnicze stanowisko jest zawsze skierowane ku Ukrainie. I w instytucjach Unii Europejskiej, i w NATO, i w innych organizacjach międzynarodowych” – powiedział prezydent Ukrainy podczas spotkania z przedstawicielami mediów po wynikach negocjacji z Edgarsem Rinkiewiczem w Rydze.

Wołodymyr Zełenski podziękował także za nowy pakiet obronny dla Ukrainy, który został szczegółowo omówiony podczas spotkania.

„Dziękuję za jasne zrozumienie, że siła naszych żołnierzy, siła naszych pozycji, nasza ukraińska przyszłość to siła, która gwarantuje niepodległość nie tylko Ukrainie, ale także niezależność wielu w Europie, niezależność Waszego państwa jako Dobrze. Dlatego tak ważne jest dla nas, dla Łotwy i dla wszystkich naszych partnerów, abyśmy kontynuowali jak najbardziej skoordynowaną i możliwie najskuteczniejszą pracę na rzecz zwycięstwa nad Rosją” – powiedziała głowa państwa.

Przywódcy obu państw rozmawiali także o kontynuacji wspólnych prac nad presją sankcyjną na Federację Rosyjską i tych, którzy pomagają jej obchodzić restrykcje. Zwrócono także uwagę na znaczenie zapewnienia skonsolidowanego stanowiska Europy w sprawie odrzucenia rosyjskich surowców energetycznych.

Wołodymyr Zełenski podziękował Edgarsowi Rinkevicsowi za ustawę, która zapewnia sprawiedliwe stanowisko w sprawie rosyjskiej własności. Podkreślił, że rosyjskie aktywa należy wykorzystać do ochrony przed rosyjską agresją.

Osobno głowa państwa odnotowała wsparcie Łotwy i osobistego prezydenta Edgarsa Rinkiewicza dla integracji Ukrainy z Unią Europejską. Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję na tak samo zdecydowane wsparcie dla Ukrainy w kwestii przyszłego członkostwa w NATO.

Ze swojej strony prezydent Łotwy zaświadczył o długoterminowym wsparciu Ukrainy na drodze europejskiej i euroatlantyckiej.

„Czas zmienić akcenty. Długo rozmawialiśmy o naszym wsparciu dla Ukrainy na tyle, na ile będzie to konieczne. Jednak głównym sygnałem politycznym powinno być to, że wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę aż do jej całkowitego zwycięstwa nad rosyjskim imperializmem” – powiedział Edgars Rinkiewicz.

Tallinn. Wołodymyr Zełenski i Alar Karis (fot. president.gov.ua)

– Estonia wspiera Ukrainę we wszystkich elementach ochrony, wszystkich elementach stabilności – Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Alarem Karisem

Podczas swojej oficjalnej wizyty w Estonii Zełenski spotkał się z prezydentem Republiki Estońskiej Alarem Karisem.

Głowa państwa ukraińskiego podziękowała społeczeństwu estońskiemu za nieustające zainteresowanie Ukrainą, wsparcie narodu ukraińskiego i Sił Obronnych.

„Estonia zapewniła już naszemu państwu i naszym żołnierzom 17 pakietów wsparcia obronnego. Pokazaliście swoje przywództwo, oferując całej Europie współpracę w dostarczaniu naszej artylerii – koalicji pocisków. Doceniamy także fakt, że obraliście Państwo bardzo rzetelne, długoterminowe podejście do finansowego wsparcia Ukrainy i ustaliliście czteroletnią wysokość pomocy dla naszego państwa” – powiedział prezydent Ukrainy podczas spotkania z przedstawicielami mediów po wynikach badania negocjacji z Alarem Karisem w Tallinnie.

Jak zauważył Wołodymyr Zełenski, stanowisko Estonii w sprawie europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy jest absolutnie fundamentalne.

„Dziękuję za mocne i wymierne wsparcie naszego państwa ze strony Estonii w związku z otwarciem negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, a także w sprawie naszej dalszej współpracy z NATO i oczywistej perspektywy uzyskania przez Ukrainę pełnoprawnego członka Unii Europejskiej Sojuszu” – podkreślił.

Wilno. Wołodymyr Zełenski i Gitanas Nauseda (fot. president.gov.ua)

– Litewskie wsparcie dla Ukrainy dodaje nam sił – Wołodymyr Zełenski o wynikach negocjacji z Gitanasem Nausiedą w Wilnie

W ramach oficjalnej wizyty w Republice Litewskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą.

Poruszano tematy istotne dla bezpieczeństwa i rozwoju narodów obu krajów, a także stosunków z innymi państwami wolnego świata.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego pierwsza wizyta zagraniczna w nowym roku 2024 odbyła się właśnie na zaprzyjaźnionej Litwie i jest wizytą wyrażającą wdzięczność i wzajemne zaufanie narodów graniczących z Rosją.

„Najważniejszą rzeczą, na której opierały się dziś i zawsze nasze negocjacje, jest zaufanie. Będziemy w stanie obronić naszą niezależność. Będziemy w stanie chronić naszą państwowość. Jesteśmy razem i nie tracimy jedności. A każdy przejaw poparcia dla Ukrainy jest w ostatecznym rozrachunku także poparciem dla Litwy i Estonii, Łotwy i Polski oraz każdego z państw, które są i będą niezależne pomimo wszelkich ambicji Rosji” – podkreślił prezydent Ukrainy. podczas spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu oparł się na wynikach negocjacji z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą w Wilnie i dodał, że związek daje wspólną siłę.

Wołodymyr Zełenski pogratulował Gitanasowi Nausiedzie i całemu narodowi litewskiemu zbliżającego się Dnia Obrońców Wolności, który obchodzony jest 13 stycznia.

Głowa państwa ukraińskiego podkreśliła, że ​​ten rok będzie decydujący w wielu sprawach zarówno dla Ukrainy, jak i Litwy oraz wszystkich partnerów wolnego świata. Dlatego w tym roku należy podjąć decyzje na rzecz wolności, integralności naszych państw, ochrony naszych kultur i sprawiedliwego pokoju dla każdego narodu.

„W czasie wojny udowodniliśmy już, że Rosję można zatrzymać. Udowodniliśmy, że Rosję można odrzucić. A teraz zadaniem jest udowodnienie, że potrafimy wyrwać sobie pokój z rąk Rosji, taki pokój, jakiego pragniemy – sprawiedliwy – i bezpieczeństwo dla naszych narodów – takie, jakiego potrzebujemy, niezawodne bezpieczeństwo” – powiedział.

Podczas spotkania Wołodymyr Zełenski poinformował prezydenta Litwy o wydarzeniach na froncie i podziękował mu za udzielone wsparcie obronne.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button