ŚWIAT

Wniosek o nakaz aresztowania zbrodniarza wojennego premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Jest winny ludobójstwa

Nakaz aresztowania Netanjahu

20 maja główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan złożył wniosek o nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Chodzi także o areszt przywódców Hamasu. Trwa konflikt w Strefie Gazy.

Benjamin Netanjahu, minister obrony Yoav Gallant oraz trzej przywódcy Hamasu Yehia Sinwar, Mohammed Deif i Ismail Haniyeh są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości w Strefie Gazy i Izraelu. Co do premiera Izraela dochodzi jeszcze zarzut zamierzonego ludobójstwa.

Prokurator poprosi o wydanie tych nakazów do trzech sędziów. Trochę to potrwa, do ok. 2 miesięcy i wtedy zapadnie decyzja czy ten wniosek ma sens.

Izrael nie jest członkiem sądu i ich tam nikt nie aresztuje. Może to nastąpić dopiero za granicą.

Jedynym celem izraelskiej armii jest ludobójstwo Palestyńczyków.

Żydzi jak zawsze twierdzą, że to „nowy antysemityzm”.

Prezydent USA Joe Biden mówi, że wniosek o aresztowanie Netanjahu jest skandaliczny. Sekretarz stanu Antony Blinken powiedział, że wniosek jest haniebny.

Palestyńscy cywile w Gazie nie mają wody, żywności, czy dostępu do normalnej opieki zdrowotnej. Izrael blokuje dostawy pomocy humanitarnej. Żydzi już zabili ponad 35 tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci (większość). Karetki są blokowane na punktach kontrolnych, itp.


Najgorszymi zbrodniarzami ludzkości są w kolejności: tzw. sekciarze o nazwie chrześcijanie (zamordowali setki milionów niewinnych osób), Rosja (Wielka Rossija), hitlerowskie i nie tylko Niemcy oraz Żydzi (naród żydowski).

Oświadczenie prokuratora MTK Karima A.A. Khan KC: Wnioski o wydanie nakazu aresztowania w sytuacji w Państwie Palestyna

„Składam wnioski o wydanie nakazu aresztowania do I Izby Przygotowawczej Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie sytuacji w Państwie Palestyna.

Na podstawie dowodów zebranych i zbadanych przez moje Biuro mam uzasadnione podstawy sądzić, że Yahya SINWAR (przywódca Islamskiego Ruchu Oporu („Hamas”) w Strefie Gazy), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, bardziej znany jako DEIF (naczelny dowódca wojskowego skrzydła Hamasu, znanego jako Brygady Al-Kassam) i Ismail HANIYEH (szef Biura Politycznego Hamasu) ponoszą odpowiedzialność karną za następujące zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na terytorium: Izrael i Państwo Palestyna (w Strefie Gazy) co najmniej od 7 października 2023 r.:

 • Eksterminacja jako zbrodnia przeciw ludzkości, sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. b) Statutu Rzymskiego;
 • Morderstwo jako zbrodnia przeciw ludzkości, wbrew art. 7 ust. 1 lit. a) oraz jako zbrodnia wojenna, sprzecznie z art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt i);
 • Branie zakładników jako zbrodnia wojenna, sprzeczne z artykułem 8(2)(c)(iii);
 • Gwałt i inne akty przemocy na tle seksualnym jako zbrodnie przeciwko ludzkości, sprzeczne z artykułem 7(1)(g), a także jako zbrodnie wojenne w rozumieniu artykułu 8(2)(e)(vi) w kontekście niewoli;
 • Tortury jako zbrodnia przeciw ludzkości, sprzeczna z artykułem 7 (1) (f), a także jako zbrodnia wojenna, sprzeczna z artykułem 8 (2) (c) (i), w kontekście niewoli;
 • Inne nieludzkie czyny stanowią zbrodnię przeciwko ludzkości, sprzecznie z art. 7 ust. 1 lit. k), w kontekście niewoli;
 • Okrutne traktowanie jako zbrodnia wojenna sprzeczne z artykułem 8(2)(c)(i) w kontekście niewoli;
 • Znieważenie godności osobistej jako zbrodnia wojenna, sprzeczna z artykułem 8(2)(c)(ii), w kontekście niewoli.

Moje Biuro twierdzi, że zbrodnie wojenne zarzucane we wnioskach zostały popełnione w kontekście międzynarodowego konfliktu zbrojnego między Izraelem a Palestyną oraz toczącego się równolegle niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem. Twierdzimy, że zarzucane zbrodnie przeciwko ludzkości były częścią szeroko zakrojonego i systematycznego ataku Hamasu i innych grup zbrojnych na ludność cywilną Izraela, prowadzonego zgodnie z polityką organizacyjną. W naszej ocenie niektóre z tych przestępstw trwają do dziś.

Moje Biuro twierdzi, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że SINWAR, DEIF i HANIYEH ponoszą odpowiedzialność karną za śmierć setek izraelskich cywilów w atakach Hamasu (w szczególności jego skrzydła wojskowego, Brygad Al-Kassama) i innych grup zbrojnych dnia 7 październik 2023 r. i wzięcie co najmniej 245 zakładników. W ramach dochodzenia moje Biuro przesłuchało ofiary i ocalałych, w tym byłych zakładników i naocznych świadków z sześciu głównych miejsc ataków: Kfar Aza; Holit; lokalizacja Festiwalu Muzycznego Supernova; Be’eri; Nir Oz; i Nahal Oz. Dochodzenie opiera się również na dowodach, takich jak nagrania z telewizji przemysłowej, uwierzytelnione materiały audio, fotograficzne i wideo, oświadczenia członków Hamasu, w tym domniemanych sprawców wymienionych powyżej oraz dowody biegłych.

W opinii mojego Biura osoby te planowały i podżegały do popełnienia zbrodni 7 października 2023 r. oraz poprzez własne działania, w tym osobiste wizyty u zakładników wkrótce po porwaniu, przyznały się do swojej odpowiedzialności za te zbrodnie. Uważamy, że bez ich działań przestępstwa te nie mogłyby zostać popełnione. Są oskarżeni zarówno jako współsprawcy, jak i przełożeni na podstawie art. 25 i 28 Statutu Rzymskiego.


Podczas mojej własnej wizyty w kibucach Be’eri i kibucu Kfar Aza, a także na terenie festiwalu muzycznego Supernova w Re’im, widziałem niszczycielskie sceny tych ataków i głęboki wpływ bezmyślnych zbrodni oskarżonych w złożonych wnioskach Dzisiaj. Rozmawiając z ocalałymi, usłyszałam, jak miłość w rodzinie, najgłębsze więzi między rodzicem a dzieckiem, zostały wypaczone, powodując niezgłębiony ból poprzez wykalkulowane okrucieństwo i skrajną bezduszność. Czyny te wymagają odpowiedzialności.

Moje Biuro twierdzi również, że istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zakładnicy wzięci z Izraela byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach, a niektórzy podczas przetrzymywania w niewoli padli ofiarą przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Doszliśmy do tego wniosku na podstawie dokumentacji medycznej, nagrań wideo i dowodów z dokumentów pochodzących z tamtego okresu, a także wywiadów z ofiarami i ocalałymi. Moje Biuro w dalszym ciągu bada także zgłoszenia dotyczące przemocy na tle seksualnym popełnionej 7 października.

Pragnę wyrazić moją wdzięczność ocalałym oraz rodzinom ofiar ataków z 7 października za ich odwagę, która przekazała mojemu Biuru swoje sprawozdania. Nadal koncentrujemy się na dalszym pogłębianiu dochodzeń w sprawie wszystkich przestępstw popełnionych w ramach tych ataków i będziemy nadal współpracować ze wszystkimi partnerami, aby zapewnić wymierzenie sprawiedliwości.

Ponawiam mój apel o natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników wziętych z Izraela i o ich bezpieczny powrót do rodzin. Jest to podstawowy wymóg międzynarodowego prawa humanitarnego.

Benjamin Netanjahu, Yoav Gallant

Na podstawie dowodów zebranych i zbadanych przez moje Biuro mam uzasadnione podstawy sądzić, że Benjamin NETANJAHU, premier Izraela i Yoav GALLANT, Minister Obrony Izraela, ponoszą odpowiedzialność karną za następujące zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na terytorium Państwa Palestyna (w Strefie Gazy) co najmniej od 8 października 2023 r.:

 • Głód ludności cywilnej jako metoda prowadzenia wojny jako zbrodnia wojenna sprzeczna z art. 8 ust. 2 lit. b) pkt xxv) Statutu;
 • Umyślne spowodowanie wielkiego cierpienia lub poważnego uszkodzenia ciała lub zdrowia wbrew art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt iii) lub okrutne traktowanie jako zbrodnia wojenna sprzeczne z art. 8 ust. 2 lit. c) ppkt i);
 • Umyślne zabójstwo sprzeczne z artykułem 8(2)(a)(i) lub morderstwo jako zbrodnia wojenna sprzeczne z artykułem 8(2)(c)(i);
 • Umyślne kierowanie ataków na ludność cywilną jako zbrodnię wojenną sprzeczną z artykułami 8(2)(b)(i) lub 8(2)(e)(i);
 • Eksterminacja i/lub morderstwo sprzeczne z art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 1 lit. a), w tym w kontekście zgonów spowodowanych głodem, jako zbrodnia przeciw ludzkości;
 • Prześladowanie jako zbrodnia przeciw ludzkości sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. h);
 • Inne nieludzkie czyny stanowią zbrodnie przeciw ludzkości sprzeczne z art. 7 ust. 1 lit. k).

Moje Biuro twierdzi, że zbrodnie wojenne zarzucane we wnioskach zostały popełnione w kontekście równoległego międzynarodowego konfliktu zbrojnego między Izraelem a Palestyną oraz niemiędzynarodowego konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem (wraz z innymi palestyńskimi grupami zbrojnymi). Twierdzimy, że zarzucane zbrodnie przeciwko ludzkości zostały popełnione w ramach szeroko zakrojonego i systematycznego ataku na palestyńską ludność cywilną, zgodnie z polityką państwa. W naszej ocenie przestępstwa te trwają do dziś.

Moje Biuro twierdzi, że zebrane przez nas dowody, w tym wywiady z ocalałymi i naocznymi świadkami, uwierzytelnione materiały wideo, zdjęcia i audio, zdjęcia satelitarne oraz oświadczenia grupy domniemanych sprawców, pokazują, że Izrael celowo i systematycznie pozbawiał ludność cywilną we wszystkich częściach Gaza obiektów niezbędnych do przetrwania człowieka.

Nastąpiło to poprzez wprowadzenie całkowitego oblężenia Gazy, które obejmowało całkowite zamknięcie trzech przejść granicznych Rafah, Kerem Shalom i Erez od 8 października 2023 r. na dłuższe okresy, a następnie arbitralne ograniczenie transferu niezbędnych dostaw – w tym żywności i leków – przez przejścia graniczne po ich ponownym otwarciu. Oblężenie obejmowało także odcięcie transgranicznych rurociągów wodnych z Izraela do Gazy – głównego źródła czystej wody dla Gazańczyków – na dłuższy okres rozpoczynający się 9 października 2023 r. oraz odcięcie i utrudnianie dostaw energii elektrycznej od co najmniej 8 października 2023 r. do chwili obecnej. Miało to miejsce równolegle z innymi atakami na ludność cywilną, w tym na osoby stojące w kolejkach po żywność; utrudnianie dostarczania pomocy przez agencje humanitarne; oraz ataki na pracowników organizacji humanitarnych i zabijanie ich, co zmusiło wiele agencji do zaprzestania lub ograniczenia swojej działalności w Gazie.

Moje Biuro twierdzi, że te akty zostały popełnione w ramach wspólnego planu wykorzystania głodu jako metody prowadzenia wojny i innych aktów przemocy wobec ludności cywilnej Gazy w celu (i) wyeliminowania Hamasu; (ii) zapewnić powrót zakładników uprowadzonych przez Hamas oraz (iii) zbiorowo ukarać ludność cywilną Gazy, którą postrzegali jako zagrożenie dla Izraela.

Skutki stosowania głodu jako metody prowadzenia wojny, w połączeniu z innymi atakami i karami zbiorowymi wobec ludności cywilnej Gazy, są dotkliwe, widoczne i powszechnie znane, co zostało potwierdzone przez wielu świadków przesłuchanych przez moje Biuro, w tym lokalnych i międzynarodowych lekarze. Należą do nich niedożywienie, odwodnienie, głębokie cierpienie i rosnąca liczba zgonów wśród ludności palestyńskiej, w tym wśród niemowląt, innych dzieci i kobiet.

W niektórych obszarach Gazy panuje głód, na innych jest on nieuchronny. Jak ostrzegł sekretarz generalny ONZ António Guterres ponad dwa miesiące temu, „1,1 miliona mieszkańców Gazy stoi w obliczu katastrofalnego głodu – to najwyższa liczba osób w historii odnotowana – gdziekolwiek i kiedykolwiek” w wyniku „katastrofy spowodowanej całkowicie przez człowieka”. Dzisiaj moje Biuro stara się postawić zarzuty dwóm najbardziej odpowiedzialnym osobom, NETANJAHU i GALLANTOWI, zarówno jako współsprawcom, jak i przełożonym zgodnie z artykułami 25 i 28 Statutu Rzymskiego.

Izrael, podobnie jak wszystkie państwa, ma prawo podjąć działania w obronie swojej ludności. Prawo to nie zwalnia jednak Izraela ani żadnego państwa z obowiązku przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego. Niezależnie od jakichkolwiek celów militarnych, jakie Izrael może mieć, środki wybrane przez Izrael do ich osiągnięcia w Gazie – a mianowicie celowe spowodowanie śmierci, głodu, wielkiego cierpienia i poważnych obrażeń ciała lub zdrowia ludności cywilnej – są przestępcze.

Od zeszłego roku w Ramallah, w Kairze, w Izraelu i w Rafah konsekwentnie podkreślam, że międzynarodowe prawo humanitarne wymaga, aby Izrael podjął pilne działania, aby natychmiast umożliwić dostęp do pomocy humanitarnej na dużą skalę w Gazie. W szczególności podkreśliłem, że głód jako metoda wojny oraz odmowa udzielenia pomocy humanitarnej stanowią przestępstwa określone w Statucie Rzymskim. Nie mogłem wyrazić się jaśniej.

Jak też wielokrotnie podkreślałem w swoich publicznych wystąpieniach, osoby nieprzestrzegające prawa nie powinny później składać skarg, gdy moje Biuro podejmie działania. Nadszedł ten dzień.

Przedstawiając niniejsze wnioski o wydanie nakazów aresztowania, moje Biuro działa zgodnie ze swoim mandatem wynikającym ze Statutu Rzymskiego. W dniu 5 lutego 2021 r. Izba Przygotowawcza I zdecydowała, że Trybunał może wykonywać swoją jurysdykcję karną w sytuacji w państwie Palestyna oraz że zakres terytorialny tej jurysdykcji rozciąga się na Gazę i Zachodni Brzeg, w tym wschodnią Jerozolimę. Mandat ten ma charakter ciągły i obejmuje eskalację działań wojennych i przemocy od dnia 7 października 2023 r. Moje Biuro sprawuje również jurysdykcję nad przestępstwami popełnionymi przez obywateli Państw Stron oraz obywateli państw niebędących Stronami na terytorium Państwa Strony.

Dzisiejsze wnioski są wynikiem niezależnego i bezstronnego dochodzenia prowadzonego przez moje Biuro. Kierując się naszym obowiązkiem równego badania dowodów obciążających i uniewinniających, moje Biuro skrupulatnie pracowało nad oddzieleniem twierdzeń od faktów i trzeźwym przedstawieniem Izbie Przygotowawczej wniosków opartych na dowodach.

Jako dodatkowe zabezpieczenie byłem także wdzięczny za radę panelu ekspertów w dziedzinie prawa międzynarodowego – bezstronnej grupy, którą zwołałem w celu wsparcia przeglądu dowodów i analizy prawnej w związku z tymi wnioskami o wydanie nakazu aresztowania. Panel składa się z ekspertów o ogromnej pozycji w międzynarodowym prawie humanitarnym i międzynarodowym prawie karnym, w tym Sir Adriana Fulforda PC, byłego Sądu Apelacyjnego i byłego sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego; Baronowa Helena Kennedy KC, Prezes Instytutu Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, była zastępca doradcy prawnego w brytyjskim Biurze ds. Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów; Danny Friedman KC; oraz dwóch moich specjalnych doradców – Amal Clooney i Jego Ekscelencja Sędzia Theodor Meron CMG. Ta niezależna analiza ekspercka wsparła i wzmocniła wnioski złożone dzisiaj przez moje Biuro. Jestem także wdzięczny za wkład w tę recenzję wielu innych moich specjalnych doradców, w szczególności Adama Dienga i profesora Kevina Jona Hellera.

Dziś po raz kolejny podkreślamy, że prawo międzynarodowe i prawa konfliktów zbrojnych obowiązują wszystkich. Żaden żołnierz piechoty, żaden dowódca, żaden przywódca cywilny – nikt – nie może działać bezkarnie. Nic nie może usprawiedliwiać świadomego pozbawiania istot ludzkich, w tym tak wielu kobiet i dzieci, podstawowych artykułów pierwszej potrzeby do życia. Nic nie może usprawiedliwić brania zakładników ani ataków na ludność cywilną.

Niezależni sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego są jedynymi arbitrami w kwestii tego, czy spełnione zostały standardy niezbędne do wydawania nakazów aresztowania. Jeżeli uwzględnią moje wnioski i wystawią wymagane nakazy, będę wówczas ściśle współpracować z Sekretarzem przy wszelkich wysiłkach mających na celu zatrzymanie wymienionych osób. Liczę, że wszystkie Państwa Strony Statutu Rzymskiego potraktują te wnioski i późniejsze orzeczenia sądowe z taką samą powagą, jaką wykazały w innych sytuacjach, spełniając swoje zobowiązania wynikające ze Statutu. Jestem również gotowy do współpracy z państwami niebędącymi Stronami w ramach naszego wspólnego dążenia do odpowiedzialności.

W tej chwili niezwykle ważne jest, aby moje Biuro i wszystkie części Trybunału, w tym niezależni sędziowie, mogły prowadzić swoją pracę z zachowaniem pełnej niezależności i bezstronności. Nalegam, aby natychmiast zaprzestano wszelkich prób utrudniania, zastraszania lub niewłaściwego wywierania wpływu na urzędników Trybunału. Moje Biuro nie zawaha się podjąć działań zgodnie z artykułem 70 Statutu Rzymskiego, jeśli takie postępowanie będzie się powtarzać.

Jestem głęboko zaniepokojony ciągłymi zarzutami i pojawiającymi się dowodami międzynarodowych zbrodni mających miejsce w Izraelu, Gazie i na Zachodnim Brzegu. Nasze śledztwo trwa. Moje Biuro prowadzi liczne i wzajemnie powiązane dodatkowe kierunki dochodzenia, w tym dotyczące doniesień o przemocy seksualnej podczas ataków z 7 października oraz w związku z zamachami bombowymi na dużą skalę, które spowodowały i nadal powodują tak wiele ofiar śmiertelnych, obrażeń i cierpień wśród cywilów w Gaza. Osoby posiadające istotne informacje zachęcam do kontaktu z moim Biurem.

Moje Biuro nie zawaha się przedłożyć dalszych wniosków o wydanie nakazu aresztowania, jeśli i kiedy uznamy, że próg realnej perspektywy skazania został osiągnięty. Ponawiam mój apel do wszystkich stron obecnego konfliktu, aby już teraz zastosowały się do prawa.

Pragnę również podkreślić, że zasada komplementarności, która stanowi sedno Statutu Rzymskiego, będzie w dalszym ciągu oceniana przez moje Biuro w miarę podejmowania działań w związku z wyżej wymienionymi domniemanymi przestępstwami i domniemanymi sprawcami oraz kontynuowania prac nad innymi linie zapytania. Komplementarność wymaga jednak przekazania sprawy władzom krajowym jedynie wtedy, gdy angażują się one w niezależne i bezstronne procesy sądowe, które nie chronią podejrzanych i nie są fikcją. Wymaga to dokładnych badań na wszystkich poziomach dotyczących polityk i działań leżących u podstaw tych aplikacji.

Wyjaśnijmy dziś jedną kluczową kwestię: jeśli nie pokażemy chęci równego stosowania prawa, jeśli będzie ono postrzegane jako stosowane wybiórczo, stworzymy warunki do jego upadku. Czyniąc to, rozluźnimy pozostałe więzy, które nas łączą, stabilizujące powiązania między wszystkimi społecznościami i jednostkami, sieć bezpieczeństwa, na którą zwracają się wszystkie ofiary w chwilach cierpienia. To jest prawdziwe ryzyko, przed którym stoimy w tej chwili.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy wspólnie wykazać, że międzynarodowe prawo humanitarne, stanowiące podstawową podstawę ludzkiego postępowania podczas konfliktu, ma zastosowanie do wszystkich osób i ma jednakowe zastosowanie w sytuacjach, którymi zajmuje się moje Biuro i Trybunał. W ten sposób namacalnie udowodnimy, że życie wszystkich ludzi ma taką samą wartość.”

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button