WARSZAWA

Warszawa. Wzrost poziomu wody w Wiśle. Zdecydowano o rozpięciu mostu pontonowego

Stolica. Trwają prace przy budowie alternatywnego transferu ścieków

W związku z intensywnymi opadami deszczu, w najbliższych dniach prognozowany jest istotny wzrost poziomu wody w Wiśle.

Uwzględniając obecne warunki atmosferyczne i prognozy stanu rzeki zdecydowano o rozpięciu mostu pontonowego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina, że most pontonowy, na którym jest ułożony zastępczy rurociąg do przesyłu ścieków, to przeprawa tymczasowa. Tak jak Spółka informowała na początku awarii, jego działanie w ogromnym stopniu zależy od warunków atmosferycznych i hydrologicznych.

Zgodnie z prognozami IMGW, które Spółka otrzymuje, dzięki współpracy z PGW Wody Polskie, z kilkudniowym wyprzedzeniem intensywnie padający deszcz w całym kraju oraz rosnący poziom wody w rzece zagrażają konstrukcji przeprawy tymczasowej. Jak wynika z informacji przedłożonych przez Wojsko Polskie podniesienie poziomu wody spowoduje awaryjne rozpięcie mostu pontonowego. Szczególne zagrożenie stanowią prędkość nurtu rzeki oraz niesione przez nią drzewa czy konary, spływające m.in. z pól i terenów nadbrzeżnych.

Wojsko Polskie jest przygotowane na rozpięcie przeprawy, a MPWiK na demontaż rurociągów znajdującego się na nim. Operacja rozpoczyna się dzisiaj od odwodnienia rurociągu, co w rezultacie będzie skutkowało kontrolowanym awaryjnym zrzutem ozonowanych ścieków do Wisły.

Po przejściu fali wezbraniowej natychmiast we współpracy z Wojskiem przystąpimy do ponownego montażu rur na moście pontonowym.

Przeprawa przez Wisłę funkcjonuje od 9 września 2020 r. Powstała w związku z koniecznością ułożenia na niej dwóch tymczasowych rurociągów, którymi są transportowane ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do Zakładu „Czajka”. Od tego momentu za utrzymanie mostu odpowiada codziennie 20 żołnierzy, pełniących swoją służbę w systemie zmianowym.

Trwają intensywne prace przy budowie alternatywnego transferu ścieków

Równocześnie na prawym brzegu Wisły, od ul. Świderskiej, nieprzerwanie prowadzone są prace nad pierwszym etapem alternatywnego układu przesyłowego, który zostanie wykonany metodą bezwykopową pod dnem Wisły przewiertem sterowanym. Jak podkreśla MPWiK inwestycja ta jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem.

Dotychczas wykonano komorę startową o głębokości 5,1 m, szerokości 6,6 m i długości 19,8 m, w której umieszczono część maszyny drążącej odpowiedzialnej za wpychanie rurociągu pod ziemię, czyli tzw. pipe thruster. Obok zacisku, ważącego ponad 20 ton, zamontowano także m.in. urządzenia hydrauliczne, siłowniki, jak również podłączono przewody hydrauliczne i elektryczne. Na miejscu został ustawiony kontener, w którym znajduje się centrum sterujące. Zwożone są też pierwsze stalowe rury, które następnie będą spawane w długie na około 200 m sekcje. Drążenie tunelu z jednoczesnym montażem rurociągu rozpocznie się w ciągu kilku tygodni.

Pierwszy rurociąg, który Spółka planuje uruchomić na przełomie listopada i grudnia, przejmie ścieki z tymczasowego systemu na moście pontonowym.

Jest to pierwszy etap realizowanej przez Spółkę inwestycji, który w całości ma zapewnić bezpieczny przesył ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do Zakładu „Czajka”. Wszystkie inwestycje związane z alternatywnym układem przesyłowym zostaną zakończone w drugiej połowie 2022 r.

Przypominamy, że do ich wykonania MPWiK zostało zobowiązane decyzją nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 września 2020 r., zgodnie z którą Spółka na wybudowanie alternatywnego układu przesyłowego ma 24 miesiące. Same przygotowania, do realizacji tego przedsięwzięcia MPWiK rozpoczęło w grudniu 2019 r., gdy zlecono firmie itwh GmbH przygotowanie koncepcji alternatywnego transferu ścieków. Na podstawie decyzji nakazowej PINB, jego wykonanie nastąpi w tak szybkim tempie, gdyż Spółka może działać bez wymaganych prawem pozwoleń, których pozyskanie, w zwykłym trybie inwestycyjnym, zajęłoby dużo czasu. Średnio na realizację takiego zadania inwestycyjnego przeznacza się od 3-5 lat. Bez względu na brak konieczności uzyskiwania uzgodnień i pozwoleń Spółka konsultuje swoje działania inwestycyjne z instytucjami do tego uprawnionymi.

Przewiert pod Wisłą: na plac budowy zwożone są kolejne elementy maszyny drążącej

MPWiK prowadzi intensywne przygotowania do rozpoczęcia wiercenia nowego rurociągu pod dnem Wisły. Na placu budowy, przy ul. Świderskiej, gotowa jest już komora startowa, w której zostanie umieszczona specjalna głowica do wykonania przewiertu oraz urządzenia pchające. W tym tygodniu pojawiły się także kolejne elementy maszyny drążącej.

Przewiert pod Wisłą o średnicy 1,2 m będzie liczył prawie 800 m. Będzie to najdłuższy rurociąg zrealizowany metodą direct pipe w Polsce. Do jego wykonania zostanie wykorzystana specjalna głowica – podobna, ale o mniejszej średnicy, do tych, które drążą tunele w Alpach. Urządzenie to będzie umieszczone w gotowej już komorze startowej o głębokości 5 m, a samo wiercenie powinno rozpocząć się w ciągu miesiąca.

Na placu budowy pojawiły się kolejne sprzęty ciężkie. W piątek, 9 października, dotarły tam m.in. ważący ponad 20 ton zacisk do pipe thrustera, czyli ramy wciskającej rurociąg pod ziemię.

Na miejscu przybywa również nowych kontenerów – to zbiorniki na wodę oraz płuczkę, czyli mieszaninę wody i bentonitu. Bentonit to rodzaj skały ilastej. Jest ona niezbędna do redukcji tarcia rurociągu o ściany wywierconego otworu. Obok nich stanęły urządzenia do odwirowywania oraz oddzielania urobku od mieszaniny wody i bentonitu, czyli wirówka dekantacyjna oraz separator płuczki wiertniczej.

Ze względu na charakterystyczną strukturę dna Wisły, w szczególności obecność iłów, do tego celu zostanie wykorzystany separator pozwalający na usunięcie nawet najdrobniejszej frakcji o średnicy mniejszej niż  20 μm, czyli 0,02 mm. Dla porównania średnica ludzkiego włosa waha się od 0,06 mm do 0,08 mm.

Zakończenie prac związanych z budową rurociągu jest planowane na przełom listopada i grudnia 2020 r. Aktualnie w pracach bierze udział ponad 20 osób. Przewiert pozwoli na przejęcie ścieków z rurociągu tymczasowego i dalsze transportowanie ich do oczyszczalni „Czajka”. Będzie to pierwsza z czterech faz budowy alternatywnego układu przesyłowego, który stworzą: dwie nitki przewiertu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie tej inwestycji zgodnie z planem powinno nastąpić w sierpniu 2022 r. Alternatywny rurociąg zapewni Warszawie bezpieczny transfer ścieków do Zakładu „Czajka”.

Pokaż więcej

redakcja

Kronika24.pl - TYLKO najważniejsze informacje z Polski i ze świata!

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button